Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Contract de vanzare-cumparare de actiuni. Novatie prin schimbare de debitor cu necesitatea acordului AVAS

Prin sentinta comerciala nr.1311/23.03.2005 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a VI-a Comerciala, ramasa irevocabila prin decizia 3198/26.10.2006 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie instant a statutat ca, in situatia in care niciuna din partile contractului de novatie nu probeaza ca la AVAS au fost depuse documentele specificate in contract, iar reclamanta nu dovedeste ca AVAS a convocat partile pentru semnarea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni, necesar in vederea efectuarii novatiei prin schimbare de debitor, este neintemeiata actiunea avand ca obiect obligarea cedentului la incheierea actului aditional la contractul de privatizare.

Totodata, instanta mai arata ca rezolutiunea unui contract poate fi solicitata numai de partea care a executat contractul sau se declara si este gata sa il execute.

Prin cererea inregistrata pe rolul instantei la 12.01.2005 reclamanta SC E.T. SRL a chemat in judecata pe paratul F.C. solicitand instantei obligarea paratului la incheierea actului aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.B 082/07.08.2003 pentru  efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, cu cheltuieli de judecata.

In motivarea cererii reclamanta a aratat ca la 23.02.2004 s-a incheiat un contract de cesiune de actiuni intre parti, prin care paratul cesiona un numar de 22181 actiuni nominative reprezentand 58,12326 % din capitalul SC P. SA, pentru un pret de 56.000 E platit de cesionar. In conformitate cu art.4 al contractului se prevedea ca transferul efectiv al dreptului de propreitate al actiunilor avea loc la data inregistrarii in Registrul  Actionarilor, dupa efectuarea formalitatilor de debitare a SC P. SA si declararea societatii ca fiind de tip inchis. Se arata, de asemenea ca garantarea executarii obligatiilor cedentului s-a facut printr-un contract de garantie mobiliara. Se arata ca Regisco a confirmat transferul actiunilor la 16.06.2004, dar, dupa semnarea contractelor aratate, partile au constatat ca petru valabilitatea transferului era necesar acordul partial al AVAS, nefiind indeplinite conditiile prevazute in art.9.1 din contractul de vanzare-cumparare actiuni nr.B 082/07.08.2003.

Se arata ca, potrivit normelor in vigoare, novatia isi produce efectele numai din momentul semnarii actului aditional la contract. Intrucat partile au avut in vedere respectarea dispozitiilor OG 25/2002, partile au convenit la 11.11.2004 semnarea unei conventii prin care acestea se obligau sa efectueze toate demersurile necesare pentru incheierea actului aditional, constand in  depunerea tuturor documentelor necesare la AVAS si prezentarea partilor pentru incheierea actului aditional.

Arata reclamanta ca, desi a depus toate diligentele necesare, la 06.12.2004 a primit notificare din partea paratului care invoca neexecutarea contractului de catre reclamanta si arata ca acesta nu mai poate fi executat, in temeiul  acestei atitudini partea solicita instantei, constatand nejustificat refuzul paratului, sa-l oblige pe acesta la incheierea actului aditional, cu atat mai mult cu cat reclamanta arata ca si-a indeplinit obligatiile asumate.

La 16.02.2005 parata a formulat la dosar intampinare si cerere reconventionala solicitand  respingerea cererii ca nefondata si pronuntarea rezolutiunii contractului incheiat de parti la 23.02.2004, asa cum a fost modificat de parti la 11.11.2004, privind incheierea cu AVAS a unui act aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni B 082/2003, cu cheltuieli de judecata.

Pe cale de intampinare se arata ca partile au convenit ca, in conformitate cu dispozitiile OG nr.25/2002 astfel cum a fost modificata de Legea nr.506/2002 si OG nr.43/2003, sa incheie un act aditional la contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.B 082/07.08.2003 ce urma sa fie incheiat cu AVAS pentru realizarea ueni novatii cu schimbare de debitor. Se arata ca pentru incheierea actului aditional este insa necesar acordul AVAS in conformitate cu dispozitiile art.20 din OG nr.25/2002, iar reclamanta nu indeplineste aceste conditii, fiind in procedura de reorganizare judiciara.

In aceste conditii parata apreciaza rezolut contractul incheiat cu reclamanta, conform art.1019-1021 Cod civil

In drept parata isi inteeiaza cererile si pe art.20 din OG 25/2002 modificata prin art.35 din  HG nr.557/2002.

Analizand actele si lucrarile dosarului, tribunalul a retinut urmatoarea situatie de fapt:

La 07.08.2003 intre FPS si F.C. s-a incheiat contactul de vanzare-cumparare actiuni ale SC P. SA, respectiv un numar de 2.181 actiuni reprezentand 58.12326 % din capitalul social al societatii. Conform contractului, art.9.1, cumparatorul  F.C. se obliga, pana la indeplinirea tuturo obligatiilor asumate sa nu cesioneze toate sau o parte din actiunile cumparate si sa nu transmita contractului vreunui tert, fara acordul prealabil al vanzatorului.

Ulterior, la 23.02.2004 intre SC E.T. SRL si F.C. a intervenit contractul de cesiune a actiunilor detinute de parat la SC  P. SA (22.181 actiuni reprezentand 58.12326 % din capitalul P.), pentru pretul de 56.000 E, transferul proprietatii producandu-se, conform dispozitiilor art.4 din contract, la data inregistrarii in Registrul Actionarilor, dupa delistarea societatii pe piata bursiera Rasdaq.

In acest sens,  la 27.05.2004, prin Decizia CNVM nr.2455/27.05.2004, actiunile SC P. SA au fost retrase de la tranzactionare pe piata de capital, iar societatea declarata de tip inchis, iar la 16.06.2004 Regisco SA inregistreaza cesiunea actiunilor de la parat la reclamanta.

Ulterior, la 11.11.2004 partile incheie o noua conventie apreciata ca necesara pentru lamurirea vointei reale a partilor in  raport de contractul din  23.02.2004. Astfel, acestea au stabilit ca actiunile cedate se transfera cesionarului cu respectarea OG nr.25/2002 modificata prin OG nr.40/2003, printr-o novatie cu schimbare de debitor in contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.B 082/07.08.2003. Partile reglementeaza in art.1 – 3, 5 din conventie ca  proprietatea actiunilor ramane la cedent pana la incheierea actului aditional, iar obligatiile partilor sunt stabilite in art.6, 7.

Asupra procedurilor de efectuare a novatiei prin schimbarea debitorului partile sunt informate de AVAS la 12.07.2004.

Fata de situatia de fapt retinuta in raport de dispozitiile art.20 din OG 25/2002 modificata prin Ordonanta 40/2003, tribunalul retine ca vanzarea actiunilor cumparate de parat prin contractul B 082/2003, aflat in derulare, se poate face cu acceptul AVAS, prin schimbarea debitorului principal obligat  cu o persoana care sa preia obligatiile  contractuale ale acestuia. De altfel, si art.9.1 al contactului  nr.B082/07.08.2003 prevede ca vanzarea in tot sau in parte a actiunilor in perioada derularii contractului nu se poate  face decat cu acordul vanzatorului.

Avand in vedere procedura speciala a novatiei prin schimbare de debitor reglementata in art.20 din OG 25/2002, reprezentata prin incheierea actului aditional, instanta va retine ca: „autoritatea poate sa accepte incheierea actului aditional, la solicitarea cumparatorului initial, in speta, paratul F.C., incheierea efectiva a acestui act aditional fiind conditionata de acordul pozitiv al AVAS si in conditiile indeplinirii, de catre noul debitor a cerintelor stabilite cumulativ in art.20 (3) din OG 25/2002”.

Conform  normei citate, cumparatorului i se poate stabili ca obligatie formularea unei cereri catre AVAS pentru incheierea actului aditional, iar nu insasi incheierea actului aditional in conditiile art.20 din  OG 25/2002, asa cum a solicitat reclamanta ca forma de executare a contractului incheiat cu paratul.

Este adevarat ca  in conformitate cu dispozitiile art.1073 Cod civil creditorul are dreptul sa ceara indeplinirea exacta a obligatiei asumate de cealalta parte, ca efect al fortei obligatorii a conventiei legal incheiate stabilita prin art.969 Cod civil, dar, analizand clauzele conventiei partilor din 11.12.2004, incheiata pentru chiar lamurirea vointei reale a partilor, asa cum acestea delcara in preambul, instanta retine ca obligatiilor acestora sunt stabilite (pentru finalizarea transferului proprietatii actiunilor P. De la parat la reclamanta) in art.6 si 7 ale conventiei in care se arata: „partile se obliga sa faca toate diligentele necesare in vederea incheierii actului aditional la contractul B 082/07.08.2003. In acest sens partile se obliga sa depuna la AVAS toate documentele necesare si sa se prezinte la data ce va fi stabilita pentru incheierea si semnarea actului aditional in conformitate cu OG 25/2002.

Or, conform art.977 si urmatoarele din Codul Civil, conduita obligationala a partilor se limiteaza la depunerea documentelor necesare catre AVAS, documente cu privire la care AVAS a inaintat adresa nr.DPP3/330/12.07.2004, urmand ca autoritatea sa decida asupra „incheierii actului aditional”.

Tribunalul subliniaza pe de o parte ca incheierea actului aditional la contractul B 082/2003 nu reprezinta faptul exclusiv si personal al paratului, ci depinde de vointa tertului fata de conventia partilor litigiului – AVAS, iar pe de alta parte ca, in raport de dispozitiile art.1073 Cod civil, paratul este tinut a executa obligatia asumata prin conventia din 11.11.2004 al carui continut, cum s-a retinut anterior, consta in a depune documentatia necesara a AVAS, urmand a raspunde ulterior convocarii autoritatii pentru semnarea actului aditional.

Asupra cererii reconventionale:

Paratul considera ca datorita situatiei judiciare a reclamantei conform sentintei comerciale nr.125/25.01.2005, aceasta aflandu-se in reorganizarea judiciara, SC E.T. nu mai poate indeplini criteriile de admisibilitate la incheiarea actului aditional la contractul B 082/07.08.2003, conform art.20 (3) lit.a din OG nr.25/2002 si HG 577/2002 – art.35 si astfel obligatiile asumate prin conventia din 1.11.2004 nu mai pot fi executate.

Asupra acestor aspecte tribunalul retine ca dreptul de a cere rezolutiunea contractului sinalagmatic apartine partii care a executat contractul sau se declara si este gata sa se execute, fiind absolvita de orice culpa  pentru ruperea disciplinei contractului.

Or, din probele dosarului intentia de denuntare unilaterala a contractului a existat din partea paratului inca din luna decembrie a anului 2004 (fila 27 dosar – data transmiterii fax a notificarii), fara a face la dosar dovada executarii obligatiei sale la acea data si anterior pronuntarii sentintei comerciale nr.125/25.01.2005 a Tribunalului Bucuresti – Sectia a VII-a Comerciala cand reclamanta a intrat in reorganizare judiciara.

Astfel, interesul desfiintarii contractului dintre parti preexista in privinta paratului, desi reclamanta platise anterior datei de 11.11.2004 pretul de 50.000 E pentru o cesiune de actiuni ce urma a fi finalizata intre parti.

Pentru a opera rezolutiunea, interesul actiunii paratului trebuie privit si din perspectiva legtimitatii, iar legea, sub protectia stabilita prin art.1020-1021 nu poate acoperi pe aceia care, la randul lor obligati, inteleg sa ramana in pasivitate in executarea datoriilor lor. Paratul, aratand ca actul aditional nu va putea fi incheiat datorita starii de reorganizare judiciara in care se afla reclamanta, se substituie nelegitim domeniului de decizie al AVAS si nu-si indeplineste obligatiile asumate, de a depune la autoritatea competenta documentatia necesara pentru analiza cererii de incheiere a actului aditional conform art.20 (1) lit.b din OG nr.25/2002.

De aceea, pentru toate considerentele de fapt si de drept analizate, tribunalul a respins cererea principala si cererea reconventionala ca nefondate, atat in privinta principalului, cat si a accesoriilor (cheltuieli de judecata).

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 https://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau