Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Obligarea autoritatii publice la inmatricularea autoturismului second-hand fara plata taxei de poluare

Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta – Sectia contencios administrativ si inregistrata sub nr.11530/118/13.09.2010, reclamantul M.C. a solicitat in contradictoriu cu parata INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR, ca prin hotarare judecatoreasca sa se dispuna obligareaparatei la inmatricularea fara plata taxei de poluare a autoturismului marca Opel Zafira seria sasiu WOLOTGF7522128267, culoare gri, an fabricatie 2002.

Motivand actiunea, reclamantul invedereaza in esenta ca, a achizitionat acest autoturism in august 2010, dintr-un alt stat al Uniunii Europene, respectiv din Germania, insa ca, pentru a-l inmatricula in Romania i se impune achitarea taxei de poluare prevazuta in OUG nr. 50/2008.

Reclamantul considera ca, intrucat aceasta taxa trebuie platita la prima inmatriculare in Romania a unui autoturism, s-ar pastra conceptul de „taxa de prima inmatriculare” instituita initial prin prevederile art. 2141 -2143 Cod fiscal, care au fost declarate de instantele romanesti ca fiind neconforme cu dispozitiile art.90 din Tratatul UE.

Reclamantul a mai aratat ca, nici taxa de poluare nu ar fi conforma cu Tratatul UE, respectiv cu art.25, art.28 si art.90, aceasta pentru ca, taxa de poluare s-ar percepe numai pentru autoturismele inmatriculate in Uniunea Europeana si reinmatriculate pentru prima data in Romania, in timp ce pentru autoturismele deja inmatriculate in Romania, la o noua inmatriculare taxa nu mai este perceputa (f.2-6 dos.fond), depunand ca probe: cartea de identitate a vehiculului (f.8), certificatul de inmatriculare tradus in limba romana (f.9), contractul de vanzare-cumparare al autoturismului (f.10) .

Prin Sentinta civila nr.1252/14.10.2010, Tribunalul Constanta a admis actiunea formulata de reclamant M.C., si a dispus obligarea paratei sa inmatriculeze autoturismul marca Opel Zafira seria sasiu WOLOTGF7522128267, culoare gri, an fabricatie 2002, fara plata taxei de poluare.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut in esenta ca, autoturismul in cauza este din categoria M (1), are capacitatea cilindrica 1995 cm3, fiind fabricat in anul 2002 si inmatriculat pentru prima data in Germania la data de 14.01.2002.

S-a mai retinut ca, autoturismul a fost cumparat de reclamant in data de 19.08.2010, dupa care, in luna urmatoare s-a prezentat la autoritatile romane in vederea inmatricularii autoturismului pentru prima data in Romania, cererea sa fiind respinsa pe motiv ca, nu exista dovada achitarii taxei de poluare reglementata de OUG 50/2008.

Problema de drept care s-a pus in cauza a fost daca legislatia interna potrivit careia reclamantul ar datora taxa pe poluare este compatibila cu prevederile legislatiei internationale si comunitare.

Astfel, retine instanta ca, potrivit OUG nr 50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule, se datoreaza aceasta taxa pentru autovehiculele din categoriile M(1)-M(3) si N(1)-N(3), astfel cum sunt acestea definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea, aprobate prin <LLNK 12003   211 50BP01   0 81>Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003 (art 3). Autoturismul reclamantului nu intra in categoriile exceptate de la plata taxei pe poluare (art. 3 alin.2 si art. 9 alin.1).

Obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania (art. 4 lit. a), fara ca textul sa faca distinctia nici intre autoturismele produse in Romania si cele in afara acesteia, nici intre autoturismele noi si cele second-hand.

Deoarece, OUG a intrat in vigoare la data de 01 iulie 2008 (art.14 alin 1), rezulta ca taxa pe poluare este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele aflate deja in circulatie inmatriculate in tara. Taxa se calculeaza de autoritatea fiscala competenta (art 5 alin 1).

Fata de sus-mentionatele dispozitii legale, pentru a interpreta corect acest act normativ si a identifica intentia legiuitorului, tribunalul a utilizat interpretarea teleologica (dupa scop), retinand in esenta ca:

In expunerea de motive care insoteste proiectul de lege privind aprobarea OUG 50/2008 depus la Parlament sub nr. PL-x 536/10.09.2008 si disponibil pe site-ul Camerei Deputatilor, este mentionat in mod expres ca, daca nu s-ar fi promovat acest act normativ, o consecinta ar fi fost facilitarea intrarii in Romania a unui numar foarte mare de autovehicule second hand cu vechime peste 10 ani, care ar fi fost achizitionate datorita pretului foarte mic. Asadar, se vrea ca taxa pe poluare, al carui scop este, in principiu, corect – `poluatorul plateste` -, sa aiba ca efect imediat diminuarea introducerii in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru.

Se mai arata ca, potrivit OUG 208/2008 pentru stabilirea unor masuri privind taxa pe poluare pentru autovehicule, autovehiculele a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc si care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene incepand cu data de 15 decembrie 2008 se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule, stabilita potrivit prevederilor <LLNK 12008   50180 301   0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 50/2008 (art. II). Aceste prevederi se aplica pana la data de 31 decembrie 2009 inclusiv (art. III).

Se retine ca, OUG 208/2008 a fost abrogata prin OUG nr.218/2008 privind modificarea <LLNK 12008   50180 301   0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008 pentru instituirea taxei pe poluare pentru autovehicule.

Conform art. III al acesteia, (1) Autovehiculele M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si toate autovehiculele N1 cu norma de poluare Euro 4, care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene in perioada 15 decembrie 2008-31 decembrie 2009 inclusiv, se excepteaza de la obligatia de plata a taxei pe poluare pentru autovehicule stabilita potrivit prevederilor <LLNK 12008   50180 301 0 46>Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.50/2008. (2) Autovehiculelor M1 cu norma de poluare Euro 4 a caror capacitate cilindrica nu depaseste 2.000 cmc, precum si tuturor autovehiculelor N1 cu norma de poluare Euro 4, inmatriculate pentru prima data in afara Uniunii Europene si care se inmatriculeaza in Romania, li se aplica taxele prevazute in anexele nr. 1 si 2. Asadar, se creeaza o diferenta de tratament fiscal intre masinile noi si cele vechi, inmatriculate in Romania dupa intrarea in vigoare a OUG 50/2008.

A rezultat ca, retine instanta de fond, pentru autovehiculul second-hand in cauza, care face parte din categoria M1 si are norma de poluare Euro 2, reclamantul ar datora taxa de poluare, indiferent cand are loc – dupa data de 1 iulie 2008 – prima inmatriculare in Romania.

Art. 90 par. l din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene prevede: ”Nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor sate membre, impozite interne de orice natura, mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect produselor nationale similare”.

Scopul general al art. 90 este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor. Acest articol se refera la impozitele si taxele interne care impun o sarcina fiscala mai consistenta produselor provenite din alte state membre, in comparatie cu produsele interne.

Organele fiscale din Romania au invocat legalitatea incasarii taxei, ca urmare a aplicarii dreptului intern, respectiv a OUG 50/2008. Reclamantul a invocat nelegalitatea acesteia ca urmare a aplicarii directe a reglementarii comunitare.

Instanta de fond a constatat ca, intr-adevar, in cauza sunt aplicabile in mod direct dispozitiile din dreptul comunitar, care au prioritate fata de dreptul national, acesta rezultand din doua argumente:

De la 1 ianuarie 2007, Romania este stat membru al Uniunii Europene. Potrivit art.148 din Constitutie, ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, cu respectarea prevederilor actului de aderare (alin.2), iar Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile alineatului 2 (alin.4).

De altfel, prin Legea nr.57/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, statul nostru si-a asumat obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii, dinainte de aderare.

Prin Decizia in cauza Costa/Enel (1964), CJE a stabilit ca legea care se indeparteaza de Tratat – un izvor independent de drept – nu ar putea sa duca la anularea lui, data fiind natura sa originala si speciala, fara a-l lipsi de caracterul lui de lege comunitara si fara ca baza legala a Comunitatii insasi sa fie pusa la indoiala.

Mai mult, aceeasi decizie a definit relatia dintre dreptul comunitar si dreptul national al statelor membre aratand ca, dreptul comunitar este o ordine juridica independenta care are prioritate de aplicare chiar si in fata dreptului national ulterior – or, in speta, taxa pe poluare a fost introdusa in legislatia interna de abia in anul 2008.

De asemenea, in cauza Simmenthal (1976), CJE a stabilit ca, judecatorul national este obligat sa aplice normele comunitare, in mod direct, daca acesta contravin normelor interne, fara a solicita sau astepta eliminarea acestora pe cale administrativa sau a unei alte proceduri constitutionale.

Analizand dispozitiile OUG 50/2008 cu modificarile ulterioare, rezulta ca, pentru un autoturism produs in Romania sau in alte state membre UE nu se percepe la o noua inmatriculare taxa de poluare, daca a fost anterior inmatriculat tot in Romania. Dar se percepe aceasta taxa de poluare la autoturismul produs in tara sau in alt stat membru UE, daca este inmatriculat pentru prima data in Romania.

Reglementata in acest mod, taxa pe poluare diminueaza sau este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru: cumparatorii sunt orientati din punct de vedere fiscal sa achizitioneze autovehicule second-hand deja inmatriculate in Romania.

Apreciaza instanta de fond ca, urmare a adoptarii O.U.G. nr.218/2008, intentia legiuitorului de a influenta alegerea consumatorilor a devenit mai evidenta: a fost inlaturata taxa de poluare pentru autoturismele noi, Euro 4, capacitate cilindrica mai mica de 2.000 cm3 (or, este de notorietate ca in Romania sunt produse autoturisme cu aceste caracteristici) care se inmatriculeaza pentru prima data in Romania in perioada 15.12.2008 – 31.12.2009, astfel incat, consumatorii sunt directionati fie spre un autoturism nou, fie spre un autoturism second-hand deja inmatriculat in Romania.

Se protejeaza astfel productia interna, aspect ce reiese explicit din preambulul O.U.G. nr. 208/2008 si OUG 218/2008, potrivita caruia: „Guvernul Romaniei se preocupa de luarea masurilor care sa asigure pastrarea locurilor de munca in economia romaneasca, iar la un loc de munca in industria constructoare sunt 4 locuri de munca in industria furnizoare”.

O.U.G. nr.50/2008 este contrara art.90 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, intrucat este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un alt stat membru UE, precum cel pentru care s-a achitat taxa de poluare in acest litigiu (Germania), favorizand astfel vanzarea autoturismelor second-hand deja inmatriculate in Romania si, mai recent, vanzarea autoturismelor noi produse in Romania.

Or, dupa aderarea Romaniei la UE, acest lucru nu este admisibil cand produsele importate sunt din alte tari membre ale UE, atat timp cat, norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze, chiar si potential, consumul produselor importate, influentand astfel alegerea consumatorilor (CJE, hotararea din 7 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato – in speta, taxa menita sa descurajeze importul de banane in Italia).

Asupra incalcarii art.90 din Tratat prin crearea unui tip similar de diferenta de tratament s-a pronuntat Curtea de la Luxembourg prin Hotararea din 11 august 1995, cauzele reunite C-367/93 la C-377/93, F. G. Roders BV s.a. c. Inspecteur der Invoerrechten en Accijnzen (discriminare intre vinurile din Luxemburg si vinurile din fructe provenite din alte state membre), sau prin Hotararea din 7 mai 1987, cauza 184/85, Comisia c. Italia (bananele importate in Italia si fructele cultivate in Italia).

Tribunalul mai remarca un alt tip de discriminare: intre persoanele care au solicitat inmatricularea autoturismelor anterior datei de 1 iulie 2008 si cele care inmatriculeaza autoturisme ulterior: doar aceste din urma persoane platesc taxa de poluare, desi este evident ca, polueaza si autoturismele primei categorii de persoane cele inmatriculate ulterior.

Discriminarea este realizata de legiuitor care a legat plata taxei pe poluare de faptul inmatricularii, desi din preambulul OUG 50/2008 rezulta ca, s-a urmarit asigurarea protectiei mediului prin realizarea unor programe si proiecte pentru imbunatatirea calitatii aerului, ceea ce implica instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate in trafic, potrivit principiului `poluatorul plateste`.

Acest tip de discriminare se discuta insa in raport de art.16 din Constitutie, art.26 din Pactul International din 16 decembrie 1966 cu privire la drepturile civile si politice, ratificat de Romania prin Decretul 212/1974 si a art.1 si 2 din OG nr.137/31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, dispozitii fata de care nu este implinit cadrul procesual (neprecizarea actiunii in acest sens si nechemarea in judecata a Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii).

Pentru toate aceste aspecte instanta de fond a admis actiunea .

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata INSTITUTIA PREFECTULUI – SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR REGIM DE CONDUCERE SI INMATRICULARE A VEHICULELOR, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, indicand ca temei de drept prevederile art.299 Cod pr.civila si art.5 al.1 din Titlul XIII din Legea nr.247/2005, cu urmatoarea motivatie, in esenta:

pentru a se putea proceda la inmatricularea unui autovehicul, serviciul de inmatriculare din cadrul institutiei parate este obligat sa verifice daca la data solicitarii sunt indeplinite si alte conditii de natura juridica, respectiv tehnica a autovehiculului, instanta neputand indeplini atributiile functionarului public desemnat sa verifice aceste conditii impuse la inmatriculare;

instanta de fond a stabilit ca prevederile legislatiei interne contravin legislatiei internationale si comunitare, ori asupra acestor aspecte se poate pronunta doar judecatorul national, deoarece prin lege aceasta atributie revine in mod exclusiv acestuia;

taxa de prima inmatriculare nu contravine normelor europene, atata timp cat, fiecare stat este liber sa instituie taxa pentru inmatriculare si, mai mult, actul normativ care a instituit aceasta taxa, respectiv OUG nr.50/2008, nu a fost declarat neconstitutional.

Solicita admiterea recursului, si pe cale de consecinta, desfiintarea sentintei recurate si respingerea actiunii formulate de reclamantul M.C.

Prin intampinare, intimatul reclamant M.C. solicita respingerea recursului si mentinerea sentintei pronuntate de prima instanta, cu urmatoarea motivatie, in esenta:

Prima instanta a apreciat corect ca, taxa este discriminatorie pentru autoturismele aduse in Romania din Comunitatea Europeana in scopul revinzarii lor in tara, in situatia in care acestea au fost deja inmatriculate in tara de provenienta, in timp ce la revinzarea autovehiculelor inmatriculate deja in Romania, taxa nu mai este perceputa.

Solicita intimatul reclamant ca instanta sa constate ca, in cauza de fata, taxa de poluare instituita de OUG nr.50/2008 are un caracter ilegal si ca, in cauza sunt aplicabile in mod direct dispozitiile din dreptul comunitar, care au prioritate fata de dreptul national.

Fata de sustinerile recurentei potrivit carora instanta de fond si-a depasit competenta ce-i revine potrivit legii, arata intimatul reclamant faptul ca, acestea nu pot fi primite, deoarece prima instanta nu a dispus obligarea recurentei la inmatricularea autoturismului in orice conditii, ci doar inmatricularea acestuia fara plata taxei de poluare, celelalte conditii de natura juridica sau tehnica privind autoturismul trebuind indeplinite de intimat.

Arata intimatul recurent ca, nici critica cu privire la faptul ca actul normativ care a instituit taxa de poluare, respectiv OUG nr.50/2008 nu a fost declarat neconstitutional nu poate fi retinuta, deoarece instanta de fond nu a analizat neconstitutionalitatea acestui act normativ, ci doar neconcordanta acestuia cu norma europeana, care are prioritate fata de dispozitioile interne contrare (art.148 din Constitutie).

Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor aduse sentintei recurate, vazand si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, Curtea respinge, ca nefondat recursul, pentru urmatoarele considerente, in esenta:

Este unanim admis, atat in literatura de specialitate, cat si in practica judiciara interna si cea a CJCE ca, art.90 din Tratatului de Instituire a Uniunii Europene produce efecte directe si ca atare, creeaza drepturi individuale pe care jurisdictiile statelor membre ale Uniunii le pot proteja.

In cauza de fata, Tribunalul a retinut aplicabilitatea prioritara si directa a disp.art.90 din Tratat potrivit cu care „Nici un stat membru nu aplica direct sau indirect produselor altor state membre impozite interne de orice natura si mai mari decat cele ce se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare”.

Judecatorul national, ca prim judecator comunitar, are competenta atunci cand da efect disp.art.90 din Tratat, sa aplice procedurile nationale de asa maniera ca drepturile prevazute in acesta, sa fie deplin si efectiv protejate.

Pe de alta parte, obligatia de a aplica prioritar dreptul comunitar nu este opozabila numai jurisdictiilor, ci si Guvernului insusi si organelor componente ale acestora, cum sunt bunaoara autoritatile fiscale.

Tribunalul, ca instanta de fond, nu a facut altceva decat sa aplice dispozitiile constitutionale interne si normele Tratatului de asa maniera incat, sa i se recunoasca particularului dreptul sau, de a nu fi impus cu o taxa speciala, discriminatorie la inmatricularea pentru prima data in Romania a autoturismului second-hand, importat dintr-un alt stat membru al Uniunii.

In aceasta maniera, instanta de fond si-a indeplinit misiunea trasata atat de Tratat, cat si de Legea de ratificare a acestuia, precum si de Curtea de Justitie in practica judiciara pertinenta (cauza Simmenthal II din anul 1978).

Potrivit OUG nr.50/2008 pentru instituirea taxei de poluare pentru autovehicule, se datoreaza aceasta taxa pentru autovehiculele din categoriile M (1) – M(3) si N(1) – N(3), astfel cum sunt acestea definite in Reglementarile privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a autovehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor omologate de acestea, aprobate prin art.3 din Ordinul Ministrului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei nr.211/2003.

Autoturismul reclamantului nu intra in categoriile exceptate de la plata taxei de poluare – art.3 al.2 si art.9 al.1 – , obligatia de plata a taxei intervine cu ocazia primei inmatriculari a unui autovehicul in Romania, potrivit art.4 lit.”a” din Ordonanta, fara ca textul sa faca distinctie intre autoturismele produse in Romania si cele in afara acesteia, nici intre autoturismele noi si cele second-hand.

Deoarece OUG nr.50 a intrat in vigoare la data de 01 iulie 2008 conform art.14 al.1, rezulta ca, taxa de poluare este datorata numai pentru autoturismele pentru care se face prima inmatriculare in Romania, nu si pentru cele aflate deja in circulatie, inmatriculate in tara, taxa calculandu-se de Administratia Fiscala competenta, potrivit art.5 al.1 .

In atare conditii, cum scopul general al art.90 din Tratat este acela de a asigura libera circulatie a marfurilor, in mod legal si temeinic instanta de fond a apreciat in sensul hotararii pronuntate, atat timp cat, acest articol se refera la „impozitele si taxele interne”, care impun o sarcina fiscala mai consistenta produselor provenite din alte state membre, in comparatie cu produsele interne.

Curtea retine ca, organele fiscale din Romania au invocat legalitatea incasarii taxei, ca urmare a aplicarii dreptului intern, respectiv a OUG nr.50/2008, in conditiile in care, reclamantul a invocat nelegalitatea acesteia, ca urmare a aplicarii directe a reglementarii comunitare.

In conditiile date, Curtea constata ca, intr-adevar, in cauza, sunt aplicabile in mod direct dispozitiile dreptului comunitar, care au prioritate fata de dreptul national, aceasta rezultand din doua argumente esentiale:

de la 01 ianuarie 2007 Romania este stat membru al Uniunii Europene, astfel ca, in art.148 al.2 din Constitutie s-a prevazut „Ca urmare a aderarii, prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum si celelalte reglementari comunitare cu caracter obligatoriu, au prioritate fata de dispozitiile contrare din legea interna, cu respectarea prevederilor Actului de aderare”, iar potrivit al.4 al aceluiasi text „Parlamentul, Presedintele Romaniei, Guvernul si autoritatea judecatoreasca garanteaza aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din actul aderarii si din prevederile al.2”.

prin Legea nr.157/2005 de ratificare a Tratatului de aderare a Romaniei si Bulgariei la Uniunea Europeana, statul nostru si-a asumat obligatia de a respecta dispozitiile din tratatele originare ale Comunitatii dinainte de aderare.

Analizand dispozitiile OUG nr.50/2008 cu modificarile ulterioare, rezulta ca, pentru un autoturism produs in Romania sau in alte state membre UE, nu se percepe la o noua inmatriculare taxa de poluare, daca a fost anterior inmatriculat in Romania, dar se percepe aceasta taxa de poluare la un autoturism produs in tara sau intr-un alt stat membru UE, daca este inmatriculat pentru prima data in Romania.

Reglementata in acest mod, taxa de poluare diminueaza sau este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate in alt stat membru, astfel ca, cumparatorii sunt orientati din punct de vedere fiscal, sa achizitioneze autovehicule second-hand deja inmatriculate in Romania.

In atare conditii, retine Curtea ca, OG nr.50/2008 este contrara art.90 din Tratatul de Instituire a Comunitatii Europene, intrucat este destinata sa diminueze introducerea in Romania a unor autoturisme second-hand deja inmatriculate intr-un stat UE, precum si pentru cel din prezenta cauza, favorizand astfel vanzarea autoturismelor second-hand deja inmatriculate in Romania si, mai recent, vanzarea autoturismelor noi produse in Romania.

Dupa aderarea Romaniei la UE, acest lucru nu este admisibil, cand produsele importate sunt din alte tari membre ale UE, atat timp cat, norma fiscala nationala diminueaza sau este susceptibila sa diminueze, chiar si potential, consumul produselor importate, influentand astfel alegerea consumatorilor (CJE, Hotararea din 07 mai 1987, cauza 193/85, Cooperativa Co-Frutta Srl c. Amministrazione delle finanze dello Stato – in speta taxa menita sa descurajeze importul de banane in Italia).

Mai trebuie remarcat si un alt tip de discriminare – intre persoanele care au solicitat inmatricularea autoturismului anterior datei de 01 iulie 2008 si cele care inmatriculeaza autoturismele ulterior, si care, platesc taxa de poluare, desi este evident ca, polueaza si autoturismele primei categorii de persoane, cele inmatriculate ulterior.

Discriminarea este realizata de legiuitor care, a legat plata taxei de poluare de faptul inmatricularii, desi din preambulul OG nr.50/2008, rezulta ca, s-a urmarit asigurarea imbunatatirii calitatii aerului, ceea ce implica instituirea unei taxe de poluare pentru toate autoturismele aflate in trafic, potrivit principiului „Poluatorul plateste”.

Constatand ca stabilirea taxei s-a facut cu incalcarea normelor comunitare, norme care, odata cu aderarea la Uniunea Europeana fac parte din dreptul intern si se aplica cu prioritate, instanta de fond era tinuta sa admita actiunea reclamantului, in modalitatea in care sus-a fost expus.

Pentru toate considerentele sus-expuse, cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotararii atacate, Curtea vazand si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, apreciaza in sensul respingerii recursului, ca nefondat.

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau