Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Noi obligatii si sanctiuni pentru contractantii din cadrul proiectelor finantate prin POS Transport

In M.Of. nr. 727 din data de 3 octombrie 2014 a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 61/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.

Ordonanta de urgenta a fost adoptata in contextul necesitatii adoptarii unor masuri pentru optimizarea fluxurilor financiare care se deruleaza in relatia dintre autoritatile de management, beneficiarii directi de fonduri externe nerambursabile si ordonatorii de credite ai bugetelor in vederea cresterii gradului de absorbtie a fondurilor structurale alocate Romaniei in perioada 2007-2013.

Ordonanta de urgenta vizeaza aspecte precum:

  • controlul capacitatii administrative la beneficiarii directi de fonduri externe nerambursabile;
  • contraventii;
  • masurile financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturilor;
  • dispozitii finale.

Controlul capacitatii administrative la beneficiarii directi de fonduri externe nerambursabile

O prima modificare introdusa de Ordonanta de urgenta vizeaza obligatia beneficiarilor directi, finantati din fonduri structurale, de a solicita de la executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri cu care au incheiate contracte, orice informatii/date/indicatori/rapoarte care sunt in legatura cu implementarea proiectelor de infrastructura de transport finantate din fonduri structurale, la orice solicitare a Autoritatii de Management POS Transport si in termenul stabilit de aceasta.

Modalitatea de raportare catre Autoritatea de Management POS Transport a informatiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor antementionate de catre beneficiarii directi, se va aproba prin instructiune a conducatorului Autoritatii de Management POS Transport.

In vederea punerii in aplicare a instructiunilor Autoritatii de Management POS Transport beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale, vor emite ordine administrative/instructiuni administrative conform contractelor incheiate cu executantii de lucrari, prestatorii de servicii si furnizorii de bunuri, incheind cu acestia, daca este cazul, acte aditionale. Ordinele/instructiunile administrative antementionate sunt obligatorii pentru executantii de lucrari, prestatorii de servicii, precum si furnizorii de bunuri vizati de Ordonanta de urgenta.

Contraventii

Potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta, urmatoarele fapte constituie contraventie:

  • netransmiterea informatiilor/datelor/indicatorilor/rapoartelor care sunt in legatura cu implementarea proiectelor de infrastructura de transport finantate din fonduri structurale de catre executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, beneficiarilor directi, finantati din fonduri structurale, in termenul stabilit de Autoritatea de Management POS Transport;
  • neemiterea de catre beneficiarii directi finantati din fonduri structurale a instructiunilor/ordinelor administrative pentru punerea in aplicare a instructiunilor emise de Autoritatea de Management POS Transport;
  • neducerea la indeplinire de catre executantii de lucrari/prestatorii de servicii a instructiunilor/ordinelor administrative emise de beneficiarii directi, finantati din fonduri structurale in aplicarea instructiunilor Autoritatii de Management POS Transport.

Contraventiile se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei, iar constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor contraventionale se realizeaza de catre structurile de evaluare si control cu atributii in domeniul evaluarii si controlului capacitatii administrative, cu respectarea prevederilor legale.

Masuri financiare in domeniul EX-ISPA din sectorul transporturilor

Potrivit Ordonantei de urgenta, ordonatorii principali de credite din bugetele carora se asigura finantarea cheltuielilor destinate finalizarii proiectelor ex-ISPA au obligatia sa asigure cu prioritate sume in bugetul propriu astfel incat proiectele sa fie implementate pana la data de 31 decembrie 2017.

De asemenea, beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat in temeiul Ordonantei de urgenta asigura realitatea, legalitatea si conformitatea cheltuielilor care se solicita a fi decontate din bugetul de stat pentru finalizarea si implementarea proiectelor ex-ISPA.

In ceea ce priveste atributiile Ministerului Fondurilor Europene, in calitate de autoritate de management, si Ministerului Transporturilor, in calitatea de autoritate de implementare pentru proiectele ex-ISPA, acestea vizeaza aspecte precum:

  • acordarea avizului prealabil in limita creditelor bugetare si/sau a creditelor de angajament aprobate cu aceasta destinatie, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare, pentru toate proiectele ex-ISPA din sectorul transport, inclusiv pentru situatia in care sursa de finantare este prevazuta in bugetul altor ordonatori de credite;
  • indeplinirea atributiilor stabilite prin memorandumul de finantare, memorandumul de intelegere, precum si prin alte documente incheiate sau convenite intre Comisia Comunitatii Europene si Guvernul Romaniei.

Beneficiarii fondurilor alocate de la bugetul de stat raspund de modul de utilizare a fondurilor alocate, in limita creditelor bugetare prevazute cu aceasta destinatie, precum si de incadrarea in termenul de implementare care expira la data de 31 decembrie 2007.

Totodata, Autoritatea de Management ex-ISPA din cadrul Ministerului Fondurilor Europene si Autoritatea de implementare din cadrul Ministerului Transporturilor vor monitoriza periodic realizarea de catre beneficiari a indicatorilor de proiect, obligatorii potrivit memorandumurilor de finantare ex-ISPA incheiate in acest sens cu Comisia Europeana.

In vederea realizarii monitorizarii indicatorilor de proiect, beneficiarii ex-ISPA au obligatia raportarii pana la data de 25 a fiecarei luni pentru luna anterioara Autoritatii de Management si Autoritatii de implementare ex-ISPA stadiul realizarii acestor indicatori, pe baza unui raport de monitorizare.

Dispozitii finale

Prevederile referitoare la obligatia beneficiarilor directi de a solicita orice informatii/date/indicatori rapoarte de la executantii de lucrari, prestatorii de servicii, furnizorii de bunuri, precum si la contraventiile aplicabile vor intra in vigoare in termen de 10 zile de la publicarea in Monitorul Oficial.

De asemenea, in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a Ordonantei de urgenta, Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Transporturilor si Departamentul pentru Proiecte de Infrastructura, Investitii Straine, Parteneriat Public-Privat si Promovarea Exporturilor vor modifica in mod corespunzator Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului delegat pentru proiecte de infrastructura de interes national si investitii straine, al ministrului fondurilor europene si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice nr. 842/573/303/845/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2013 privind unele masuri in domeniul instrumentelor structurale care privesc beneficiarii directi finantati din fonduri externe nerambursabile, precum si unele masuri financiare in domeniul ex-ISPA din sectorul transporturi.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau