Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Rezolutiune contract de privatizare. Acordare daune interese. Cenzurare daune-interese

Prin sentinta comerciala nr. 4840/25.11.2005 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala, ramasa irevocabila prin decizia nr.3529/2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, instanta a stabilit rezolutiunea contractului de vanzare cumparare incheiat intre FPS (AVAS), in calitate de vanzator si parata A P.S PAS, in calitate de cumparator pe motivul neachitarii, in mod culpabil, de catre parata, a unor rate din pretul contractului; contractul a avut ca obiect vanzarea unui numar de 12.264 actiuni nominative reprezentand 40% din capitalul social al SC AGROMEC POTCOAVA PAS. Ca urmare a rezolutiunii contractului din culpa paratei, instanta a dispus ca aceasta datoreaza daune-interese reprezentand penalitati si dobanzi aferente ratelor de pret neachitate, in conformitate cu prevederile contractuale care stipuleaza explicit valoarea acestor dobanzi/an si penalitati/zi de intarziere.

Cu privire la acoperirea unui alt prejudiciu cauzat de parata cumparatoare reclamantei, instanta a precizat ca proba dovedirii acestui prejudiciu cert revine reclamantei; or, cum din probele existente la dosar nu s-a putut cuantifica un asemenea prejudiciu, cererea de acordare a despagubirilor este neintemeiata.

Prin cererea inregistrata pe rolul  TB Sectia a VI-a Comerciala sub nr.12172/2004, reclamanta AVAS a chemat in judecata parata A.G.P. PAS, solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta, sa dispuna rezolutiunea  contractului nr.202/28.01.1997 si obligarea paratei la restituirea actiunilor ce au format obiectul acestuia, obligarea paratei la plata sumei de 44.268.000  lei cu titlu de daune interese ca urmare a desfiintarii contractului de vanzare-cumparare actiuni, calculate pana la 15.06.2004, defalcate astfel:  4.650.000 lei dobanzi aferente ratelor 6 si 7 si suma de 39.618.000 lei penalitati aferente ratelor nr.5-7. Se solicita totodata obligarea paratei la plata in continuare a daunelor interese pana la data ramanerii definitive a hotararii  de rezolutiune se va pronunta in cauza, cît si la plata celorlalte daune interese reprezentand valoarea prejudiciilor aduse AVAS, altele decat cele prezentate anterior, a caror valoare va fi stabilita prin expertiza.

In motivarea cererii reclamanta a  aratat ca la data de 28.02.1997 intre FPS, antecesor AVAS, in calitate de vanzator si parata, in calitate de cumparator s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.202 avand ca obiect un numar de 12.264 actiuni reprezentand 40% din capitalul social al  SC AP SA.

Prin capitolul 4 din contract partile au convenit ca pretul sa fie achitat astfel: 62.000.000 lei reprezentand 20% din pretul contractual pana la data de 28.03.1997, iar suma de 248.000.000 lei reprezentand restul de 80% din pret in  8 rate esalonate in perioada 31.01.1998-31.01.2005.

Parata a executat partial si necorespunzator contractul in ceea ce priveste achitarea pretului, respectiv a achitat 20% din pret, ratele 1-5 si dobanzile aferente acestor rate, cat si penalitati datorate ca urmare a platii cu intarziere a ratelor 2,3,5.

La data inregistrarii actiunii parata nu a achitat doua rate, respectiv 6 si 7, dobanzi si penalitati aferente, precum si parte din penalitatea aferenta ratei 5.

Pentru aceste motive, reclamanta solicita, avand in vedere si culpa exclusiva a paratei, obligarea acesteia la daune interese in suma totala de 44.268.000 lei.

In drept, au fost invocate disp.art.969, art.1020, 1021 Cod civil, art.21 din OG nr.25/2002, art.7203 si urm. Cpc, art.2 pct.4 Cpc, art.40 din Legea nr.137/2002.

Verificand materialul probator administrat în cauza, tribunalul constata:

la data de 28.01.1997 intre FPS (in prezent AVAS), in calitate de vanzator  si parata A P.S PAS, in calitate de cumparator, s-a incheiat contractul de vanzare-cumparare de actiuni avand ca obiect un numar de 12.264 actiuni nominative reprezentand 40% din capitalul social al SC AGROMEC POTCOAVA PAS.

Astfel cum rezulta din inscrisurile depuse la dosar, cat  si din concluziile raportului de expertiza contabila parata nu a achitat ratele 6-8, dobanzile si penalitatile aferente acestor rate precum si o parte din penalitatea aferenta ratei nr.5.

Aceasta atitudine a paratei echivaleaza practic cu neexecutarea obligatiilor contractuale, urmand a fi sanctionata ca atare, in conformitate cu disp.art.1020-1021 Cod civil, in sensul dispunerii rezolutiunii contractului de vanzare-cumparare de actiuni nr.202/28.01.1997, incheiat intre parti din culpa sa.

Potrivit disp.art.969 Cod civil conventiile legal facute au putere de lege intre partile contractante, din interpretarea acestor dispozitii legale rezultand principiul fortei obligatorii a contractului care impune partii semnatare a unei conventii sa-si execute in mod corespunzator obligatiile ce-i incumba.

In temeiul principiului restabilirii situatiei anterioare – restitutio in integrum – ca efect al rezolutiunii contractului, va fi obligata paîrata la restituirea pachetului de 12.264 actiuni nominative numerotate de la 00001 la 12.264, reprezentand o parte a capitalului social al SC AP  SA, catre reclamanta.

In temeiul art.1021 Cod civil, 969 si 1066 Cod civil si art.21 din OG nr.25/2002 parata datoreaza daune interese ca urmare a desfiintarii contractului din culpa sa respectiv suma de 113.646.000  lei ROL, reprezentand 5.580.000 lei ROL dobanzi aferente ratelor 6-8, iar 108.066.000 lei ROL penalitati aferente ratelor 5-8.

Suma mentionata anterior rezulta din aplicarea dispozitiilor contractuale, respectiv clauzele 4 lit.b alin.2 si 4, care stabilesc o dobanda de 3% pe an si o penalitate de intarziere de 0,2% din valoarea ratei neachitate pentru fiecare zi de intarziere pentru perioada dintre data scadentei si data platii efective, valoarea fiind stabilita prin expertiza contabila efectuata in cauza de expertul H.A.

In temeiul art.21 din OG nr.5/2002 si art.12 din Normele metodologice de aplicare a OG nr.25/2002  exprimate de HG nr.489/2003, avand in vedere ca data desfiintarii contractului este data pronuntarii hotararii definitive si executorii,  in vederea repararii integrale a prejudiciului, instanta va obliga parata la plata in continuare a dobanzii si a penalitatilor calculate conform art.4 lit.b alin.2 si respectiv art.4 lit.b alin.4 din contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.202/28.01.1997, corespunzator ratelor  6-8 (pentru dobanda) si 5-8  (pentru penalitati) pana la data ramanerii definitive a hotararii.

Prin raportul de expertiza s-a stabilit  ca din verificarea bilanturilor contabile din perioada 1997-2004 nu au fost determinate dividende incasate. Totodata, prin raspunsul la obiectiunile formulate, depuse la 8.11.2005 (fila 164), expertul a aratat ca referitor la pierderile inregistrate de societate, din dinamica veniturilor si cheltuielilor realizate se constata ca pana in anul 2000 situatia economico- financiara a societatii privatizate a fost relativ stabila. Incepand cu anul 2001, o data cu divizarea sectiei de mecanizare din comuna Ileana, situatia economico-financiara a societatii s-a deteriorat sever. Din anul  2002, datorita creantelor bugetare neachitate s-au vîndut de catre Administratia Financiara Slatina majoritatea activelor societatii. Expertul concluzioneaza faptul ca din datele existente la dosar nu s-a putut cuantifica un prejudiciu cauzat de cumparator.

Pentru aceste motive, instanta a respins capatul de cerere privind obligarea paratei la plata celorlaltor daune interese, reprezentand valoarea prejudiciilor aduse AVAS, altele decat valoarea dobanzilor si penalitatilor, ca neintemeiat.

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau