Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Consecintele lipsei aprobarii prealabile a actelor cu valoare de peste jumatate din totalul activelor

Curtea de Apel Pitesti, Sectia a-II-a civila a stabilit prin Decizia nr. 2405 din 7 noiembrie 2012 ca incheierea actelor juridice fara aprobarea prealabila pe care o impune art. 15322 din Legea nr. 31/1990 si art. 241 din Legea nr. 297/2004 poate pune in discutie legalitatea respectivelor acte juridice, iar nu si nulitatea hotararii Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) care ar confirma ulterior mandatul consiliului de administratie pentru incheierea actelor.

Mai jos este redat, in extras, textul Deciziei nr. 2405 /7.11.2012 a Curtii de Apel Pitesti, Sectia a-II-a civila:

Prin cererea inregistrata la Tribunalul Valcea, Sectia civila, la data de 1.08.2011, sub nr. 3583/90/2011, reclamanta SC B.I. Limited a chemat in judecata pe parata SC U.S. Govora CCG. SA, solicitand instantei sa dispuna anularea hotararii adunarii generale extraordinare a paratei din data de 16.06.2011 pentru incalcarea dispozitiilor legale referitoare la convocarea adunarii si la mandatul administratorilor pentru incheierea unor acte juridice in contul societatii.

In motivarea cererii reclamanta a sustinut ca parata a incalcat dispozitiile art. 1I72 din Legea nr. 31/1990 in sensul ca nu a publicat pe pagina de internet proprie convocatorul adunarii generale. De asemenea, parata a incalcat dispozitiile art. 6 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, emis in aplicarea Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, in sensul ca nu a pus la dispozitia actionarilor pe website-ul sau, cu cel putin 30 de zile inainte de data adunarii generale, convocatorul si documentele ce urmau a fi prezentate adunarii generale.

Reclamanta a mai sustinut ca hotararea AGEA incalca norme imperative care reglementeaza regimul actelor juridice de dispozitie de valoare mare care privesc patrimoniul social, anume art. 15 3 22 din Legea nr. 31/1990 si art. 241 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, potrivit carora administratorii sau directorii societatii pot sa incheie acte de dobandire bunuri in numele societatii, de instrainare, de schimb, de inchiriere sau acte de constituire in garantie a unor bunuri din patrimoniul societatii sau a unor active din categoria activelor imobilizate ale societatii si care au o valoare de peste jumatate din valoarea contabila a activelor, respectiv de 20% din totalul activelor imobilizate, mai putin creantele, doar cu aprobarea prealabila a adunarii generale extraordinare a actionarilor. in speta, procesul-verbal al adunarii releva faptul ca actele juridice au fost incheiate deja, cel putin in parte, iar ratificarea sau adoptarea unei hotarari de aprobare ulterioara a acestora nu indeplineste conditia „aprobarii prealabile”.

S-a mai sustinut ca adunarea generala extraordinara nu putea sa dea o imputernicire prealabila generala, ci una specifica, pentru fiecare act concret si cu mentionarea explicita a elementelor acestuia.

Sectia civila a Tribunalului Valcea a dispus trimiterea cauzei la Sectia a Il-a civila si de contencios administrativ si fiscal a aceleiasi instante, unde a fost inregistrata sub nr. 3583/90/2011.

Prin sentinta nr. 1129/02.04.2012 Tribunalul Valcea, Sectia a II-a civila, a admis cererea reclamantei si a dispus anularea hotararii AGEA a paratei din 16.06.2011, cu inregistrarea sentintei in registrul comertului si publicarea in Monitorul Oficial.

In motivarea sentintei s-a aratat ca, potrivit art. 1172 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, societatea parata avea obligatia, intrucat detinea o pagina de internet proprie, sa publice convocarea adunarii generale si pe respectiva pagina de internet, pentru liberul acces al actionarilor. Cum convocatorul a fost publicat doar in Monitorul Oficial al Romaniei si nu si pe website-ul paratei, conditia legala nu a fost indeplinita, ceea ce atrage nulitatea hotararii adoptate.

S-a mai aratat ca sustinerea paratei conform careia convocatorul a fost publicat pe pagina de internet a grupului comercial din care face parte si parata nu este intemeiata, in sensul ca nu se poate considera ca in acest fel a fost indeplinita cerinta impusa de art. 1172 alin. (2) sus mentionat.

Impotriva sentintei a formulat recurs parata, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, pentru urmatoarele motive:

  • in mod eronat a retinut prima instanta faptul ca societatea parata nu a publicat anuntul privind convocarea AGEA pe propria pagina de internet. in realitate, pe pagina respectiva a fost postat la data de 11.05.2011, ora 11:59, anuntul privind convocarea AGEA la data de 16.06.2011, anunt care a ramas pe respectiva pagina pana dupa data adunarii;
  • in mod gresit a retinut instanta de fond ca publicarile se fac pe site-ul Grupului Corporativ C, iar nu pe pagina de internet a paratei, in realitate pagina acesteia fiind inclusa in site-ul respectivului grup si putand fi accesata si in mod direct;
  • instanta de fond nu a avut in vedere faptul ca in afara publicarii pe pagina de internet a paratei a anuntului de convocare a AGEA din 16.06.3011, societatea a respectat formalitatile impuse de art. 1171 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, respectiv a publicat convocarea in Monitorul Oficial si intr-un ziar de larga raspandire in Rm. Valcea, demers de natura a face publica sedinta AGEA. De altfel, reclamanta nu a sustinut ca nu ar fi luat la cunostinta despre continutul convocatorului si ca ar fi suferit astfel vreo vatamare.

Intimata-reclamanta a depus intampinare solicitand respingerea recursului ca nefondat si aratand ca redirectionarea paginii de internet a paratei catre pagina de internet a grupului corporativ nu poate produce efecte retroactive pentru sedinta adunarii generale din data de 16.06.2011. Publicarea convocatorului pe internet este o cerinta impusa de legislatia comunitara si, potrivit legii nationale, trebuie realizata cumulativ cu celelalte modalitati de publicare a convocatorului.

Intimata a mai aratat si faptul ca sanctiunea nulitatii hotararii AGEA se impunea si fata de incalcarea normelor privind „aprobarea prealabila” a actelor juridice patrimoniale de valoare mare.

Instanta de recurs a incuviintat recurentei proba cu inscrisuri.

Examinand sentinta prin prisma motivelor de recurs formulate precum si in raport de apararile intimatei si de inscrisurile depuse la dosar in faza de recurs, avand in vedere dispozitiile art. 304 pct. 9 si art. 304′ C.proc.civ., Curtea constata ca recursul este fondat. Cat priveste publicarea convocatorului pe pagina de internet a recurentei-parate, se constata urmatoarele: Site-ul paratei a fost directionat la site-ul grupului C. la data de 13.02.2008.

La data de 11.05.2011 pe site-ul grupului C. in sectiunea corespunzatoare societatii recurente s-a realizat publicarea convocatorului AGEA din 16.06.2011.

Astfel, convocatorul putea fi accesat atat prin accesarea paginii de internet a grupului corporativ, cat si prin accesarea in mod direct a paginii de internet a recurentei, care era redirectionata automat pe pagina de internet a grupului corporativ la sectiunea dedicata recurentei. Se constata astfel ca, in termenul prevazut de lege, convocatorul a fost publicat si pe pagina de internet a recurentei-paratei, astfel ca asertiunea instantei dc fond, conform careia respectivul convocator nu a fost publicat si in modalitatea prevazuta de art. 1172 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, nu este confirmata.

Cat priveste cel de-al doilea motiv de nelegalitate a hotararii AGEA invocat de intimata-reclamanta, cel relativ la aprobarea prealabila pe care consiliul de administratie sau directoratul trebuie sa o aiba in cazul incheierii anumitor acte juridice pe seama societatii comerciale, Curtea constata ca criticile intimatei au fost formulate la modul general, tara a indica in concret actele juridice deja incheiate de consiliul de administratie fara aprobare prealabila ori fara a arata in ce consta aprobarea prealabila „generala” pe care AGEA ar fi dat-o in sedinta din 16.06.2011.

Din continutul hotararii AGEA nr. 1/16.06.2011, contestata in speta, rezulta ca actionarii au aprobat incheierea in viitor de catre societate a mai multor acte juridice si au imputernicit consiliul de administratie sa incheie actele respective. Actele sunt individualizate in mod amanuntit, astfel ca nu se poate pretinde ca aprobarea AGEA este una generala, fara referiri la acte juridice concrete ce urmeaza a fi incheiate de consiliul de administratie.

Totodata, din continutul hotararii respective nu rezulta ca AGEA ar fi confirmat un mandat deja realizat de consiliul de administratie.

Pe de alta parte, Curtea constata ca incheierea actelor juridice fara aprobarea prealabila pe care o impune art. 15322 din Legea nr. 31/1990 si art. 241 din Legea nr. 297/2004 poate pune in discutie legalitatea respectivelor acte juridice, iar nu si nulitatea hotararii AGEA care ar confirma ulterior mandatul consiliului de administratie pentru incheierea actelor.

Pentru cele expuse, in baza art. 312 alin. (l)-(3) C.proc.civ., Curtea va admite recursul si va modifica sentinta, in sensul respingerii cererii reclamantei pentru anularea hotararii AGEA nr. 1/16.06.2011.

Pentru aceste motive, a fost admis recursul declarat de parata SC U.S.G. CC. Group SA, cu sediul in Ramnicu Valcea, judetul Valcea, impotriva sentintei nr. 1129 din 2.04.2012 pronuntata de Tribunalul Valcea, Sectia a Il-a civila, in dosarul nr. 3583/90/2011, intimata fiind reclamanta SC B .1. Limited, cu sediul ales in Bucuresti, si a fost modificata sentinta in sensul ca a fost respinsa actiunea reclamantei.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau