Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Ultimele modificari privind acordarea ajutorului de minimis pentru IMM

In M.Of. nr. 689 din data de 11 noiembrie 2013 a fost publicata Hotararea Guvernului nr. 848/2013 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 274/2013 privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de intreprinderile mici si mijlocii.

Dispozitii generale

Ajutorul de minimis se acorda intreprinderilor mici si mijlocii (denumite in continuare „IMM”) prin alocari de la bugetul de stat, din bugetul Ministerului Economiei prin Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, sub forma de sume nerambursabile, in procent de 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile aprobate spre finantare, pe o perioada de 2 ani fiscali consecutivi. Ajutorul se acorda in functie de creditele bugetare aprobate, in limita echivalentului in lei al valorii maxime de 100.000 euro.

Criterii de eligibilitate

Hotararea modifica o parte din conditiile de eligibilitate prevazute de Hotararea Guvernului nr. 274/2013. Astfel, pentru a beneficia de ajutorul de minimis, intreprinderile trebuie sa indeplineasca inclusiv urmatoarele conditii:

  • la data completarii online a formularului de inscriere au cel putin un an calendaristic de la infiintare, iar codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat, in conditiile legii, cu cel putin 3 luni inaintea datei completarii online a formularului;
  • prezinta un angajament ferm privind mentinerea locurilor de munca existente la data inregistrarii cererii de acord pentru finantare, precum si crearea pana la finalizarea investitiei si mentinerea, pe o perioada de minimum 3 ani de la finalizarea investitiei, a locurilor de munca pentru persoane care nu au avut contract individual de munca in ultimele 3 luni;
  • nu se afla in stare de dizolvare, reorganizare judiciara, lichidare, executare silita, inchidere operationala, insolventa, faliment sau suspendare temporara a activitatii.

Cerinta privind prezentarea studiului tehnico-economic din care sa rezulte viabilitatea proiectului de investitii si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei a fost inlocuita cu cerinta prezentarii planului de investitii.

De asemenea, se precizeaza ca raportarea si monitorizarea ajutoarelor acordate in baza schemei de ajutor de minimis se fac in conformitate cu legislatia Uniunii Europene, respectiv cu Regulamentul (CE) nr.1.998/2006.

Numarul minim estimat de IMM-uri beneficiare de ajutor de minimis este de 1.111 intreprinderi.

Procedura

Hotararea a modificat o serie de aspecte din cadrul Procedurii privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investitiile realizate de IMM-uri.

Astfel, a fost definit planul de investitii ca fiind documentul care cuprinde informatii privind investitia, evidentierea cheltuielilor eligibile si neeligibile, graficul de efectuare a activitatilor, evolutia situatiei financiare in perioada implementarii si in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei, calendarul crearii locurilor de munca si din care rezulta viabilitatea si eficienta economica a intreprinderii solicitante in urmatorii 3 ani de la finalizarea investitiei.

De asemenea, Ministerul Finantelor Publice nu mai detine competenta privind acordul pentru finantare si nici atributii de control. Pentru a beneficia de ajutor de minimis, intreprinderea solicitanta trebuie sa obtina acordul pentru finantare din partea oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie, (denumit in continuare „OTIMMC”), din raza teritoriala in care se afla sediul social al intreprinderii solicitante, catre care intreprinderea solicitanta va transmite inclusiv planul de investitii (a carui structura este expres prevazuta de lege).

Potrivit modificarilor, in vederea inscrierii cererii de acord pentru finantare, fiecare solicitant trebuie sa se inregistreze pe site-ul www.aippimm.ro, urmand a completa si transmite online formularul de inscriere potrivit instructiunilor prevazute in cadrul procedurii. Data de la care este activa inregistrarea on-line se comunica pe site-ul institutiei cu cel putin 5 zile lucratoare inainte de data inceperii procesului de inregistrare propriu-zis.

Accesul in etapa urmatoare este conditionat de intrunirea a 60 de puncte din 100 posibile. Evaluarea administrativa presupune depunerea cererii de acord pentru finantare, care va include o serie de mentiuni obligatorii, insotita de documentele justificative.

Cererile de acord pentru finantare vor fi analizate si verificate in termen de 60 de zile lucratoare de la data depunerii intregii documentatii, in limita bugetului alocat schemei, in ordinea punctajului obtinut la formularul de inscriere. Analiza si verificarea cererilor de acord pentru finantare de catre unitatile de implementare din cadrul fiecarui OTIMMC au ca finalitate stabilirea uneia dintre urmatoarele decizii:

  • acceptarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii proiectului;
  • respingerea cererii de acord pentru finantare;
  • solicitarea de clarificari.

Modificarile privesc inclusiv modalitatea de plata a ajutorului de minimis. In prezent, ajutorul de minimis se plateste intreprinderilor care au primit acord pentru finantare, dupa efectuarea partiala sau totala, dupa caz, a cheltuielilor eligibile pentru care a fost emis acordul pentru finantare, proportional cu gradul de realizare a investitiei, in limita sumelor aprobate. Pentru a primi plata ajutorului de minimis, este necesar ca beneficiarii sa deschida cont de tipul 50.70 „Disponibil din subventii si transferuri” la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are domiciliul fiscal beneficiarul de ajutor de minimis.

In cazul in care beneficiarul renunta la una sau mai multe cheltuieli eligibile aprobate spre finantare potrivit acordului pentru finantare, are obligatia de a transmite unitatii de implementare o cerere de renuntare totala sau partiala, conform formularului nr. 7.

Nu in ultimul rand, Hotararea aduce o serie de modificari si cu privire la formularele necesare in cadrul procedurii.

Autor: VASS Lawyers

 

 

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau