Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

UNBR: Firmele de avocatura pot organiza pregatirea profesionala continua pentru proprii avocati dar nu si pentru terti

Uniunea Nationala Barourilor din Romania (UNBR) a facut publica in data de 17 iulie 2013 o Decizie interpretativa privind aplicarea corecta a prevederilor Legii nr. 51/1995 si ale Statutului profesiei de avocat in ceea ce priveste organizarea activitatilor de pregatire profesionala continua de catre formele de exercitare a profesiei de avocat.

Astfel, conform Deciziei UNBR (nr.745/29.06.2013):

1)     Formele de exercitare a profesiei de avocat nu pot desfasura activitati de pregatire profesionala continua pentru terti din afara profesiei si nici pentru avocatii ce activeaza in cadrul altor forme de exercitare a profesiei de avocat.

2)    Numele profesional al formelor de exercitare a profesiei de avocat nu poate fi preluat in denumirea unor entitati care sa realizeze forme de pregatire profesionala continua in regim comercial sau prevazute de legislatia speciala privind pregatirea profesionala a adultilor.

3)    Formele de exercitare a profesiei pot realiza forme de pregatire profesionala continua pentru proprii avocati, cu avizul INPPA sau al centrului teritorial INPPA, dupa caz, in baza unei documentatii care sa ateste organizatorul, tematica, data si durata acestora, urmand ca baroul sa evidentieze pregatirea participantilor.

 

Mai jos, pe larg, textul integral al Deciziei UNBR nr.745/29.06.2013:

DECIZIA NR. 745/29.06.2013

(cu caracter interpretativ)

despre aplicarea corecta a prevederilor art. 66 lit. g) din

Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, republicata si ale art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat, adoptat prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 64/03.12.2011, cu modificarile si completarile ulterioare

 

             A. Precizari prealabile

             Interpretarea acestor prevederi apare ca fiind necesara, pentru a clarifica posibilitatea unor forme de exercitare a profesiei, in special societatile civile profesionale si societatile profesionale cu raspundere limitata, de a organiza forme de pregatire profesionala continua pentru avocati

            Resortul prezentei decizii rezida in stabilirea unor reguli clare si practici unitare privind organizarea unor astfel de activitati de pregatire profesionala continua in afara celor desfasurate in cadrul INPPA, avand in vedere ca deja au fost organizate astfel de cursuri de pregatire de catre unele forme de exercitare a profesiei.


B. Texte legale si statutare incidente

      Art. 66 lit. g) din Legea 51/1995, republicata:

Consiliul U.N.B.R. are urmatoarele atributii:

g) adopta hotarari in toate problemele privind pregatirea si perfectionarea profesionala a avocatilor, precum si recomandari privind relatiile dintre barouri;

    Art. 314-317 din Statutul profesiei de avocat:

Art. 314. (1) Avocatii sunt obligati sa-si actualizeze permanent pregatirea lor profesionala, prin mentinerea si diversificarea cunostintelor in domeniile in care isi exercita profesia si, in acest scop, sa frecventeze for­mele de pregatire profesionala continua organizate de barou, I.N.P.P.A. sau de formele de exercitare a profesiei, conform dispozitiilor prezentei sectiuni.

(2) Pregatirea profesionala continua presupune largirea cunostintelor si competentelor in noi domenii ale dreptului, largirea cunostintelor in dome­niul procedurilor si al legilor aplicate in Uniunea Europeana, pre­cum si dobandirea certificarii pregatirii profesionale continue la standarde compatibile cu pregatirea profesionala a avocatilor din celelalte state membre ale Uniunii Europene.

(3) Pregatirea profesionala continua se realizeaza si prin specializarea impusa de diversificarea si extinderea aplicarii dreptului in raport de evo­lutia relatiilor social-economice contemporane

Art. 315. (1) Toate organele profesiei si institutiile ce isi desfasoara acti­vi­tatea sub autoritatea acestora sunt obligate sa asigure conditiile nece­sare pregatirii profesionale continue a avocatilor, in raport cu domeniile pro­fesionale de specialitate pentru care avocatii opteaza. Obligatia priveste in mod special si domeniul dreptului Uniunii Europene, insusirea si apli­carea deontologiei si standardelor profesionale in materie.

(2) Pregatirea profesionala continua se realizeaza in cadrul barourilor, al I.N.P.P.A. si al formelor de exercitare a profesiei si are drept scop inde­plinirea de catre avocati a obligatiei profesionale de pregatire continua bazata pe o cultura juridica de calitate si o pregatire temeinica pentru inde­plinirea corespunzatoare a activitatilor de interes public pe care le implica folosirea titlului profesional de avocat.

Art. 316. Reprezinta modalitati de pregatire profesionala continua, in cadru organizat:

a) activitatile coordonate si indrumate de Departamentul de pregatire profesionala continua al I.N.P.P.A.;

b) asistenta la cursuri, seminarii, reuniuni, conferinte, congrese si orice alta forma organizata pentru realizarea actualizarii cunostintelor si teh­nicilor de exercitare a profesiei;

c) pregatirea on-line;

d) redactarea si publicarea de note, articole, eseuri, studii pe probleme juridice;

e) activitati specifice in cercurile de studii organizate de barouri;

f) activitati organizate in cooperare cu institutii de invatamant sau insti­tutii de realizare a pregatirii profesionale in domenii conexe activitatii specifice profesiei de avocat.

g) orice alta activitate recunoscuta de organele profesiei.

Art. 317. (1) Pregatirea continua realizata de catre avocati va fi eva­luata in mod regulat.

(2) Controlul respectarii obligatiilor de pregatire continua (inclusiv con­secintele nerespectarii acestor obligatii) se va reflecta intr-un sistem declarativ realizat de catre avocati, apt a fi verificat. Controlul pregatirii profesionale continue este de competenta Baroului si se va realiza in cadrul normativ corespunzator exercitarii profesiei la nivel national con­form hotararilor adoptate de Congresul avocatilor si de Consiliul U.N.B.R.

(3) Pe baza hotararilor Congresului avocatilor Consiliul U.N.B.R. va elabora un program anual privitor la evaluarea si controlul pregatirii pro­fesionale continue a avocatilor care va tine cont de conlucrarea dintre barouri pentru realizarea pregatirii profesionale continue in mod coerent si unitar la nivel national. Organele profesiei de avocat vor certifica perio­dic pregatirea profesionala continua a fiecarui avocat.


C. Expunerea situatiei de fapt

 In conformitate cu textele legale si statutare in vigoare art. 314 alin. 1 si 315 alin. 2 din Statutul profesiei de avocat), formele de exercitare a profesiei au dreptul de a organiza forme de pregatire profesionala continua. Problematica supusa deciziei de fata este de a decide daca formele de exercitare a profesiei pot organiza sau nu cursuri de pregatire pentru avocati care nu fac parte din acestea.

In baza art. 117 alin. (3) din Statutul profesiei de avocat, prin Hotararea Congresului Avocatilor nr. 12/11.06.20111, a fost adoptat Programul de pregatire profesionala continua a avocatilor pe perioada 2011-2015. In temeiul acesteia, a fost adoptata Hotararea Consiliului UNBR nr. 526/01.09.2013, privind recunoasterea orelor de pregatire profesionala.

Conform tuturor prevederilor sus mentionate incluse in lege, statut si legislatia subsecventa, rolul primordial in pregatirea profesionala continua apartine INPPA, prin centrele sale si barourilor, care conlucreaza cu INPPA, si care prin activitatea lor coordonata trebuie sa ajunga la realizarea unei pregatiri profesionale continue in mod coerent si unitar la nivel national (art. 317 alin. 2 din Statut).

In acest sens, nu se poate concepe ca o forma de exercitare a profesiei sa organizeze activitati de pregatire profesionala continua pentru avocati din afara acesteia, prin substituirea rolului INPPA, al centrelor acestuia si al barourilor. Mai mult, chiar cursurile de pregatire continua initiate pentru proprii avocati trebuie sa aiba girul INPPA, care sa ateste ca tematica lor este relevanta si in concordanta cu cea adoptata la nivel national.

Orice alta interpretare ar duce la transformarea formei de exercitare a profesiei intr-un furnizor de formare profesionala cu activitate continua, prin incalcarea art. 3 din Legea nr. 51/1995, care stabileste fara echivoc care sunt activitatile pe care le poate realiza un avocat. De asemenea, art. 2 din Anexa nr. XIII la statutul profesiei (Statutul societatii civile profesionale de avocati) si din Anexa nr. XV la statutul profesiei (Statutul societatii profesionale cu raspundere limitata) dispune ca acest tip de forme de organizare a profesiei au ca obiect exercitarea in comun a profesiei de avocat si nu furnizarea de formare profesionala continua. In plus, in cazul societatii profesionale cu raspundere limitata, art. 199 alin. (4) din statut prevede ca aceasta are ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de avocat.

Cele sus mentionate duc si la concluzia ca formele de exercitare a profesiei nu pot „imprumuta” numele profesional catre entitati care sa realizeze aceste activitati in regim comercial sau prevazut de legislatia speciala privind pregatirea profesionala a adultilor, care astfel primesc denumirea formelor de exercitare a profesiei de avocat.

De asemenea, trebuie mentionat ca prin Hotararea Consiliului UNBR nr. 448/21.02.2009 pentru aplicarea Hotararii Congresului avocatilor nr. 14/2008 privind pregatirea profesionala a avocatilor si pentru imbunatatirea pregatirii profesionale initiale a avocatilor, se dispune ca  obligatia avocatilor de a realiza formarea profesionala continua se socoteste a fi indeplinita si prin participarea avocatilor la activitatile de formare profesionala prevazute in programele privind pregatirea profesionala continua adoptate si puse in aplicare de formele de exercitare a profesiei in care avocatii isi desfasoara activitatea (art. 1 alin. 1).

 

D. Concluzii

            Avand in vedere cele sus mentionate, reiese ca textele legale si statutare relevante trebuie interpretate astfel:

    1. Formele de exercitare a profesiei de avocat nu pot desfasura activitati de pregatire profesionala continua pentru terti din afara profesiei si nici pentru avocatii ce activeaza in cadrul altor forme de exercitare a profesiei de avocat.

    2. Numele profesional al formelor de exercitare a profesiei de avocat nu poate fi preluat in denumirea unor entitati care sa realizeze forme de pregatire profesionala continua in regim comercial sau prevazute de legislatia speciala privind pregatirea profesionala a adultilor.

    3. Formele de exercitare a profesiei pot realiza forme de pregatire profesionala continua pentru proprii avocati, cu avizul INPPA sau al centrului teritorial INPPA, dupa caz, in baza unei documentatii care sa ateste organizatorul, tematica, data si durata acestora, urmand ca baroul sa evidentieze pregatirea participantilor.

Sursa foto

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau