Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Indamisibilitatea cererii de chemare in judecata pentru anularea concediului medical

Prin adresa nr. 10999/180/2011/29.11.2011 a Judecatoriei Bacau, inregistrata sub nr. 10999/180/15.12.2011 pe rolul Judecatoriei Buhusi, s-a inaintat spre solutionare ca urmare a declinarii de competenta, cererea prin care reclamanta … chemat in judecata paratii …, solicitand instantei  anularea certificatelor de concediu medical emise de  …. Medic Specialist Ortopedie Traumatologie, cod parafa … – Medic la Spitalul Orasenesc/Policlina Buhusi, jud. Bacau, in data de 01.03.2011 si respectiv in data de 04.03.2011 prin care domnul … a fost incadrat ca fiind caz de urgenta medico-chirurgicala.

Actiunea a fost legal timbrata cu 8 lei taxa de timbru si 0.3 lei timbru judiciar.

In motivarea cererii, reclamantul a aratat in esenta ca certificatele medicale sus-mentionate au fost eliberate fictiv si nu sunt conforme realitatii, intrucat in perioada 1-4.03.2011, paratul … a fost prezent la sediul central al societatii reclamante din Bucuresti, cat si la sediul sucursalei acesteia din Piatra Neamt, fiind convocat in vederea cercetarii disciplinare si nu a facut nici o mentiune despre situatia sa medicala.

In drept, cererea a fost intemeiata pe dispozitiile art. 82 al. 1, 112 si urm. C. pr. civ. Prin cererea depusa la data de 28.03.2012, reclamanta si-a precizat temeiul de drept material, aratand ca isi intemeiaza actiunea pe dispozitiile art. 47 al. 1 lit. c din OUG nr. 158/2005 si ale art. 4 din Ordinul 233/14.03.2006.

In dovedire, reclamantul a depus la dosar copii ale urmatoarelor inscrisuri: certificat de concediu medical seria CCMAD nr. 0704301/4.11.2011,  certificat de concediu medical seria CC MAC nr. 3525966/3.11.2011, certificat de concediu medical seria CCMAC nr. 3525967/03.11.2011.

Paratii nu au fost de acord cu cererea de chemare in judecata si au formulat intampinari.

Paratul … a aratat in esenta ca  reclamantul solicita anularea celor doua certificate medicale emise de medic potrivit unor dispozitii speciale in materie, apeland la calea dreptului comun. Paratul considera ca cererea este inadmisibila pentru ca reclamanta nu a respectat dispozitiile OUG 158/2005 si nu a parcurs procedura instituita de acest act normativ, nu a luat nici o masura de control si sesizare asa cum se prevede in art. 51 OUG 158/2005 modificata, desi a avut cunostinta despre aceste acte medicale, acestea fiind depuse la data de 9.03.2011 Mai arata paratul ca, controlul modului de acordare a concediului medical si de eliberare a certificatului se realizeaza de catre echipe  formate de personal specializat din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate, ca urmare a sesizarii de catre platitori, iar in cazul constatarii nerespectarii prevederilor legale vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiilor medicilor.

Considera ca reclamanta, formal a introdus prezenta actiune numai cu scopul de a-l sicana, de a crea o stare de temere si presiune, asa cum a procedat din momentul in care i s-a  pus in vedere alternativa demisiei in caz contrar urmand a i se desface disciplinar contractul de munca, ceea ce s-a si intamplat.

Paratul … a solicitat pe cale de exceptie respingerea actiunii ca inadmisibila, iar pe fond, respingerea ca nefondata. In sustinerea exceptiei invocate, paratul arata ca reclamanta solicita anularea unui certificat medical, considerand ca pune in discutie si tagaduieste veridicitatea si certitudinea unui act juridic civil, fara a avea in vedere legislatia speciala care confera acestuia un caracter special.

Astfel, prin Ordinul 627/2010, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS), a stabilit modul in care angajatorii  pot verifica legalitatea concediilor medicale eliberate angajatilor.

In acest context platitorii de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate (prevazuti la art. 36 alin.3 din OUG nr. 158/2005)  pot sesiza casa de asigurari de sanatate referitor la eliberarea certificatelor de concediu medical numai pentru angajatii sau asiguratii proprii.

Sesizarea se adreseaza casei de asigurari de sanatate, iar organele de control care au abilitatea de a verifica si certifica informatiile continute in certificatul medical, sunt alcatuite, in conformitate cu norma legala mai sus invocate, dupa caz, din personal din cadrul serviciilor specializate de structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate.

De asemenea, O.U.G. nr. 36/2010, ce modifica O.U.G. nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, stabileste in concret la cap. 9 Control si Jurisdictie,art. 51, modalitatile prin care sunt verificate si controlate aceste acte cu caracter special si care sunt conditiile concrete prin care se verifica modul de acordare al acestora.

Pe fond, paratul arata ca prin actul medical intrinsec si in calitate de medic de specialitate, emitentul actului atacat isi asuma cele scrise in certificatul medical, atestand veridicitatea celor insemnate inclusiv prin tratamentul indicat si recomandat. Pe de alta parte recomandarile medicului nu au din punct de vedere legal forta obligatorie, a unei norme imperative a carei nerespectare presupune o sanctiune obligativitatea respectarii recomandarilor medicului de repaus  are efect doar din punct de vedere medical, ramanand la libera apreciere a pacientului daca isi asuma sa respecte recomandarile medicului sau sa le ignore.

Paratii nu au depus inscrisuri la dosar.

Partile, legal citate, au fost prezente in instanta.

Analizand exceptia inadmisibilitatii cererii invocata de paratul …, instanta retine ca aceasta este intemeiata, pentru urmatoarele considerente:

Reglementarile Codului civil cu privire la nulitatea actelor juridice civile au un caracter general in raport cu dispozitiile OUG nr. 158/2005, in materia certificatelor de concediu medical si conform regulii de drept potrivit careia specialul deroga de la general, in speta de fata sunt aplicabile dispozitiile legii speciale.

Potrivit dispozitiilor art. 51 al. 1 si 2 din OUG nr. 158/2005, controlul modului de acordare a concediilor medicale si de eliberare a certificatelor de concediu medical se realizeaza de catre echipe formate din personal din cadrul serviciilor specializate din structura CNAS, respectiv a caselor de asigurari de sanatate. Controlul se realizeaza ca urmare a sesizarii casei de asigurari de sanatate de catre platitori, precum si prin sondaj, la initiativa autoritatilor abilitate sa realizeze controlul.

Potrivit al. 4, 5, 6 al aceluiasi articol, in cazul constatarii nerespectarii prevederilor prezentei ordonante de urgenta, vor fi sesizate comisiile de disciplina din cadrul colegiului medicilor de la nivelul fiecarui judet, respectiv din cadrul Colegiului Medicilor Bucuresti, precum si unitatile cu care medicii se afla in relatii contractuale, pentru luarea masurilor legale ce se impun.  Comisia de disciplina va aplica masurile prevazute de legislatia in vigoare, in situatia in care constata nerespectarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgenta cu privire la eliberarea certificatelor medicale. La nivelul CNAS, respectiv al caselor de asigurari de sanatate, se constituie comisii mixte de analiza a concediilor medicale, conform protocolului incheiat intre CNAS – CNPAS si medicii de expertiza.

Prin urmare, in conformitate cu dispozitiile legale sus-citate, reclamatul trebuia sa urmeze procedura speciala instituita de OUG nr. 158/2005, actiunea nefiind admisibila pe calea dreptului comun.

Pentru aceste motive, instanta urmeaza a admite exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata si a respinge cererea in consecinta.

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau