Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

S-a lansat programul „Prima Masina”

In M.Of. nr. 768 din data de 22 octombrie 2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpararii de autoturisme noi. Ordonanta a fost modificata si completata prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 72 din 11 noiembrie 2014, publicata in M.Of. nr. 837 din data de 17 noiembrie 2014.

Scopul Ordonantei il constituie facilitarea accesului persoanelor fizice la achizitia unui autoturism nou prin contractarea de credite garantate de stat. In acest sens, a fost aprobat Programul guvernamental de stimulare a cumpararii de autoturisme noi.

Ordonanta vizeaza, inter alia, aspecte precum:

  • autoturismele care pot fi achizitionate prin Program;
  • criteriile de eligibilitate pentru beneficiarii Programului;
  • mecanismul de garantare;
  • ipoteca legala mobiliara;
  • procedura de executare silita a garantiilor.

AUTOTURISMELE CARE POT FI ACHIZITIONATE PRIN PROGRAM

Prin notiunea de autoturism nou se intelege autovehiculul – bun nou, definit conform prevederilor art. 3 pct. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2011 privind transporturile rutiere, cu modificarile si completarile ulterioare, produs in spatiul intracomunitar sau provenit din import, care indeplineste cel putin cerintele minime ale standardului EURO 5, achizitionat de la persoane juridice care au ca obiect de activitate vanzarea autovehiculelor si al carui pret de achizitie nu depaseste suma de 50.000 lei, la care se adauga TVA, dupa caz.

CRITERIILE DE ELIGIBILITATE PENTRU BENEFICIARII PROGRAMULUI

Beneficiarii Programului sunt persoanele fizice ce indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:

  • la data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere ca nu au mai detinut in proprietate un autoturism – bun nou;
  • nu inregistreaza obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;
  • nu inregistreaza restante la plata altor credite bancare;
  • la data solicitarii creditului garantat beneficiarul Programului are varsta de minimum 18 ani si capacitate deplina de exercitiu.

De asemenea, Beneficiarii Programului trebuie sa dispuna de un avans de minimum 5% din pretul de achizitie a autoturismului nou si se obliga sa asigure autoturismul nou-achizitionat din finantarea garantata printr-o polita de asigurare de tip CASCO.

Prin intermediul Programului, persoanele fizice pot achizitiona un singur autoturism.

MECANISMUL DE GARANTARE

Ordonanta instituie un mecanism de garantare in baza caruia Ministerul Finantelor Publice este autorizat sa mandateze Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii (denumit in continuare „F.N.G.C.I.M.M.”) in vederea emiterii de garantii in numele si in contul statului, in favoarea institutiilor de credit si a institutiilor financiare nebancare care acorda credite persoanelor fizice eligibile pentru achizitia unui autoturism nou in cadrul Programului.

In acest sens se incheie un contract de garantare intre beneficiarii Programului, institutia de credit sau institutia financiara nebancara si F.N.G.C.I.M.M., prin care statul, prin Ministerul Finantelor Publice – F.N.G.C.I.M.M., se obliga sa garanteze creditul acordat de institutia de credit sau de institutia financiara nebancara si beneficiarii isi asuma obligatia sa ramburseze statului sumele datorate ca urmare a executarii garantiei de catre institutia de credit sau de institutia financiara nebancara, in cazul producerii riscului de credit.

Valoarea garantiei acordate se poate ridica la un nivel de maximum 50% din finantarea acordata. Dobanzile, comisioanele si orice alte costuri generate de participarea la Program nu sunt incluse in valoarea garantiei. Garantiile se acorda in limita plafonului aprobat si in functie de criteriile specifice prevazute in normele si procedurile interne de creditare ale institutiilor de credit, respectiv institutiilor financiare nebancare si in normele de garantare ale F.N.G.C.I.M.M..

IPOTECA LEGALA MOBILIARA

In baza contractului de garantare se inscrie in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare o ipoteca legala mobiliara asupra autoturismelor achizitionate in cadrul Programului in favoarea statului roman, reprezentat de Ministerul Finantelor Publice, precum si in favoarea finantatorilor, proportional cu procentul de garantare, valabila pana la stingerea tuturor obligatiilor de plata aferente creditului garantat acordat in cadrul Programului.

Suma rezultata din valorificarea, in orice mod, a bunului ce face obiectul garantiei se distribuie proportional cu procentul de garantare, dupa deducerea cheltuielilor de executare silita efectuate de Agentia Nationala de Administrare Fiscala.

Contractele prin care F.N.G.C.I.M.M. acorda garantiile referite constituie titluri executorii si au valoare de inscrisuri autentice.

PROCEDURA DE EXECUTARE SILITA A GARANTIILOR

Institutia de credit si institutia financiara nebancara au dreptul la plata valorii de executare a garantiei in cazul producerii riscului de credit. Sumele rezultate din executarea garantiilor de stat acordate de F.N.G.C.I.M.M. prin Program, in numele si in contul statului, se platesc finantatorului de catre Ministerul Finantelor Publice de la bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de F.N.G.C.I.M.M., si se recupereaza de la beneficiarii Programului.

Dupa efectuarea platii garantiei in cazul producerii riscului de credit, Ministerul Finantelor Publice informeaza F.N.G.C.I.M.M. cu privire la efectuarea platii si la data acesteia, iar F.N.G.C.I.M.M. intocmeste un inscris, act premergator procedurii de executare silita, prin care se individualizeaza creanta rezultata prin plata, care va fi transmis beneficiarului Programului. Inscrisul, impreuna cu dovada efectuarii procedurii de transmitere catre debitorul beneficiar al finantarii garantate, insotit de contractul de garantare si de documentele prevazute de lege, se inainteaza organelor fiscale competente ale Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru aplicarea masurilor de executare silita.

Pentru neplata sumelor restante, beneficiarii Programului datoreaza dobanzi si penalitati de intarziere conform dispozitiilor Codului de procedura fiscala, incepand cu ziua urmatoare datei platii sumei rezultate din executarea garantiei si pana la data stingerii creantei inclusiv.

Articol scris de Vass Lawyers

Sursa foto

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau