Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

O noua modificare a O.U.G. nr. 34/2006. Contestatorii trebuie sa constituie o garantie de buna conduita

In M.Of. nr. 486 din data de 30 iunie 2014a fost publicata Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii (denumita in continuare „Ordonanta de urgenta”).

Ordonanta de urgenta a intrat in vigoare la data publicarii acesteia in Monitorul Oficial, respectiv la data de 30 iunie 2014.

Modificarile si completarile vizeaza, in principal, aspecte precum:

 • regiile autonome si companiile nationale;
 • garantia de buna conduita;
 • solutionarea contestatiilor;
 • sanctionarea contraventiilor;
 • dispozitii tranzitorii.

Regiile autonome si companiile nationale

Prin Ordonanta de urgenta s-a abrogat prevederea introdusa exact cu un an in urma in O.U.G. nr. 34/2006 (prin Legea nr. 193/2013), potrivit careia regiile autonome sau companiile nationale/societatile comerciale care nu se incadreaza in prevederile art. 8 sau 9 din O.U.G. nr. 34/2006, dar al caror capital integral ori majoritar este detinut de un organism al statului, trebuiau sa elaboreze norme procedurale interne care sa asigure respectarea principiilor nediscriminarii si egalitatii de tratament, transparentei, proportionalitatii si recunoasterii reciproce pentru atribuirea contractelor de furnizare/prestare de servicii/executie de lucrari a caror valoare estimata depaseste pragurile pentru achizitii directe.

Garantia de buna conduita

Sau abrogat prevederile referitoare la retinerea de catre autoritatea contractanta a unei parti din garantia de participare, atunci cand Consiliul respinge pe fond contestatia. In schimb, Ordonanta de urgenta introduce o sanctiune mai aspra pentru operatorii economici care indraznesc sa formuleze contestatii, menita sa acopere toate etapele procedurii de atribuire, inclusiv cea anterioara constituirii garantiei de participare. Astfel, contestatorii vor avea obligatia de a depune o noua garantie, denumita garantia de buna conduita, care se va constitui pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata, „in scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator”.

Contestatia/Cererea/Plangerea va fi respinsa in cazul in care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei de buna conduita. Aceasta se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii.

Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:

 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 34/2006;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. a) si b) din O.U.G. nr. 34/2006, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;
 • 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin (2) lit. c) din O.U.G. nr. 34/2006, dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei.

Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa ca inadmisibila. In cazul in care, in ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotararea instantei de judecata nu este definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita in aceleasi conditii, autoritatea contractanta va retine garantia de buna conduita. De asemenea, se precizeaza ca aceste prevederi se aplica in mod corespunzator si in situatia in care plangerea impotriva deciziei Consiliului este formulata de o alta persoana decat autoritatea contractanta sau contestator.

Atat in cazul in care contestatia este respinsa de catre Consiliu sau de catre instantele de judecata, cat si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie/cerere/plangere, autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de buna conduita de la momentul ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata. Retinerea se aplica pentru loturile la care contestatia a fost respinsa. Aceasta masura nu va fi aplicata in cazul in care Consiliul/instanta de judecata respinge contestatia ca ramasa fara obiect sau in cazul in care s-a renuntat la contestatie/cerere/plangere, ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare. Atat in situatia in care Consiliul admite contestatia, respectiv instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, cat si in situatia in care contestatorul se adreseaza direct instantei de judecata si aceasta admite cererea introdusa, autoritatea contractanta are obligatia de a restitui contestatorului garantia de buna conduita, in cel mult 5 zile de la momentul ramanerii definitive a deciziei/hotararii.

Nu in ultimul rand, se precizeaza ca sumele incasate de autoritatea contractanta din executarea garantiei de buna conduita reprezinta venituri ale autoritatii contractante.

Solutionarea contestatiilor

Suplimentar celor antementionate cu privire la garantia de participare si garantia de buna conduita, Ordonanta de urgenta modifica prevederile referitoare la solutionarea contestatiilor si in ceea ce priveste:

 • elementele obligatorii ale contestatiei – contestatia va trebui sa contina, in plus fata de elemente precum obiectul contestatiei si motivarea in fapt si in drept a contestatiei, si „dovedirea interesului legitim”;
 • completarea contestatiei, la solicitarea Consiliului – termenul inauntrul caruia contestatorii trebuie sa completeze contestatia cu elementele obligatorii care nu sunt cuprinse in aceasta, s-a diminuat de la 5 zile la 3 zile de la data primirii instiintarii in acest sens de la Consiliu; de asemenea, se face precizarea ca, in cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa ca „inadmisibila”;
 • transmiterea catre Consiliu a dosarului achizitiei publice si a punctului de vedere – s-a majorat de la 3 la 5 zile lucratoare termenul in careautoritatile contractante au obligatia de a transmite Consiliului punctul de vedere asupra contestatiei(iilor) formulate si copia dosarului achizitiei publice; acest termen nu se va mai calcula insa de la data expirarii termenelor de asteptare prevazute pentru incheierea contractelor de achizitie publica, de 11 sau 6 zile de la data transmiterii comunicarii privind rezultatul aplicarii procedurii; termenul de 5 zile lucratoare se va calcula in schimb de la data primirii contestatiei;
 • accesul la dosarul achizitiei publice – contestatorii vor putea avea acces inclusiv la propunerile tehnice ale celorlalti ofertanti la procedura de atribuire, propuneri care anterior puteau fi consultate de contestator numai cu acordul scris al respectivilor ofertanti; in schimb, s-a introdus o noua prevedere generala, potrivit careia nu doar Consiliul, ci si instanta de judecata au obligatia de a asigura accesul la dosarul achizitiei publice cu garantarea protejarii acelor informatii pe care operatorul economic le precizeaza ca fiind confidentiale, in masura in care, in mod obiectiv, dezvaluirea acestor informatii ar prejudicia interesele legitime ale operatorului economic, in special in ceea ce priveste secretul comercial si proprietatea intelectuala;
 • solutionarea exceptiilor – se precizeaza faptul ca nu doar Consiliul, ci si instanta de judecata se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei.

Sanctionarea contraventiilor

Ordonanta de urgenta a abrogat exceptia referitoare la achizitiile derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, in ceea ce priveste sanctionarea contraventiilor in cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora. Astfel, si in cazul achizitiilor derulate de beneficiarii Programului National de Dezvoltare Rurala 2007-2013, prevederile referitoare la sanctionarea contraventiilor se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare.

Dispozitii tranzitorii

Potrivit Ordonantei de urgenta, Contestatiile/Cererile/Plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a acesteia continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost depuse.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau