Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Modificari ale legislatiei din domeniul imobiliar datorate intrarii in vigoare a Noului Cod penal

In data de 1 Februarie 2014 au intrat in vigoare dispozitiile legii nr. 187/2012 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 286/2009 privind Codul penal (in continuare „Legea”). Legea are in vedere, in principal, punerea in aplicare a Noului Cod penal al Romaniei, dar și modificarea unor legi din cele mai diverse domenii.

In ceea ce privește domeniul drepturilor reale, Legea aduce modificari urmatoarelor dispozitii legale:

Legea nr. 50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii

Ca urmare a modificarilor aduse de Lege, urmatoarele fapte care pana acum erau considerate ca fiind contraventii, sunt acum incriminate ca infractiuni:

− executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia de lucrari de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare și reabilitare privind caile de comunicatie de orice fel, drumurile forestiere, lucrarile de arta, retelele și dotarile tehnico-edilitare, branșamente și racorduri la retele de utilitati, lucrarile hidrotehnice, amenajarile de albii, lucrarile de imbunatatiri funciare, lucrarile de instalatii de infrastructura, lucrarile pentru noi capacitati de producere, transport, distributie a energiei electrice și/sau termice, precum și de reabilitare și retehnologizare a celor existente;

− executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia de lucrari de foraje și excavari necesare pentru efectuarea studiilor geotehnice și a prospectiunilor geologice, proiectarea și deschiderea exploatarilor de cariere și balastiere, a sondelor de gaze și petrol, precum și a altor exploatari de suprafata, subterane sau subacvatice;

− executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia organizarea de tabere de corturi, casute sau de rulote;

Totodata, instanta de judecata, prin hotararea prin care solutioneaza fondul cauzei, poate dispune incadrarea lucrarilor in prevederile autorizatiei sau desfiintarea constructiilor realizate ilegal. Procurorul sau instanta de judecata poate dispune, din oficiu sau la cerere, oprirea temporara a executarii lucrarilor, pe tot parcursul procesului penal.

Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii

Prin modificarea prevederilor legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, se micșoreaza cuantumul pedepsei in cazul de proiectare, verificare, expertizare, realizare a unei constructii ori executarea de modificari ale acesteia fara respectarea reglementarilor tehnice privind stabilitatea și rezistenta, daca in acest fel este pusa in pericol viata sau integritatea corporala a uneia ori mai multor persoane, fapta ce constituie infractiune, noua pedeapsa fiind inchisoare de la un an la 5 ani și interzicerea unor drepturi. Daca aceste fapte au fost savarșite din culpa, limitele speciale ale pedepselor se reduc la jumatate. Fapta descrisa mai sus, daca a produs una ori mai multe dintre urmatoarele consecinte: pierderi de vieti omenești, vatamare grava a integritatii corporale sau a sanatatii uneia ori mai multor persoane, distrugerea totala sau partiala a constructiei, distrugerea ori degradarea unor instalatii sau utilaje importante ori alte consecinte deosebit de grave, constituie infractiune și se pedepsește cu inchisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi.

Legea nr. 7/1996 privind cadastrul și publicitatea imobiliara

Modificarea materializarilor limitelor de proprietate, infiintarea sau mutarea semnelor de hotar și a reperelor de marcare a limitelor de zona a caii ferate, drumurilor, canalelor, aeroporturilor, porturilor, cailor navigabile, delimitarilor de hotare cadastrale, silvice, geologice și miniere, fara drept sunt incriminate acum ca fiind infractiuni. Acestea se pedepsesc cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda, daca fapta nu constituie o infractiune mai grava.

Legea nr. 18/1991 privind fondul funciar

Prin intrarea in vigoare a Legii, se abroga dispozitiile care stabileau faptul ca degradarea terenurilor agricole și silvice, a imprejurimilor acestora, distrugerea și degradarea culturilor agricole, a lucrarilor de imbunatatiri funciare, a bornelor și semnelor topografice sau geodezice, a monumentelor istorice și ansamblurilor și siturilor arheologice, ori impiedicarea luarii masurilor de conservare a unor astfel de bunuri, precum și inlaturarea acestor masuri, constituiau infractiuni de distrugere și se pedepseau potrivit prevederilor Codului penal și declararea unor suprafete de teren mai mici decat suprafetele pe care le detin sau nedeclararea unor suprafete de teren, detinute efectiv, care constituia infractiune de fals in declaratii și se pedepsea potrivit prevederilor Codului Penal.

Ordonanta Guvernului nr. 43/2000 privind protectia patrimoniului arheologic și declararea unor situri arheologice ca zone de interes national

In primul rand, prin intermediul Legii este instituit un termen de 12 luni de la anuntarea descoperirilor arheologice intamplatoare pentru ca autoritatile competente sa emita certificatul de descarcare de sarcina arheologica. In situatia in care acest termen nu este respectat, iar fapta nu constituie o infractiune, autoritatea competenta poate fi sanctionata cu amenda de la 2.500 lei la 10.000 lei. Sunt in continuare reglementate situatiile de acces cu detectoare de metale sau utilizarea lor in zonele cu patrimoniu arheologic, fara autorizarea prealabila. In cazul infractiunii de neanuntare a descoperirilor arheologice prilejuite de lucrarile de construire ori de desfiintare se micșoreaza limita maxima a pedepsei cu inchisoarea, aceasta fiind de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Daca fapta a fost savarșita din culpa, pedeapsa este inchisoare de la o luna la un an sau cu amenda.

Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate in mod abuziv in perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989

Se abroga dispozitiile legale care prevad faptul ca emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire in lipsa actelor doveditoare a dreptului de proprietate, a calitatii de moștenitor al fostului proprietar sau, dupa caz, a calitatii de asociat al persoanei juridice proprietare a imobilului preluat constituie infractiune și ca emiterea deciziei sau a dispozitiei de restituire in lipsa dovezilor privind indreptatirea persoanelor juridice de a obtine masuri reparatorii. Deși acestea au fost abrogate ca dispozitii din legea speciala, acestea pot fi in continuare incadrate ca infractiuni in dispozitiile generale ale Codului penal.

Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice

Se abroga dispozitiile potrivit carora desfiintarea neautorizata, distrugerea partiala sau totala, exproprierea fara avizul Ministerului Culturii și Cultelor, degradarea, precum și profanarea monumentelor istorice constituie infractiuni, fiind aplicabila aceeași mentiune ca in cazul anterior – aceste fapte pot fi in continuare incadrate in dispozitiile generale ale Codului Pena.

Legea nr. 138/2004 privind imbunatatirile funciare

In acest caz, prin intermediul Legii se maresc limitele pedepsei cu inchisoarea aplicabila in cazul impiedicarii prin violenta sau amenintare a specialistului imputernicit, in conditiile legii, cu inspectia infrastructurii de imbunatatiri funciare sau cu efectuarea de lucrari de exploatare, intretinere și reparatii ale acestei infrastructuri de a-și indeplini atributiile, aceasta incadrandu-se intre 6 luni și 3 ani sau cu amenda. Pornirea instalatiilor de irigatie pentru udarea culturilor de pe terenurile situate pe teritoriul unei organizatii sau federatii ori in cadrul unei amenajari de irigatii aflate in administrarea Administratiei Nationale a Imbunatatirilor Funciare („Administratia”), fara imputernicirea organizatiei sau federatiei ori fara incheierea prealabila a unui contract sezonier cu Administratia, constituie in continuare infractiune și se pedepsește cu inchisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amenda. Fapta președintelui consiliului de administratie ori a directorului unei organizatii sau federatii de a nu depune la oficiul de reglementare situatia veniturilor anuale și situatiile financiare auditate este considerata contraventie și va fi sanctionata cu amenda de la 7.000 lei la 15.000 lei.

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ și nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.

Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.

Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.

Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale – audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a deveni un standard de excelenta.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau