Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Dobanzile creantelor garantate pot fi achitate in cadrul procedurii insolventei

Prin Decizia 1412/R-COM din 27 mai 2011, Curtea de Apel Pitesti, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal, a retinut faptul ca accesoriile creantelor garantate, scurse dupa deschiderea procedurii,  pot fi recuperate in cadrul procedurii insolventei.

Astfel, in cauza respectiva, fondul sustinerilor recurentei aveau in vedere interpretarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „Prin exceptie de la prevederile alin. (1), creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidator. In cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta garantia se va face la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenta favorabila va reveni tot creditorului garantat, chiar daca o parte din creanta sa fusese inscrisa drept creanta chirografara, pana la acoperirea creantei principale si a accesoriilor ce se vor calcula”.

Curtea de Apel Pitesti a considerat ca textul legal, mentionat anterior, se impune a fi interpretat ca atare sistematic, cu atat mai mult cu cat, prin acesta se consacra o exceptie de la alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 85/2006, potrivit caruia, dupa data deschiderii procedurii nu mai curg accesorii pentru suma care a determinat cererea de insolventa, impotriva debitorului.

Potrivit Curtii, recuperarea accesoriilor scurse dupa deschiderea procedurii este posibila numai in raport de valoarea obtinuta din vanzarea bunului supus garantiei, care nu se cunoaste la intocmirea tabelului, astfel ca o contestatie la tabel pe considerentul necuprinderii creantelor curse dupa momentul deschiderii procedurii este inutila, acestea putand fi acoperite si fara inscriere, numai in functie de valoarea de vanzare.

Mai jos este redat cuprinsul deciziei (in extras):

Decizia 1412/R-COM din 27 mai 2011 – Curtea de Apel Pitesti, Sectia comerciala si de contencios administrativ si fiscal

“Prin cererea inregistrata la data de 1 iunie 2010, debitoarea SC V. SRL a solicitat deschi­derea procedurii insolventei debitoarei.

Tribunalul Comercial Arges, prin incheierea pronuntata in sedinta camerei de consiliu din data de 17 iunie 2010, a admis cererea si a dispus deschiderea procedurii generale a insolventei impotriva debitoarei. Totodata, a mentinut dreptul de a administrare al debitoarei alaturi de administratorul judiciar.

In cauza a fost intocmit, de catre adminis­tratorul judiciar, tabelul preliminar al creantelor.

Impotriva acestuia a formulat, la data de 23 septembrie 2010, contestatie debitoarea, in conformitate cu art. 73 din Legea nr. 85/2006, solicitand, pe aceasta cale, diminuarea creantei creditoarei SC M. SRL (pozitia nr. 10) de la suma de 17.524,42 lei, cu cat a fost inscrisa in tabelul creditorilor, la suma de 11.395,13 lei, cu cat se afla in evidenta contabila.

In motivarea contestatiei, contestatoarea- debitoare a aratat ca intre ea si creditoare s-a incheiat un contract de vanzare-cumparare pentru achizitionarea unor materiale de constructii.

Valoarea marfurilor achizitionate a fost in suma de 11.954,75 lei, din care s-a achitat suma de 559,62 lei, ramanand astfel un debit in cuantum de 11.395.13 lei, asa cum esteinscrisa in evidentele contabile.

La randul sau, creditoarea B. Pitesti a formulat, la data de 24 septembrie 2010, contestatie la tabelul preliminar al creantelor si de rectificare a cererii de admitere a creantei, solicitand inscrierea corecta in tabelul preliminar al creditorilor, cu suma totala de 264.278,92 lei, reprezentand: 309.829,92 lei credite, 32.208,92 lei dobanzi calculate pana la data deschiderii procedurii (17 iunie 2010); 2.070 lei comisioane calculate pana la aceeasi data.

In motivarea contestatiei, creditoarea a aratat ca prin cererea de admitere a creantei a solicitat inscrierea in tabelul creditorilor cu suma de 361.447,78 lei.

Ulterior, prin adresa nr. 49 din 10 septem­brie 2010, administratorul judiciar a comunicat creditoarei faptul ca a fost inscrisa in tabelul preliminar al creantelor doar cu suma de 309.829,92 lei, care reprezinta numai datoria principala (respectiv creditul aflat in sold); au fost inlaturate accesoriile creantei principale, in totalitate.

La data de 18 noiembrie 2020, creditoarea U.T.B. SA Bucuresti a formulat, de asemenea, contestatie impotriva tabelului preliminar al creantelor, solicitand, pe aceasta cale, inscrierea sa in tabel cu suma totala de 75.291,17 euro, asa cum a fost solicitata prin cererea de admitere a creantei.

In motivarea acestei contestatii, creditoarea a aratat ca lichidatorul judiciar a admis partial creanta sa, respectiv suma de 74-328,50 euro, apreciind ca restul accesoriilor solicitate au fost calculate dupa deschiderea procedurii.

In aceste conditii, s-a aratat ca nu au fost respectate dispozitiile art. 41 alin. (2) pct. 1 din Legea nr. 85/2006, precum nici dispozitiile art. 72 alin. (4). conform carora creditoarea trebuia sa fie notificata odata cu afisarea tabelului.

Prin sentinta nr. 1783 din 21 decembrie 2010, judecatorul sindic a admis contestatia formulata de creditoarea B. Pitesti si a dispus inscrierea creantei detinute de aceasta creditoare in tabelul preliminar al creantelor cu suma de 344.108,84 lei, cu rang de creanta garantata asupra patrimoniului debitoarei SC V. SRL.

Prin aceeasi sentinta a fost respinsa contestatia formulata de creditoarea U.T.B. SA Bucuresti si anulata contestatia formulata de debitoarea SC V. SRL, ca netimbrata.

In baza art. 74 alin. (1) din Legea nr. 85/ 2006, s-a dispus lichidatorului judiciar sa intocmeasca si sa ia masuri privind afisarea tabelului definitiv al creantelor.

Pentru a pronunta aceasta solutie, jude­catorul sindic a retinut ca B. Pitesti detine o creanta impotriva debitoarei in suma totala de 344.108,84 lei, din care: 309.829,92 lei reprezentand credite; 32.208,92 lei repre­zentand dobanzi calculate pana la data de 17 iunie 2010 si 2.070 lei reprezentand comisioane calculate pana la aceeasi data.

Contestatia formulata de creditoarea U.T.B. SA Bucuresti este nefondata, deoarece, potrivit textelor de lege invocate, creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea garantiei dispusa de administratorul judiciar sau de lichidatorul judiciar.

In urma verificarii creantei, creditoarea a fost inscrisa in tabelul preliminar cu suma de 314.944,72 lei (echivalentul a 74.328,50 euro) la capitolul creantelor garantate, deoarece creditoarea a formulat cerere de admitere a creantelor pentru creanta existenta la data de 9 august 2010, mentionand ca valoarea creantei la data deschiderii procedurii este de 74.328.50 euro, motiv pentru care textul de lege invocat a fost respectat.

Impotriva acestei sentinte a declarat recurs U.T.B. SA, solicitand admiterea recursului, casarea sentintei si trimiterea cauzei spre rejudecarea contestatiei, iar in subsidiar, modificarea sentintei si, pe fond, admiterea creantei in cuantum de 75.219,17euro in tabelul preliminar.

In motivare se arata ca administratorul judiciar a admis partial creanta recurentei, in suma de 74.328,5 euro, apreciind ca restul accesoriilor au fost calculate dupa deschiderea procedurii.

Instanta nu a aratat motivele pentru care a ajuns la concluzia respingerii contestatiei si modul in care a interpretat art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, care permite creditorilor garantati sa calculeze dobanzi pana la data vanzarii bunurilor care constituie obiect al garantiilor aferente creditului.

Sunt invocate solutiile de jurisprudenta pronuntate de CEDO in cauzele Albina c. Romaniei, Vlasia Grigore Vasilescu c. Romaniei.

Se mai arata ca, in ceea ce priveste con­testatia creditorului B. Pitesti, aceasta a fost admisa, desi este vorba despre una si aceeasi situatie, accesorii calculate ulterior deschiderii procedurii, ca si creanta recurentei.

Contractul de credit constata o creanta certa, lichida si exigibila, nefiind supus verificarii, potrivit dispozitiilor art. 66 din Legea nr. 85/2006.

Analizand sentinta atacata, in raport de criticile aduse in recursul formulat si de pro­batoriul administrat in cauza, Curtea con­stata ca recursul este nefondat, pentru consi­derentele care se vor expune:

In ceea ce priveste motivul de recurs legat de nemotivarea hotararii, Curtea nu il retine, deoarece judecatorul sindic a aratat succint faptul ca, fata de textele de lege invocate, creantele garantate se inscriu in tabel pana la valoarea garantiei dispusa de administratorul judiciar sau de lichidator. De ase­menea, din verificarea creantei a rezultat ca aceasta a fost inscrisa in tabel la capitolul creante garantate cu suma rezultata din li­mita evaluarii bunurilor.

Faptul ca situatia similara a unui alt cre­ditor ar fi primit o dezlegare diferita, nu poate fi analizat in prezenta cale de atac, limitele investirii instantei vizand contestatia formulata in fata judecatorului sindic de catre creditoarea-recurenta.

In ceea ce priveste fondul sustinerilor re­curentei, se constata ca acestea au in vedere interpretarea prevederilor art. 41 alin. (2) din Legea nr. 85/2006, potrivit carora „Prin exceptie de la prevederile alin. (1), creantele garantate se inscriu in tabelul definitiv pana la valoarea garantiei stabilita prin evaluare, dispusa de administratorul judiciar sau de lichidator. In cazul in care valorificarea activelor asupra carora poarta garantia se va face la un pret mai mare decat suma inscrisa in tabelul definitiv sau definitiv consolidat, diferenta favorabila va reveni tot creditorului garantat, chiar daca o parte din creanta sa fusese inscrisa drept creanta chirografara, pana la acoperirea creantei principale si a accesoriilor ce se vor calcula.”

Textul se impune a fi interpretat ca atare sistematic, cu atat mai mult cu cat, prin acesta se consacra o exceptie de la alin. (1) al art. 41 din Legea nr. 85/2006. Potrivit acestuia din urma, creantelor nascute anterior datei deschiderii procedurii nu li se poate adauga (dupa aceasta data) niciun accesoriu, respectiv dobanda, majorare sau penalitate de orice fel ori cheltuiala (afara de cele scurse pana la deschiderea procedurii). Ca atare, dupa data deschiderii procedurii, nu mai curg accesorii pentru suma care a determinat cererea de insolventa, impotriva debitorului.

Exceptia la care se refera textul invocat in cererea de recurs are in vedere creantele ga­rantate, pentru care se pot recupera si accesorii, scurse ulterior deschiderii procedurii, insa in functie de valoarea obtinuta la vanzarea bunului cu care s-a garantat.

Distinctia textului are in vedere, in primul rand, modul de operare in tabelul creditorilor pentru cei cu creante garantate, in raport de valoarea bunului rezultata din evaluare, iar in al doilea rand, distribuirea sumelor in raport de valoarea obtinuta efectiv la vanzare.

Astfel, creditorii garantati se inscriu la valoarea rezultata din evaluarea bunului, chiar daca valoarea creantei pana la data deschiderii procedurii este mai mare decat valoarea bunului. Daca valoarea creantei cursa pana la deschiderea procedurii este mai mare decat valoarea bunului rezultata din evaluare, dife­renta intra in categoria creantelor chirografare, iar daca la vanzarea efectuata in cadrul pro­cedurii se obtine o valoare mai mare decat cea din evaluare, diferenta de creanta nementionata in tabel la creante garantate, dar inscrisa la creante chirografare, se va acoperi cu prioritate din valoarea bunului obtinuta ca surplus, inclusiv accesorii calculate dupa deschiderea procedurii.

Daca valoarea creantei la data deschiderii procedurii este mai mica decat valoarea ga­rantiei, rezultata din evaluare, aceasta se va inscrie in limita respectiva, la randul sau in limita valorii garantiei, iar la vanzare, daca se obtine un pret mai mare, se adauga si accesoriile scurse dupa deschidere.

Interpretarea se impune fata de evolutia legislativa a textului art. 41 alin. (2) din lege, care, in forma anterioara, vorbea despre in­dreptatirea creditorului garantat sa calculeze accesoriile la creanta garantata pana cel mult la data vanzarii bunului, cu conditia ca pretul bunului sa fie corespunzator mai mare decat valoarea initial evaluata.

In forma actuala, textul nu mai prevede expres posibilitatea creditorului garantat de a percepe accesorii dupa data deschiderii pro­cedurii, pana cel mult la data vanzarii bunului, insa, in functie de valoarea obtinuta din vanzare, respectiv daca aceasta este mai mare decat valoarea rezultata din evaluare, creditorul garantat va primi restul accesoriilor, curse dupa deschiderea procedurii, fara a fi necesara inscrierea acestora in tabel, care, pe de alta parte, se intocmeste anterior vanzarii.

Ca atare, recuperarea accesoriilor curse dupa deschiderea procedurii este posibila numai in raport de valoarea obtinuta din vanzarea bunului supus garantiei, care nu se cunoaste la intocmirea tabelului, astfel ca o contestatie la tabel pe considerentul necuprinderii creantelor curse dupa momentul des­chiderii procedurii este inutila, acestea putand fi acoperite si fara inscriere, numai in functie de valoarea de vanzare.

Pentru aceste considerente, in temeiul art. 8 din Legea nr. 85/2006, Curtea va respinge recursul ca nefondat.”

Citeste si …

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau