Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Noi restrictii cu privire la vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan

Legea nr.17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului (in continuarea „Legea”) a fost publicata in Monitorul Oficial nr.178 din data de 12 martie 2014. Dispozitiile Legii vor intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea in Monitorul Oficial

Legea a fost adoptata in contextul in care incepand cu data de 1 ianuarie 2014, cetatenii Uniunii Europene au dreptul sa achizitioneze terenuri agricole situate pe teritoriul Romaniei.

Atragem atentia asupra faptului ca masurile stabilite prin intermediul acesteia vizeaza doar terenurile situate in extravilan, situatia terenurilor situate in intravilan ramanand neschimbata.

Mai jos subliniem cele mai importante noutati pe care Legea le introduce:

Necesitatea unor avize

– Terenurile agricole situate in extravilan pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si tarmul Marii Negre, catre interior, precum si cele situate in extravilan la o distanta de pana la 2.400m fata de obiectivele speciale pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul specific al Ministerului Apararii Nationale, eliberat in urma consultarii cu organele de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale. Procedura ce trebuie respectata pentru obtinerea acestui aviz va fi stabilita prin normele metodologice de aplicare a Legii. Aceasta cerinta nu este aplicabila in cazul in care instrainarea se face catre unul dintre titularii dreptului de preemptiune instituit de Lege.

– Terenurile agricole situate in extravilan, in care se afla situri arheologice, in care au fost instituite zone cu patrimoniu arheologic reperat sau zone cu potential arheologic evidentiat intamplator, pot fi instrainate prin vanzare, doar cu avizul specific al Ministerului Culturii, respectiv al serviciilor publice deconcentrate ale acestuia.

Dreptul de preemptiune

Se instituie dreptul de preemptiune la vanzarea terenurilor agricole situate in extravilan in favoarea urmatoarelor persoane si in aceasta ordine, la pret si in conditii egale:

1. Coproprietari;

2. Arendasi;

3. Proprietari vecini;

4. Statul roman (prin Agentia Domeniilor Statului).

Procedura instituita in vederea respectarii dreptului de preemptiune presupune, pe scurt, urmatorii pasi:

  • Vanzatorul initiaza procedura prin depunerea ofertei de vanzare la primarie. Primaria afiseaza oferta timp de 30 de zile la sediul sau si, dupa caz, pe pagina sa de internet si transmite Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (structurii centrale si structurilor teritoriale) un dosar cu informatii privind oferta (lista preemptorilor, copia ofertei etc). Ministerul, structura centrala, respectiv structurile teritoriale afiseaza oferta de vanzare timp de 15 zile pe paginile de internet proprii.
  • In cazul in care niciun preemptor nu isi manifesta intentia de a cumpara in termenul de 30 de zile in care oferta este afisata, vanzarea terenului este libera. Cu toate acestea, sub sanctiunea nulitatii absolute, terenul nu poate fi vandut la un pret mai mic ori in conditii mai avantajoase decat cele prevazute in oferta de vanzare initiala.
  • Contractul de vanzare se va incheia in baza unei adeverinte eliberate de catre primarie.
  • In cazul in care exista preemptori interesati, acestia trebuie ca, in termenul de 30 de zile in care oferta este afisata, sa comunice in scris vanzatorului acceptarea ofertei si sa o inregistreze la primarie. Primaria afiseaza acceptarea ofertei si o transmite Ministerului spre publicare pe paginile de internet.
  • Contractul de vanzare se va incheia in baza avizului eliberat de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale prin structura centrala, in cazul terenurilor care depasesc 30 de hectare, respectiv prin structura teritoriala in cazul terenurilor cu o suprafata de pana la 30 de hectare.

Forma autentica pentru antecontractul de vanzare

Pentru a solicita instantei de judecata pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de contract de vanzare, Legea instituie (pe langa alte cerinte in legatura cu respectarea dreptului de preemptiune) si conditia ca antecontractul respectiv sa fie incheiat in forma autentica.

Mentionam faptul ca prevederile Legii nu se aplica antecontractelor si pactelor de optiune care au fost autentificate anterior intrarii in vigoare a Legii, si nici instrainarilor intre rude pana la gradul al III-lea, inclusiv.

Autori:

Alexandru Reff

Avocat – Reff & Asociatii SCA

+40 21 207 52 48

Gianina Gavanescu

Avocat – Reff & Asociatii SCA

+40 21 207 52 68

 

Sursa foto

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau