Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Universitatea din Bucuresti: Concurs de admitere la Doctorat

Inscrierile pentru concursul de admitere la studii universitare de doctorat se fac in perioada 17-21 septembrie 2012, intre orele 10:00-14:00, la secretariatul Facultatii de Drept, secretar Cirstea Antonica.

Au dreptul sa participe la concursul de admitere la studii universitare de doctorat absolventii cu diploma de licenta sau echivalenta ai studiilor universitare de lunga durata organizate conform Legii nr. 84/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare (acestea fiind echivalente cu diploma de studii universitare de master), si absolventii ciclului I si II ai studiilor universitare de licenta si master organizate conform Legii nr. 288/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cetatenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor apartinând Spatiului Economic European si ai Confederatiei Elvetiene in aceleasi conditii prevazute de lege pentru cetatenii romani, inclusiv in ceea ce priveste taxele de scolarizare (OMECTS 3313 /23.02.2012).

Pentru inscriere, candidatii vor prezenta urmatoarele acte intr-un dosar mapa (plic), pe care se vor scrie cu litere de tipar numele si prenumele, cu initiala tatalui, domeniul de doctorat si conducatorul de doctorat solicitat:

 • Fisa de inscriere – formular tip – se va completa la secretariat, cand se depune dosarul;
 • Certificat de nastere, copie legalizata;
 • Certificat de casatorie sau alt act de eventuala schimbare a numelui, copie legalizata;
 • B.I sau C.I. – fotocopie simpla;
 • 2 fotografii tip B.I.;
 • Diploma de bacalaureat sau echivalenta, copie legalizata;
 • Diploma de invatamant superior (licenta) si foaia matricola/supliment la diploma, copii legalizate;
 • Diploma de master si foaia matricola/supliment la diploma, copii legalizate – absolventii de master care nu poseda inca diploma de absolvire (promotia 2012) vor depune la dosar o adeverinta din care sa rezulte acest lucru si suplimentul la diploma/situatia scolara, copii legalizate;
 • Memoriu de activitate stiintifica;
 • Lista cu titlurile lucrarilor stiintifice publicate.
 • Propunerea unei teme (in scris) in concordanta cu domeniul indrumatorului stiintific, cu justificarea importantei acesteia;
 • O lista bibliografica cuprinzatoare privind tema propusa pe baza careia sa se poata desfasura concursul;
 • Certificat de competenta lingvistica, fotocopie simpla, standard minim – nivel B2, sau alt tip de certificat recunoscut (a se consulta, pe site, documentul Tipuri de certificate de competenta lingvistica recunoscute);
 • Pentru cetatenii straini – certificatul de competenta privind cunoasterea limbii romane;
 • Chitanta de achitare a taxei de inscriere – taxa este in valoare de 300 lei si se achita la orice filiala a B.C.R. din tara, in contul Facultatii de Drept, Universitatea din Bucuresti: RO42RNCB0076010452620037/ RON BCR, sector 5.

Pe ordinul de plata va fi mentionat numele candidatului si tipul taxei: „Concurs de admitere doctorat – Facultatea de Drept a Universitatii din Bucuresti”

Comisionul bancii va fi suportat suplimentar de catre depunatori, fara sa afecteze nivelul taxei.

Nu se admite plata prin posta.

Candidatii declarati admisi pe locurile finantate prin granturi de studii, in vederea inmatricularii, au obligatia sa depuna, pana la data 30 septembrie 2012, actele de studii in original, la secretariatul scolii doctorale.

Neprezentarea actelor de studii, in original, din vina exclusiva a candidatului admis, in termenul stabilit, duce la pierderea locului finantat prin granturi de studii- conform OMECTS nr. 3313/23.02.2012, art.9, alin (3).

Candidatii declarati admisi pe locurile cu taxa, in vederea inmatricularii, au obligatia sa achite, pâna la data 30 septembrie 2012, jumatate din taxa de studiu (3000 lei) in contul Facultatii de Drept (mentionat mai sus) si sa faca dovada platii prin depunerea ordinului de plata la secretariatul Scolii doctorale de Drept.

Un candidat declarat admis poate beneficia de finantare prin granturi de studii doctorale o singura data.

Personalul incadrat in Universitate este scutit de plata taxei de inscriere. Se va depune la dosar o adeverinta din care sa rezulte aceasta calitate.

Copiile actelor vor fi legalizate la notariat.

Candidatii care au facut studiile in strainatate vor prezenta la inscriere traducerea legalizata a diplomei obtinute, precum si echivalarea acesteia de catre Consiliul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor (CNRED) din cadrul Ministerului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau