Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Procedura insolventei. Decaderea din dreptul de a inscrie creanta in tabelul preliminar al creantelor

Prin Decizia nr. 765/12.04.2013, Curtea de Apel Bucuresti a retinut faptul ca, in cazul in care creditoarea nu a putut fi identificata de catre administratorul judiciar (nefiind indicata de debitoare), procedura notificarii creditoarei se considera indeplinita prin publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa. Prin urmare, in acest caz nu sunt aplicabile dispozitiile primei teze a art. 76 alin. 1 din Legea nr.85/2006, in sensul ca decaderea creditorului din dreptul de a inscrie creanta in tabelul preliminar al creantelor nu ar opera in cazurile in care notificarea deschiderii procedurii s-ar fi facut cu incalcarea dispozitiilor art.7.

Pe larg, textul deciziei civile nr. 765 din 12.04.2013, a Curtii de Apel Bucuresti, sectia a VI-a civila

In temeiul dispozitiilor art.107 alin.1 lit.d) din Legea nr.85/2006, prin sentinta civila nr.1205/05.11.2012 a Tribunalului Ilfov, s-a dispus intrarea in faliment a debitoarei.

Lichidatorul judiciar desemnat a trimis o notificare in baza art.61 alin.3 raportat la art.7 din lege, prin publicarea in ziarul „Bursa” din 19.06.2012 si Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.9084/22.06.2012, privind intrarea in faliment prin procedura simplificata, ridicarea dreptului de administrare si dizolvarea debitoarei.

Debitoarea nu a depus lista creditorilor, procedura notificarii creditoarei B C R fiind indeplinita prin publicarea in Buletinul Procedurilor de Insolventa conform art.7 alin.3 teza a II-a.

Creditoarea B C R SA a solicitat inscrierea la masa credala in data de 07.12.2012. Faptul ca BCR nu a consultat Buletinul Procedurilor de Insolventa si nu au fost respectate dispozitiile art.44 de catre debitoare, nu constituie motive temeinice pentru admiterea cererii de repunere in termen.
Prin exceptie de la dispozitiile art.7 alin.3 coroborat cu art.61 alin.1 din Legea nr.85/2006, pentru creditorii care nu au putut fi identificati, notificarea se face doar prin Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs creditoarea B C R SA, solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei recurate si admiterea cererii de repunere in termen, admiterea declaratiei de creanta si inscrierea B C R in tabelul suplimentar cu suma de 14.132,56 lei.

In sustinerea recursului se invoca faptul ca banca nu a fost notificata cu privire la deschiderea procedurii generale a insolventei fata de debitoare, iar administratorului judiciar ii revenea atributia de a intocmi lista creditorilor.

Sunt incidente dispozitiile art.103 Cod procedura civila privind repunerea in termenul legal de declarare si admitere a creantei, lipsa notificarii justificand solicitarea in acest sens.

Decizia CCR nr.1137/2007 arata fara indoiala ca, daca dupa data deschiderii procedurii insolventei citarea partilor naste discutii, notificarea se realizeaza in mod imperativ potrivit normelor de procedura civila.

Neincluderea pe lista creditorilor in vederea notificarii conform art.61 din Legea nr.85/2006, cu consecinta imposibilitatii depunerii declaratiei de creanta in termen, este culpa exclusiva a debitoarei, care avea cunostinta de existenta creantei BCR.

Ne aflam in ipoteza reglementata de art.76 alin.1 din Legea nr.85/2006, respectiv notificarea deschiderii procedurii s-a facut cu incalcarea dispozitiilor art.7, astfel incat la data formularii declaratiei de creanta, B C R nu era decazuta din dreptul de a fi inscrisa in tabelul creditorilor.

Nedepunerea declaratiei de creanta se datoreaza unor imprejurari mai presus de vointa si culpa creditoarei.

Administratorul judiciar nu si-a indeplinit obligatiile legale si nu a demonstrat diligenta, in vederea identificarii tuturor creditorilor.

In drept au fost invocate dispozitiile art.304 pct.9 Cod procedura civila.

Recursul a fost declarat in termen legal si a fost legal timbrat cu taxele judiciare de timbru prevazute de lege.

Nu au fost administrate probe noi in aceasta faza procesuala.

Analizand actele dosarului in conformitate cu dispozitiile art. 3041  Cod procedura civila, Curtea constata si retine urmatoarele:

Societatea debitoare a intrat in procedura generala a insolventei la 14.06.2012, prin sentinta civila nr.522/2012 a Tribunalului Ilfov, iar in data de 15.11.2012, s-a dispus intrarea in faliment prin sentinta civila nr.1205/2012.

Dupa intrarea in faliment a societatii debitoare (intimata), in data de 06.12.2012, creditoarea recurenta a depus la dosar declaratie de creanta asupra averii debitoarei SC E.N.P. P C SRL, solicitand inscrierea cu suma de 14.132,56 lei in tabelul preliminar suplimentar.

Cererea acesteia a fost calificata de judecatorul-sindic ca tardiva, iar cererea de repunere in termen respinsa ca neintemeiata, solutia pronuntata de judecatorul-sindic fiind temeinica si legala.

Potrivit dispozitiilor art.28 alin.1 lit.c) din Legea nr.85/2006 debitorul aflat in insolventa, trebuie sa depuna o lista a creditorilor, indiferent de caracteristicile creantelor detinute impotriva sa (certe, sub conditie, lichide, nelichide, scadente, nescadente, contestate, necontestate, etc.).

In temeiul dispozitiilor art.7 alin.3 din Legea nr.85/2006, comunicarea actelor de procedura anterioare deschiderii procedurii si notificarea deschiderii procedurii se realizeaza conform dispozitiilor din Codul de procedura civila.

Pentru creditorii care insa nu au putut fi identificati de catre administratorul/lichidatorul judiciar nefiind indicati de catre debitoare, cum este si situatia in speta a recurentei creditoare, sunt aplicabile dispozitiile din acelasi text legal, teza a II-a, in sensul ca procedura notificarii deschiderii procedurii, de la care urmeaza a se calcula termenul de depunere a declaratiei de creanta, este considerata a fi indeplinita daca a fost efectuata prin Buletinul Procedurilor de Insolventa.

Articolul 76 alin.1 din lege stabileste ca titularul de creante anterioare deschiderii procedurii care nu depune cerere de admitere a creantelor pana la expirarea termenului maxim prevazut de lege este decazut din dreptul de a fi inscris in tabelul creditorilor si nu dobandeste calitatea de creditor indreptatit sa participe la procedura.

Recurentei nu ii sunt aplicabile dispozitiile primei teze a textului legal mentionat anterior, in sensul ca aceasta decadere nu ar opera in cazurile in care notificarea deschiderii procedurii s-ar fi facut cu incalcarea dispozitiilor art.7. In speta au fost respectate aceste cerinte legale, procedandu-se in mod corect la publicarea notificarii in Buletinul Procedurilor de Insolventa nr.9084/22.06.2012, precum si intr-un ziar de larga circulatie.

Recurenta creditoare nu se incadreaza in dispozitiile art.103 Cod procedura civila privind repunerea in termen, neputand invoca impiedicarea in exercitarea dreptului de a depune declaratia de creanta in termen printr-o imprejurare mai presus de vointa sa, intrucat neindicarea sa de catre debitoare in conformitate cu dispozitiile art.44 din Legea nr.85/2006, nu se circumscrie intre ipotezele avute in vedere de legiuitor in textul mentionat anterior.

Pentru aceste considerente, in temeiul art.312 Cod procedura civila Curtea a respins recursul ca nefondat.

Scrie un comentariu

0 comentarii pentru acest articol

1 Trackbacks pentru acest articol

Decaderea din dreptul de a inscrie creanta in tabelul preliminar al creantelor in cadrul procedurii insolventei | deBanat.ro - spune realitatea! Says:

[…] Citeste aici textul Deciziei nr. 765/2013 emisa de Curtea de Apel […]

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau