Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Noi modificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal

Incepand cu data de 1 iunie 2015, au intrat in vigoare noile modificari aduse Normelor Metodologice de aplicare a Codului Fiscal. Acestea se refera la impozitul pe profit, impozitul pe venit si contributii sociale obligatorii, TVA, accize si impozitul pe constructii.

Modificarile au fost publicate in data de 28 mai 2015 in Monitorul Oficial nr. 373, prin Hotararea nr. 367 privind modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004. Prezentam in continuare principalele modificari aduse de aceasta hotarare.

Impozitul pe profit

Forma de organizare a societatilor pentru care se aplica Regimul fiscal al dividendelor primite din statele membre ale Uniunii Europene s-a extins si la “societati in nume colectiv” si “societati in comandita simpla”.

Veniturile realizate de catre persoanele cu handicap grav sau accentuat

Veniturile realizate de catre persoanele fizice cu handicap grav sau accentuat din activitati independente realizate in mod individual si/sau intr-o forma de asociere sunt scutite de plata impozitului pe venit.

Pentru a putea beneficia de exceptare contribuabilii au obligatia de a depune la organul fiscal competent documentele care atesta incadrarea in gradul de handicap grav sau accentuat. Documentele vor fi prezentate in original si copie, pentru verificarea conformitatii cu originalul de catre autoritati.

Pentru veniturile realizate din salarii, persoanele incadrate cu handicap grav sau accentuat sunt de asemenea exceptate de la plata impozitului pe venit. Documentele justificative trebuie prezentate in acest sens platitorului de venituri, pentru a putea beneficia de exceptare.

Aceleasi prevederi se aplica si pentru veniturile realizate din pensii, activitati agricole, silvicultura si piscicultura.

Exceptarea de la plata impozitului se aplica de la data incadrarii persoanei fizice in gradul de handicap.

Persoanele care nu se mai incadreaza in categoriile de persoane exceptate de la plata contributiei de asigurari sociale de sanatate vor datora contributia incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care nu mai indeplinesc conditiile de exceptare pentru veniturile realizate.

Veniturile realizate din cedarea folosintei bunurilor

Impozit pe venit

Contributiile de asigurari sociale de sanatate se deduc de catre organul fiscal competent din veniturile realizate pe fiecare sursa din categoria venituri din cedarea folosintei bunurilor, in vederea calcularii bazei impozabile si determinarii impozitului pe venit datorat.

Daca veniturile luate in calcul la stabilirea bazei anuale de calcul a contributiei de asigurari sociale de sanatate depasesc plafonul (i.e., stabilit la 5 salarii medii brute pe luna), sunt deductibile sumele reprezentand contributii de asigurari sociale de sanatate alocate venitului corespunzator fiecarei surse.

Contributii sociale

Contributia de asigurari sociale de sanatate anuala de plata pentru veniturile obtinute din cedarea folosintei bunurilor se stabileste de catre organul fiscal competent prin emiterea unei decizii de impunere anuala.

Baza anuala de calcul se stabileste ca suma a bazelor de calcul anuale aferente veniturilor din cedarea folosintei bunurilor pentru care se datoreaza contributia de sanatate.

Plafonul maxim la care se poate aplica contributia anuala de sanatate este de 5 ori castigul salarial mediu brut inmultit cu 12 luni.

Regularizarea impozitului pe salarii

Regularizarea impozitului pe salarii datorat de catre persoanele fizice rezidente in Romania ce au obtinut venituri salariale pentru activitatea salariala desfasurata in strainatate se face prin metoda creditului fiscal.

In acest sens, se va depune la organul fiscal competent declaratia 201, in termenul prevazut de lege, insotita de documente justificative:

  • Adeverinta din partea angajatorului roman din care sa reiasa venitul realizat si impozitul aferent;
  • Contractul de detasare;
  • Documente privind raportul de incetare;
  • Certificat de atestare al impozitului platit in celalalt stat.

TVA

a) Impozitarea bacsisului

Bacsisul care ramane la dispozitia operatorilor economici va fi impozitat cu 24% TVA, folosind procedeul sutei marite (i.e. se considera ca suma ramasa include TVA).

b) Aplicare cotei reduse de 9%

– Cazare

Cota redusa de 9% este aplicabila inclusiv in cazul cazarii cu demipensiune, pensiune completa sau de tipul “all inclusive”. In aceste cazuri, cota de 9% se aplica asupra pretului total al cazarii, care poate include si bauturi alcoolice.

– Alimente, animale si pasari vii, seminte, plante si ingrediente

In Hotarare sunt enumerate toate codurile NC ale bunurilor supuse cotei reduse de 9%.

De asemenea, se mentioneaza explicit ca se aplica cota redusa de 9% pentru suplimentele alimentare inregistrate la autoritatile competente.

Cota redusa de 9% se va aplica de catre toti furnizorii de pe lantul comercial pana la vanzarea catre consumatorul final.

Pentru unele bunuri (incadrate la anumite coduri NC) furnizorul trebuie sa dovedeasca faptul ca bunurile vor fi folosite pentru:

  • prepararea alimentelor destinate consumului uman sau animal;
  • pentru a completa sau inlocui alimentele destinate consumului uman sau animal.

Nu se mentioneaza cum se poate face dovada.

In cazul importurilor, se va intocmi o declaratie de angajament, pe care importatorul o va depune la momentul importului la organul vamal competent.

Daca pentru aceste bunuri nu se poate demonstra folosirea in scopurile de mai sus se va aplica cota standard de 24%.

O alta clarificare adusa se refera la cota aplicabila pachetelelor de produse ce cuprind bunuri suspuse atat cotei de 9% cat si cotei de 24%. Cota aplicabila va fi determinata astfel:

a) pentru bunurile care pot fi separate, se va aplica cota corespunzatoare fiecarui bun din pachet;

b) pentru bunurile care nu pot fi separate, se va aplica cota de 24% la valoarea totala a pachetului.

Sunt exceptate regulilor de mai sus, bunurile acordate gratuit pentru stimularea vanzarilor.

– Servicii de restaurant si catering

Cota redusa se va aplica pachetului de servicii de restaurant si catering prestate, cu exceptia bauturilor alcoolice (in orice concentratie) pentru care se va aplica cota standard de 24%.

Accize

Lista cuprinzad preturile de vanzare cu amanuntul a tigaretelor va fi publicata cu maximum 7 zile si minimum 24 de ore inainte de data efectiva a intrarii in vigoare a acestora.

Conversia in lei in scopul determinarii categoriei valorice pentru produsele accizabile provenite din achiztii intracomunitare se realizeaza pe baza ultimului curs de schimb comunicat de BNR valabil la data exigibilitatii accizei, iar in cazul celor importate pe baza cursului de schimb valutar care reglementeaza calculul valorii in vama.

Normele metodologice au fost alineate la Codul fiscal in ceea ce priveste exprimarea in lei a valorii accizelor si altor sume din domeniul produselor accizabile (de exemplu garantii).

Pentru operatorii economici care produc si/sau efectueaza achizitii intracomunitare ori care importa carbune, cocs sau lignit si utilizeaza aceste produse, acciza devine exigibila la momentul utilizarii.

Fiecare operator economic care constituie si mentine stocuri minime de siguranta conform Legii 360/2013 se va autoriza ca un singur antrepozit fiscal de depozitare indiferent de numarul de locuri de depozitare pe care le detine; Dupa autorizare, acesti operatori nu au obligatia depunerii lunare on-line a situatiei stocurilor.

Scutirile de accize pentru produse energetice utilizate drept combustibil pentru nave si aeronave nu se mai acorda daca produsele nu sunt utilizate pentru prestarea de servicii de transport cu titlu oneros.

Au fost introduse detalii cu privire la colorantii si marcatorii utilizati pentru motorina folosita in scop scutit.

Impozitul pe constructii

Normele metodologice mentioneaza faptul ca din valoarea constructiilor utilizata la calculul bazei impozabile, nu se scade valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care nu beneficiaza de scutirea la plata impozitului pe cladire.

Acest fapt pare a fi o contradictie a modificarilor introduse in Codul Fiscal in 16 ianuarie 2015, potrivit carora valoarea cladirilor din parcurile industriale, stiintifice si tehnologice care nu beneficiaza de scutirea de la plata impozitului pe cladire este, de fapt, scazuta din valoarea constructiilor utilizata la calculul bazei impozabile pentru impozitul pe constructii.

De asemenea, au fost abrogate prevederile cu privire la aplicarea impozitului pe constructii asupra valorii lucrarilor de reconstruire, modernizare, consolidare, modificare sau extindere pentru cladirile inchiriate, luate in concesiune, aflate in administrare ori in folosinta.

Autori:

Vlad Boeriu

Partener – Deloitte Romania

+40 21 207 53 41

Raluca Bontas

Director – Deloitte Romania

+40 21 207 53 50

Mihai-Cristian Petre

Senior Manager – Deloitte Romania

+40 21 207 53 44

Silviu Sandache

Senior Manager – Deloitte Romania

+40 21 207 53 19

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau