Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Modificari semnificative aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Modificari semnificative aduse Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii (“Legea 163/2016” sau „Legea de modificare”) a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 561 din data de 25 iulie 2016 si va intra in vigoare la data de 24 august 2016.

Amendamentele principale aduse de Legea nr. 163/2016 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii se refera in primul rand la reglementarea legala a perioadei minime de garantie referitoare la nivelul de calitate al constructiilor in functie de categoria de importanta, precum si la majorarea termenului de prescriptie pentru aplicarea sanctiunilor contraventionale.

In plus, se instituie obligatia de certificare pentru operatorii economici ce desfasoara activitate in constructii (i.e. proiectare, executie si consultanta), sunt extinse obligatiile in sarcina investitorilor, a proprietarilor si a utilizatorilor constructiilor, iar plafoanele sanctiunilor contraventionale sunt dublate. Mai mult, in baza noilor modificari, sunt introduse fapte noi care constituie contraventie.

Obligatia de certificare instituita in baza art. 9 lit. m), n) si o), din Legea nr. 10/1995, republicata, cu modificarile ulterioare, astfel cum a fost modificata si completata („Legea 10/1995” sau „Legea privind calitatea in constructii”), va intra in vigoare la o data ulterioara, respectiv la data de 24 februarie 2018.

Extinderea ariei de aplicabilitate

Prevederile Legii privind calitatea in constructii vor fi aplicabile si in etapele de (i) verificare tehnica a proiectelor si (ii) in faza de expertizare tehnica a proiectelor. De mentionat si ca potrivit Legii de modificare, interventiile la constructiile existente vor cuprinde, printre altele, si lucrari de modernizare, reabilitare, renovare.

Mai mult, universitatile tehnice, institutele de cercetare in domeniul constructiilor si asociatiile profesionale de profil vor fi incadrate in categoria factorilor implicati, responsabili cu asigurarea cerintelor fundamentale de calitate aplicabile domeniului constructiilor.

In consecinta, Legea de modificare extinde aria persoanelor responsabile in domeniul constructiilor, precum si etapele in care cerintele de calitate trebuie observate.

Perioada minima de garantie referitoare la nivelul de calitate al constructiilor

In functie de categoriile de importanta ale constructiilor stabilite potrivit legii, perioada de garantie se impune a fi prevazuta in mod expres in contracte si va avea o durata minima, de la care partile nu vor putea deroga, dupa cum urmeaza:

(i)    5 ani pentru constructiile incadrate in categoriile de importanta A si B (de ex. reactoare, baraje, poduri, cai ferate, sosele, aeroporturi);

(ii)    3 ani pentru constructiile incadrate in categoria de importanta C (de ex. cladiri de locuinte cu mai mult de doua niveluri, constructii industriale);

(iii)  1 an pentru constructiile incadrate in categoria de importanta D (de ex. cladiri de locuinte parter sau parter si etaj, dependinte gospodaresti, constructii provizorii).

De subliniat faptul ca perioada de garantie se va prelungi cu perioada remedierii defectelor calitative constatate in cadrul termenului de garantie.

Legea de modificare nu clarifica insa care este domeniul de aplicare in timp al termenelor minime de garantie in constructii, respectiv daca aceste termene sunt aplicabile si contractelor incheiate anterior intrarii in vigoare a modificarilor, prin extinderea termenelor de garantie contractuale la termenul minim legal, sau daca sunt aplicabile doar termenelor de garantie agreate de parti ulterior intrarii in vigoare a Legii de modificare. In lipsa unor dispozitii tranzitorii exprese, consideram ca termenele minime legale vor fi aplicabile contractelor ce urmeaza a fi incheiate ulterior intrarii in vigoare a modificarii legislative.

Potrivit expunerii de motive de fundamentare a Legii de modificare, scopul introducerii unor termene legale minime de garantie este acela de a inlatura pe viitor situatiile in care perioadele de garantie acordate de executanti, in special in cazul contractelor incheiate de autoritatile publice, sunt mult scazute fata de durata de viata a constructiei, cazuri ce au generat in practica utilizarea unor materiale de calitate inferioara. Astfel, exemplul utilizat pentru fundamentarea modificarii este cel al unui tronson de autostrada pentru care constructorii au acordat o perioada de garantie de doar 2 ani.

Prin urmare, introducerea termenelor minime legale obligatorii reprezinta o modificare de mare importanta mai ales pentru antreprenori, urmand ca acestia sa isi cuantifice expunerea prin raportare la perioade de garantie minime prevazute de lege.

Obligatia de certificare a operatorilor economici in domeniul constructiilor

Legea de modificare introduce noi elemente componente, parte din sistemul calitatii in constructii, respectiv (i) certificarea calitatii tehnico-profesionale a operatorilor economici care presteaza servicii de proiectare, consultanta in constructii, precum si de executie lucrari de constructii; si (ii) perfectionarea profesionala continua a specialistilor care desfasoara activitati in domeniul constructiilor.

Extinderea obligatiilor investitorilor, proprietarilor constructiilor si utilizatorilor constructiilor

Se introduc obligatii suplimentare in sarcina:

a) Investitorului, obligatia de a efectua receptia finala la expirarea perioadei de garantie (sanctiune: 20.000- 40.000 lei);

b) proprietarilor de constructii, obligatia darii in folosinta a constructiei ulterior (i) admiterii receptiei la terminarea lucrarilor, (ii) preluarii acesteia si (iii) obtinerii autorizatiilor potrivit legii (sanctiune: 20.000- 40.000 lei);

c) administratorilor si utilizatorilor, obligatia de a sesiza proprietarul in cazul aparitiei defectelor calitative in perioada de garantie stabilita potrivit legii.

Este important de observat ca raspunderea Inspectoratului de Stat in Constructii este limitata de Legea de modificare astfel incat autoritatea va raspunde doar din punct de vedere tehnic de executarea controlului statului cu privire la aplicarea prevederilor legale in domeniul calitatii constructiilor.

Dublarea plafoanelor sanctiunilor contraventionale

Atragem atentia ca, de principiu, cuantumul amenzilor contraventionale sunt dublate, atat prin majorarea limitelor minime cat si pe cele maxime.

Trebuie avut in vedere ca, in baza noilor prevederi, neindeplinirea obligatiilor de catre investitori de a efectua receptia la terminarea lucrarilor de constructii, precum si receptia finala la expirarea perioadei de garantie, va fi sanctionata cu amenda intre 20.000 – 40.000 Lei. Cu aceeasi amenda va fi sanctionata si neindeplinirea obligatiei investitorului de a intocmi cartea tehnica a constructiei si predarea acesteia catre proprietar.

De asemenea, se mentioneaza in mod expres ca sanctiunea contraventionala “avertisment” nu va putea fi aplicata in baza Legii privind calitatea in constructii.

Modificarea sanctiunii complementare aplicabila specialistilor autorizati care desfasoara activitate in constructii

Legea de modificare introduce posibilitatea aplicarii unor sanctiuni complementare amenzii contraventionale, precum suspendarea sau anularea certificatului de atestare tehnico-profesionala ori a autorizatiei specialistilor care desfasoara activitate in constructii, inclusiv posibilitatea suspendarii dreptului de practica in cazul unui proces penal, la cererea organelor de urmarire penala.

Modificarea prescriptiei dreptului de a aplica sanctiuni contraventionale

Termenul de prescriptie al dreptului de a aplica amenzile contraventionale prevazute in Legea privind calitatea in constructii se majoreaza de la 3 ani la 5 ani.

Mai mult, prescriptia incepe sa curga de la data receptiei la terminarea lucrarilor de constructii. Anterior, prevederile legale stabileau ca moment de inceput al curgerii termenului de prescriptie ca fiind data savarsirii faptei. In consecinta, termenul de prescriptie va fi unul fix, calculat de fiecare data de la momentul receptiei lucrarilor.

Prin urmare, cele mai importante modificari aduse Legii nr. 10/1995 se refera la:

(i)    introducerea unor perioade minime de garantie referitoare la nivelul de calitate al constructiilor in functie de categoria de importanta;

(ii)   majorarea termenului de prescriptie a dreptului de a aplica sanctiuni contraventionale;

(iii)   instituirea obligatiei de certificare a operatorilor economici care presteaza servicii de proiectare, executare sau consultanta in domeniul constructiilor;

(iv)   stabilirea unor obligatii noi in sarcina investitorilor, proprietarilor constructiilor si utilizatorilor constructiilor;

(v)    modificarea sanctiunilor complementare prin introducerea posibilitatii de suspendare sau anulare a certificatelor sau autorizatiilor specialistilor care desfasoara activitate in constructii;

(vi)   dublarea plafoanelor amenzilor contraventionale;

(vii)   extinderea ariei de aplicabilitate a Legii privind calitatea in constructii.

Autori:

Robert Ionita

Partener – Reff & Asociatii SCA

 

Cristina-Andreea Buric

Managing Associate – Reff & Asociatii SCA

 

Maria Nitulescu

Senior Associate – Reff & Asociatii SCA

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau