Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Necesitatea aprobarii adunarii generale a asociatilor pentru formularea de catre debitor a cererii de deschidere a procedurii generale de insolventa

Prin Decizia nr. 63 din 13 aprilie 2011, Curtea de Apel Craiova a retinut ca, in cazul in care debitorul isi declara intentia de reorganizare a activitatii, solicitand deschiderea procedurii generale de insolventa, el trebuie sa aiba aprobarea adunarii generale a actionarilor.

Conditia este desprinsa din interpretarea dispozitiilor:

–    art. 94 alin.l lit.a, potrivit carora planul de reorganizare se depune de debitor, cu aprobarea adunarii generale a actionarilor/asociatilor;

–    art. 28 lit. h – potrivit carora cererea de deschidere a procedurii trebuie insotita de o declaratie prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea activitatii sau lichidarea in tot sau in parte a averii (reorganizarea si modul de reorganizare este atributul adunarii generale);

–   art. 28 lit. o – potrivit carora cererea trebuie sa fie insotita de o descriere sumara a modalitatilor avute in vedere pentru reorganizarea activitatii;

–    art. 204 din Legea nr. 31/1990 – potrivit carora modificarea actului constitutiv este de competenta adunarii generale, declansarea procedurii echivaland cu o modificare a actului constitutiv.

 

Mai jos este redat, in extras, textul Deciziei nr. 63/2011 a Curtii de Apel Craiova:

Prin incheierea nr.722 din 17 decembrie 2010, pronuntata in dosarul nr. 19205/63/2010 al Tribunalului Dolj, s-a admis cererea debitoarei SC I. SRL si, in temeiul art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, s-a dispus deschiderea procedurii generale de insolventa in privinta acesteia.

Judecatorul-sindic a retinut ca sunt indeplinite cerintele prevazute de dispozitiile art. 27-30 si art. 1 alin.2 din Legea nr. 85/2006, intrucat, din actele depuse de debitoare rezulta ca aceasta se afla in incetare de plati.

Impotriva acestei incheieri a declarat recurs, in termen legal, SV – asociat al debitoarei, criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie.

Curtea constata ca recursul este fondat pentru urmatoarele considerente:

Prin cererea introductiva promovata la 15 decembrie 2010, debitoarea a solicitat sa fie supusa procedurii insolventei, reglementata de Legea nr. 85/2006. Cererea a fost semnata de administratorul social si asociat al debitoarei – SDM, iar din cuprinsul acesteia rezulta ca debitoarea SC I. SRL si-a declarat intentia de reorganizare a activitatii.

In conformitate cu dispozitiile art. 32 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, daca cererea debitorului corespunde conditiilor prevazute la art. 27, judecatorul- sindic va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii generale, iar daca prin declaratia facuta conform art. 28 alin. (1) lit. h) debitorul isi arata intentia de a intra in procedura simplificata sau nu depune documentele prevazute la art. 28 alin. (1) lit. a)-f) si h) la termenul prevazut la art. 28 alin. (2), ori se incadreaza in una dintre categoriile prevazute la art. 1 alin. (2), judecatorul va pronunta o incheiere de deschidere a procedurii simplificate.

Declaratia reglementata de dispozitiile art. 28 alin. 1 lit. h din Legea nr. 85/2006 este cea prin care debitorul isi arata intentia de intrare in procedura simplificata sau de reorganizare, conform unui plan, prin restructurarea acti­vitatii ori prin lichidarea, in tot sau in parte, a averii, in vederea stingerii datoriilor sale. Daca aceasta declaratie nu va fi depusa pana la expirarea ter­menului stabilit la alin. (2), se prezuma ca debitorul este de acord cu initierea procedurii simplificate. Aceasta declaratie a debitoarei este foarte importanta, deoarece de depunerea acesteia depinde aplicarea uneia dintre procedurile reglementate de lege, procedura generala sau cea simplificata a insolventei.

In speta, Curtea constata ca debitoarea SC I. SRL, prin chiar cererea introductiva, si-a declarat intentia de reorganizare a activitatii. Instrumentul prin care se realizeaza reorganizarea judiciara este planul de reorganizare, reglementat de dispozitiile art. 94 si urmatoarele din Legea nr. 85/2006.

In lege sunt reglementate amanuntit conditiile propunerii si persoanele indreptatite de a propune un plan de reorganizare, Art. 94 alin. 1 lit. a) prevede ca debitoarea poate propune un astfel de plan cu aprobarea adunarii generale a actionarilor sau asociatilor, in termen de 30 de zile de la afisarea tabelului definitiv de creante, cu conditia formularii, potrivit art. 28, a intentiei de reorganizare, daca procedura a fost declansata de acesta.

In cazul in care propunerea planului de reorganizare apartine debitoarei, textul de lege impune in mod expres conditia aprobarii adunarii generale a actionarilor sau asociatilor.

Conditia prevazuta de norma legala este logica avand in vedere ca cererea de deschidere a procedurii insolventei este una importanta, ce angreneaza intreg patrimoniul debitoarei si trebuie sa fie rezultatului vointei asociatilor.

In plus, societatile cu raspundere limitata sunt societati intuitu personae, in care hotararile care privesc modificarea actului constitutiv se iau cu votul tuturor asociatilor, potrivit art. 187 alin. 2 din Legea nr. 31/1990, iar cererea debitoarei de a fi suspusa procedurii insolventei, implica o modificare a actului constitutiv al acesteia, ceea ce impune, existenta unei hotarari, conform normei legale invocate.

In speta, Curtea constata ca desi debitoarea, odata cu cererea de a fi suspusa dispozitiilor legii insolventei si-a manifestat intentia de reorganizare a activitatii, nu a dovedit ca aceasta propunere a fost aprobata de adunarea generala a asociatilor.

Intr-adevar, debitorul aflat in stare de insolventa este obligat, conform art. 27 alin. 1 din Legea nr. 85/2006, sa adreseze tribunalului o cerere pentru a fi suspus dispozitiilor prezentei legi, care potrivit alin. 3 va fi semnata de persoanele care, potrivit actelor constitutive sau statutelor, au calitatea de a o reprezenta, insa in cazul in care debitoarea isi declara intentia de reorganizare a activitatii, in lege se prevede in mod expres ca pentru a propune un plan de reorganizare, debitoarea trebuie sa aiba aprobarea adunarii generale a actionarilor.

Prin urmare, nefiind indeplinita o conditie formala, prevazuta in mod expres de lege, pentru a putea promova o cerere de a fi supusa procedurii insolventei prin reorganizarea activitatii, Curtea apreciaza ca nu se mai impune analizarea conditiilor de fond referitoare la faptul ca debitoarea se afla sau nu in stare de insolventa.

In consecinta, avand in vedere considerentele expuse, Curtea constata ca recursul este fondat, in cauza fiind incidente dispozitiile art. 304 pct. 9 Cod procedura civila si, in temeiul art. 312 Cod procedura civila, il va admite, va modifica incheierea nr. 722 din 17 decembrie 2010, pronuntata de Tribunalul Dolj – Sectia Comerciala, in dosarul nr. 19205/63/2010 in sensul ca va respinge cererea de deschidere a procedurii insolventei formulata de SC I. SRL CRAIOVA.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau