Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Modificarea Codului de procedura civila

In M.Of. nr. 753 din data de 16 octombrie 2014 a fost publicata Legea nr. 138/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedura civila, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative conexe.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 • acordarea de despagubiri in cazul obligatiilor de a face sau de a nu face;
 • caile de atac privind ordonanta presedintiala;
 • determinarea dobanzii in cadrul ordonantei de plata;
 • verificarea cererii de chemare in judecata si regularizarea acesteia;
 • notele de sedinta ale grefierului si inregistrarea sedintei de judecata;
 • exceptia de conexitate;
 • recalificarea caii de atac de catre instanta de judecata;
 • hotararea arbitrala;
 • executarea silita.

ACORDAREA DE DESPAGUBIRI IN CAZUL OBLIGATIILOR DE A FACE SAU DE A NU FACE

Conform noii reglementari, acordarea de penalitati de catre instanta de executare pentru neexecutarea obligatiilor de a face sau de a nu face nu exclude obligarea debitorului la plata de despagubiri, la cererea creditorului, in conditiile referitoare la obligarea debitorului la despagubiri din Codul de procedura civila sau ale dreptului comun.

CAILE DE ATAC PRIVIND ORDONANTA PRESEDINTIALA

Potrivit Legii, in toate cazurile in care competenta de prima instanta pentru solutionarea ordonantei presedintiale apartine curtii de apel, calea de atac impotriva acesteia este recursul, dispozitiile referitoare la calea de atac a apelului si la termenul de formulare, aplicandu-se in mod corespunzator.

DETERMINAREA DOBANZII IN CADRUL ORDONANTEI DE PLATA

Potrivit noii reglementari, in cazul in care partile nu au stabilit nivelul dobanzii pentru plata cu intarziere, se va aplica dobanda legala penalizatoare, calculata potrivit dispozitiilor legale in vigoare. Rata de referinta a dobanzii legale in vigoare in prima zi calendaristica a semestrului se aplica pe intregul semestru. Este prevazuta insa in continuare posibilitatea creditorului de a pretinde daune-interese suplimentare pentru toate cheltuielile efectuate pentru recuperarea sumelor ca urmare a neexecutarii la timp a obligatiilor de catre debitor.

VERIFICAREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA SI REGULARIZAREA ACESTEIA

Completul caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza verifica, de indata, daca cererea de chemare in judecata este de competenta sa, precum si daca cererea indeplineste cerintele prevazute la art. 194-197 din Codul de procedura civila. In cazul in care cauza nu este de competenta sa, completul caruia i-a fost repartizata cererea dispune, prin incheiere data fara citarea partilor, transmiterea dosarului completului specializat competent sau, dupa caz, sectiei specializate competente din cadrul instantei sesizate.

NOTELE DE SEDINTA ALE GREFIERULUI SI INREGISTRAREA SEDINTEI DE JUDECATA

Dupa terminarea sedintei de judecata, participantii la proces primesc, la cerere, cate o copie de pe notele grefierului. Continutul acestora poate fi contestat cel mai tarziu la termenul de judecata urmator.

Avand in vedere ca instanta este obligata sa inregistreze sedintele de judecata, in caz de contestare de catre participantii la proces a notelor grefierului, acestea vor fi verificate si, eventual, completate ori rectificate pe baza inregistrarilor din sedinta de judecata. Totodata, la cerere si pe cheltuiala acestora, partile pot obtine o copie electronica a inregistrarii sedintei de judecata in ceea ce priveste cauza lor. Inregistrarile din sedinta de judecata vor putea fi solicitate, de asemenea, si de catre instantele de control judiciar.

EXCEPTIA DE CONEXITATE

Potrivit noii reglementari, in cazul in care instantele sunt de grad diferit, regula potrivit careia dosarul in cadrul caruia s-a dispus masura conexarii va fi transmis instantei mai intai investite nu este aplicabila, intrucat conexarea dosarelor se va face la instanta superioara. Totodata, in cazul in care unul dintre dosare este de competenta exclusiva a unei instante, conexarea se face la acea instanta.

RECALIFICAREA CAII DE ATAC DE CATRE INSTANTA DE JUDECATA

Legiuitorul acorda partii care a formulat o cale de atac recalificata de instanta de judecata un nou termen de la data pronuntarii incheierii, pentru partile prezente, sau de la data comunicarii incheierii, pentru partile care au lipsit, pentru declararea sau, dupa caz, motivarea caii de atac prevazute de lege.

HOTARAREA ARBITRALA

Potrivit noii reglementari, hotararea arbitrala trebuie investita cu formula executorie. Cererea de investire se solutioneaza de tribunalul in circumscriptia caruia a avut loc arbitrajul.

De asemenea, in cazul in care hotararea arbitrala care se refera la un litigiu legat de transferul dreptului de proprietate si/sau de constituirea altui drept real asupra unui bun imobil face parte din categoria celor care se executa silit, verificarile in sensul respectarii conditiilor pentru inregistrarea in cartea funciara si realizarea transferului de proprietate si/sau constituirea altui drept real asupra bunului imobil, indeplinirii procedurilor impuse de lege si achitarii de catre parti a impozitului privind transferul dreptului de proprietate, vor fi efectuate de catre instanta, in cadrul procedurii de investire cu formula executorie.

OBLIGATIILE SUSCEPTIBILE DE EXECUTARE SILITA

Daca titlul executoriu a carui punere in executare se solicita nu cuprinde dobanzi, penalitati sau alte sume, insa ele se cuvin de plin drept creditorului, potrivit art. 1.535 din Codul civil sau altor dispozitii legale speciale, instanta de executare, la cererea creditorului, prin incheiere data cu citarea partilor, se poate pronunta cu privire la acest aspect. Incheierea instantei de executare sau a executorului judecatoresc emisa in acest sens constituie titlu executoriu, fara a fi necesara investirea cu formula executorie.

TITLURILE EXECUTORII

Constituie titluri executorii hotararile date in apel, daca prin lege nu se prevede altfel, si hotararile date in prima instanta, fara drept de apel, ori cele in legatura cu care partile au convenit sa exercite direct recursul, hotararile cu executare provizorie, hotararile definitive, precum si orice alte hotarari sau inscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse in executare.

De asemenea, potrivit noii reglementari, sunt incluse in categoria altor titluri executorii si titlurile executorii notariale emise in conditiile prevazute de lege.

INVESTIREA CU FORMULA EXECUTORIE

Legea reintroduce procedura investirii cu formula executorie a titlurilor executorii, altele decat hotararile judecatoresti, care pot fi puse in executare doar ulterior parcurgerii acestei proceduri prevazute de lege.

INSTANTA DE EXECUTARE

Potrivit noii reglementari, instanta de executare este judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului, in afara cazurilor in care legea dispune altfel.

Daca domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului nu se afla in tara, este competenta judecatoria in a carei circumscriptie se afla, la data sesizarii organului de executare, domiciliul sau, dupa caz, sediul creditorului, iar daca acesta nu se afla in tara, judecatoria in a carei circumscriptie se afla sediul biroului executorului judecatoresc investit de creditor.

Schimbarea domiciliului sau sediului debitorului ori al creditorului dupa inceperea executarii silite nu atrage schimbarea competentei instantei de executare.

COMPETENTA EXECUTORULUI JUDECATORESC

Prin intermediul noii reglementari au fost aduse o serie de modificari cu privire la competenta executorului judecatoresc in cazul urmaririi silite a bunurilor mobile si al executarii silite directe mobiliare:

 • competenta teritoriala este alternativa, respectiv este competent atat executorul judecatoresc din circumscriptia curtii de apel unde se afla domiciliul ori, dupa caz, sediul debitorului, cat si cel din circumscriptia curtii de apel unde se afla bunurile; in cazul in care domiciliul sau, dupa caz, sediul debitorului se afla in strainatate, este competent oricare executor judecatoresc;
 • daca bunurile mobile se afla in circumscriptiile mai multor curti de apel, este competent oricare dintre executorii judecatoresti care functioneaza pe langa una dintre aceste curti, inclusiv cu privire la bunurile urmaribile aflate in raza celorlalte curti de apel.

Potrivit noii reglementari, au fost exluse orice referiri cu privire la competenta alternativa privind categoria bunurilor imobile urmarite silit.

Totodata, in cazul in care executorul judecatoresc initial investit de creditor constata ca nu sunt bunuri si venituri urmaribile in raza competentei sale teritoriale, creditorul poate cere instantei de executare continuarea executarii silite printr-un alt executor judecatoresc.

INCUVIINTAREA EXECUTARII SILITE

Spre deosebire de vechea reglementare, procedura incuviintarii executarii silite este atributul exclusiv al executorului judecatoresc care se va pronunta asupra acesteia in termen de 3 zile, prin incheiere si fara citarea partilor, iar motivarea incheierii se va efectua in termen de cel mult 7 zile de la pronuntare.

Incheierea prin care s-a dispus incuviintarea executarii silite poate fi supusa controlului instantei de executare pe calea contestatiei la executare, in conditiile legii. Incheierea prin care se respinge cererea de incuviintare a executarii silite poate fi contestata de catre creditor, in termen de 15 zile de la comunicare, la instanta de executare.

CHELTUIELILE DE EXECUTARE

Potrivit noii reglementari, din categoria cheltuielilor suportate de creditor in cazul in care cheltuielile de executare nu pot fi recuperate de la debitor, din lipsa bunurilor urmaribile sau din alte asemenea cauze, a fost eliminat onorariul executorului judecatoresc.

CONTESTATIA LA EXECUTARE

Referitor la acest demers au fost aduse o serie de modificari ce vizeaza:

 • instanta competenta sa judece contestatia la executare  –  au fost abrogate dispozitiile cu privire la competenta alternativa in cazul urmaririi silite prin poprire;
 • termenele legale – termenul de 5 zile pentru formularea contestatiei la executare impotriva incheierilor executorului judecatoresc, in cazurile in care acestea nu sunt, potrivit legii, definitive, a fost prelungit la 15 zile;
 • procedura de judecata – potrivit noii reglementari, pentru procedura de judecata a  contestatiei la executare nu sunt aplicabile dispozitiile referitoare la verificarea cererii si regularizarea acesteia:
 • cautiunea depusa in cadrul cererii de suspendare provizorii a executarii  – in cazul cererii de suspendare provizorie formulata pana la judecarea cererii de suspendare din cadrul contestatiei la executare, cautiunea depusa in acest sens ramane indisponibilizata, chiar daca cererea de suspendare provizorie este respinsa, fiind deductibila din cautiunea finala stabilita de instanta, daca este cazul.

ALTE MODIFICARI PRIVIND EXECUTAREA SILITA

Pe langa modificarile corespunzatoare pentru alinierea noilor prevederi, legiuitorul a adus  si o serie de modificari in ceea ce priveste aplicarea sechestrului asupra bunurilor debitorului, urmarirea veniturilor generale ale imobilelor, incuviintarea urmaririi imobiliare si administrarea imobilului urmarit, procedurile de vanzare la licitatie publica a bunurilor executate silit, executarea fara somatie.

Articol scris de Vass Lawyers

Sursa foto

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau