Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Corectiile financiare aplicate institutiilor publice locale pentru abaterile din domeniul achizitiilor publice vor fi suportate de la bugetul de stat

In M.Of. nr. 560 din data de 3 septembrie 2013 a fost publicat Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice nr. 2544/2013 privind aprobarea normelor de aplicare a Ordonantei Guvernului nr. 14/2013 privind reglementarea unor masuri financiar-bugetare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice.

Ordinul reglementeaza in principal urmatoarele aspecte:

 • transmiterea solicitarilor catre Autoritatea de management a Programului operational regional;
 • verificarea si certificarea de catre Autoritatea de management a Programului operational regional a solicitarilor;
 • punerea in aplicare a masurilor referitoare la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare;
 • suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare constatate dupa intrarea in vigoare a Ordinului;
 • anexa – model de solicitare.

Transmiterea solicitarilor catre Autoritatea de management a Programului operational regional

Beneficiarii (institutii publice locale, respectiv comunele, orasele, municipiile, sectoarele municipiului Bucuresti, judetele, municipiul Bucuresti, institutii publice din subordinea acestora, cu personalitate juridica, indiferent de modul de finantare a activitatii acestora, din cadrul Programului operational regional 2007-2013) transmit Autoritatii de management a Programului operational regional (denumita in continuare „AMPOR”) o singura solicitare pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare si a accesoriilor acestora pentru toate contractele de achizitie publica din cadrul unui proiect, in baza analizei cu privire la indeplinirea conditiilor prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 14/2013 (denumita in continuare “O.G. nr. 14/2013”).

Verificarea si certificarea de catre AMPOR a solicitarilor

Sumele aferente corectiilor financiare aplicate pentru abaterile de la conformitatea cu legislatia din domeniul achizitiilor publice nu sunt suportate de la bugetul de stat daca:

 • corectiile financiare si/sau creantele bugetare stabilite prin note de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare, precum si sumele rezultate din aplicarea reducerilor procentuale au fost mentinute de instantele judecatoresti in sarcina beneficiarilor, prin hotarari definitive;
 • asupra sumelelor respective au fost formulate sesizari catre ANI, DLAF si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese, pentru care instantele judecatoresti, prin hotarari definitive, au stabilit savarsirea unei fapte penale;
 • asupra sumelelor respective au fost formulate sesizari catre ANI, DLAF si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese pana in momentul solutionarii definitive de catre organele competente carora le-a fost inaintata sesizarea sau pana la solutionarea definitiva a cauzei de catre instantele judecatoresti prin care se stabileste inexistenta unei fapte penale.

In urma inregistrarii solicitarilor la registratura Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice (denumit in continuare „M.D.R.A.P.”), Directia autorizare programe verifica, inter alia, urmatoarele aspecte:

 • confirmarea neincadrarii beneficiarului in niciuna dintre situatiile de mai sus;
 • valoarea debitelor inregistrate in Registrul debitorilor Programului operational regional pentru fiecare solicitare de plata transmisa de beneficiari si valoarea debitelor recuperate;
 • documentele anexate la solicitarea beneficiarului si motivul aplicarii corectiei financiare/reducerii procentuale din Nota de constatare/Nota de neconformitate.

In urma analizei este emisa o Nota:

 • fie pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare –  Nota este supusa aprobarii AMPOR si ulterior se intocmeste nota catre ordonatorul principal de credite prin care se dispun masurile pentru suportarea de la bugetul de stat a sumelor respective;
 • fie pentru neincadrarea in prevederile O.G. nr. 14/2013 – Nota este supusa aprobarii AMPOR si comunicata beneficiarului, care are dreptul de a formula contestatie la M.D.R.A.P., in termen de 10 zile de la comunicare; termenul de solutionare a contestatiei este de 30 de zile, urmand ca decizia sa fie comunicata beneficiarului in 5 zile de la aprobarea de catre ordonatorul principal de credite.

Punerea in aplicare a masurilor referitoare la suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare

Directia plati si contabilitate realizeaza activitatile corespunzatoare in vederea punerii in aplicare a masurilor dispuse de catre ordonatorul principal de credite. De exemplu, efectueaza plata catre beneficiar a sumelor reprezentand reduceri procentuale/corectii financiare aplicate si a debitelor retinute sau transferate prin plata voluntara sau solicita catre organele fiscale competente incetarea executarii silite a sumelor cuprinse in titlurile executorii care fac obiectul solicitarii beneficiarului.

De asemenea, beneficiarii nu vor mai fi considerati debitori pentru dobanda nerecuperata, conform unor titluri de creanta intocmite si comunicate acestora pana la data informarii despre masurile adoptate de ordonatorul principal de credite.

Sumele rezultate din aplicarea dobanzii datorate pentru neachitarea la termen a obligatiilor rezultate din createle bugetare aferente corectiilor financiare pentru care nu au fost emise titluri de creanta, nu vor mai fi stabilite drept creante, cu exceptia dobanzii aferente Fondului european de dezvoltare regionala.

Pentru corectiile financiare/reducerile procentuale aplicate cheltuielilor aferente contractelor de achizitie publica care indeplinesc conditiile prevazute O.G. nr. 14/2013, cerute la rambursare de catre beneficiari ulterior depunerii solicitarii, Directia autorizare programe intocmeste Nota corespunzatoare, aprobata de conducerea AMPOR iar Directia plati si contabilitate efectueaza plata catre beneficiari a sumelor prevazute in Nota.

Suportarea de la bugetul de stat a sumelor aferente corectiilor financiare constatate dupa intrarea in vigoare a Ordinului

In vederea identificarii debitorului pentru neregulile aferente situatiilor care se incadreaza in conditiile prevazute de O.G. nr. 14/2013 pentru suportarea de la bugetul de stat, Serviciul constatare si stabilire nereguli – POR din cadrul Directiei constatare si stabilire nereguli solicita beneficiarilor copii ale documentelor detinute care atesta incadrarea in prevederile O.G. nr. 14/2013 si, de asemenea, solicita confirmarea neincadrarii beneficiarului in situatiile descrise mai sus cu privire la formularea sesizarilor catre ANI, DLAF si/sau organele de urmarire penala pentru suspiciune de frauda, tentativa de frauda sau conflict de interese.

Documentele solicitate beneficiarilor sunt:

 • pentru situatiile in care procedura a fost lansata in SEAP, inainte de 10 iunie 2011, anuntul/invitatia de participare din SEAP, copie de pe raportul de activitate intocmit de UCVAP/CVAP;
 • pentru situatiile in care procedura a fost lansata in SEAP in perioada 10 iunie-1 octombrie 2011, anuntul/invitatia de participare din SEAP, copie de pe Raportul procedurii cu opinia UCVAP/CVAP “fara observatii“;
 • pentru situatiile in care procedura a fost lansata in SEAP dupa 1 octombrie 2011, anuntul/invitatia de participare din SEAP;
 • pentru situatiile in care procedura de achizitie publica a respectat prevederile Ordinului presedintelui A.N.R.M.A.P. nr. 51/2009 privind accelerarea procedurilor de licitatie restransa si negociere cu publicare prealabila a unui anunt de      participare, incalcand prevederile art. 38 din Directiva 2004/18/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 31 martie 2004 privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achizitii publice de lucrari, de bunuri si de servicii, copie a Notei justificative privind alegerea procedurii de achizitie, anuntul/invitatia de participare din SEAP.

Daca se constata ca beneficiarul se incadreaza in conditiile mentionate de O.G. nr. 14/2013 pentru suportarea sumelor referite de la bugetul de stat, rubrica “Debitor” din Nota de constatare a neregulilor si de stabilire a corectiilor financiare nu se completeaza, facandu-se mentiunea ca sumele rezultate din aplicarea corectiilor, reprezentand creante bugetare, se recupereaza de autoritatile cu competente in gestionarea fondurilor europene in conturile programelor europene respective si/sau in conturile de la bugetul de stat aferente acestora. Nota este supusa aprobarii AMPOR si transmisa Directiei plati si contabilitate, care realizeaza activitatile necesare transferurilor corespunzatoare.

 Sursa: Vass Lawyers

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau