Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Conditiile valabilitatii cesiunii partilor sociale ale unei societati aflate in insolventa

Prin Decizia nr. 4836 din 5 decembrie 2012 Inalta Curte de Casatie si Justitie a retinut ca, potrivit art. 95 alin. (1) lit. I din Legea nr. 85/2006, orice modificare a actelor constitutive ale societatii trebuie sa se faca in conditiile legii, iar prima conditie este sa fie cuprinsa in planul de reorganizare al societatii supuse procedurii reglementate de Legea nr. 85/2006.

Prin urmare, dupa momentul deschiderii procedurii insolventei nu mai poate interveni nicio modificare a actului constitutiv al societatii, astfel de schimbari fiind posibile doar in perioada de functionare normala a unei societati sau in cadrul unui plan de reorganizare legal aprobat.

Asadar, si cesiunea partilor sociale ale unei societati (fiind o modificare a actului constitutiv al acesteia) ar putea avea loc dupa deschiderea procedurii insolventei, numai in cadrul unui plan de reorganizare.

Mai jos, textul integral al Deciziei ICCJ:

Prin cererea de chemare in judecata, reclamantul G.V. a solicitat instantei sa constate ca intre acesta si paratul R.L.S. s-a incheiat la data de 18.02.2002 un contract de cesiune de parti sociale si, pe cale de consecinta, sa constate ca a incetat calitatea de asociat si de administrator a reclamantului, aceasta calitate fiind dobandita de paratul R.L.

In dovedirea acestei stari de fapt, reclamantul s-a prevalat in fata instantei de fond de o conventie de cesiune de parti sociale incheiata la 18.12.2002 intre reclamant si parat si de o procura speciala autentificata sub nr. 2778-830 in 18.12.2002 de BNP M.M. In apel a mai anexat hotararea nr. 1/2002 a adunarii generale a asociatilor SC J.C. SRL, datata 18 decembrie 2002.

Potrivit mentiunilor de la registrul comertului, intimata SC J.C. SRL a fost constituita de catre asociatii A.C.V., L.E. si G.V., fiecare detinand cate 7 parti sociale in valoare de 10 lei fiecare. Structura si componenta personala a participatiilor nu a suferit modificari care sa fi fost aduse la cunostinta tertilor.

Prin sentinta civila nr. 3891 din 16 iunie 2011 pronuntata in dosarul nr. xx87/100/2011 al Tribunalului Maramures s-a respins actiunea formulata de catre reclamantul G.V. in contradictoriu cu paratii SC J.C. SRL Ulmeni – prin lichidator judiciar Cabinet Individual de Insolventa B.L. si R.L.S.

Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca inscrisul depus la dosar si intitulat „Conventie de cesiune de parti sociale” nu este apt sa produca consecinte juridice pentru ca a fost incheiat cu incalcarea prevederilor art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

Astfel, la data incheierii actului, societatea SC J.C. SRL avea ca asociati pe A.C., L.E. si G.V., fiecare detinand 7 parti sociale. Potrivit art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, transmiterea de parti sociale catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociatii reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social.

In ce priveste petitul privind dobandirea calitatii de asociat si administrator a numitului R.L.S. si inscrierea in Registrul Comertului a acestei cesiuni, dat fiind faptul ca SC J.C. SRL este supusa procedurii de insolventa din anul 2009, aceasta modificare a actului constitutiv nu se mai poate face decat cu respectarea prevederilor art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 si ale art. 95 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 85/2006.

Impotriva acestei sentinte, reclamantul G.V. a declarat apel. Apelul a fost respins prin decizia nr. 3/2012 din 13 ianuarie 2012 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios administrativ si fiscal.

Pentru a pronunta aceasta solutie, in urma examinarii probatoriului administrat, curtea de apel a retinut ca hotararea de prima instanta este temeinica si legala. Sub aspectul temeiniciei, s-a retinut ca niciunul dintre inscrisurile prezentate de apelant nu este apt sa probeze incheierea valabila a unei cesiuni de parti sociale intre apelant si intimat. Conventia de cesiune de parti sociale, datata 18.12.2002, nu a condus la transmiterea catre intimatul R.L.S. a celor 7 parti sociale detinute de apelantul G.V., deoarece nu a fost aprobata de asociatii reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social, consimtamant ce se impunea potrivit prevederilor art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 dat fiind ca transferul partilor sociale urma sa se realizeze catre persoane din afara societatii.

Nici hotararii AGA nr. 1/2002 a asociatilor SC J.C. SRL nu i s-a dat eficienta dorita de apelant, in primul rand pentru ca aceasta hotarare AGA nu beneficiaza de data certa, asa incat s-a prezumat ca acest inscris a fost preconstituit pro causa de vreme ce timp de aproximativ 10 ani nu au fost parcurse formalitatile de publicitate, de inscriere a acestei cesiuni la Registrul Comertului pentru a o face opozabila tertilor. In al doilea rand, din istoricul SC J.C. SRL furnizat de catre ORC de pe langa Tribunalul Maramures s-a retinut ca o parte dintre pretinsii asociati cedenti s-au prevalat in continuare de calitatea de asociati ai SC J.C. SRL si au inregistrat in numele societatii mai multe cereri de inscriere a unor mentiuni in registrul comertului. Asociata L.E., prin cererea nr. 98 din 07.01.2003, a solicitat inscrierea contractului de inchiriere pentru a face dovada sediului societatii, iar asociatul A.C.V., prin cererile nr. 48677, 48678 si 48679 din 07.12.2006, a depus situatiile financiare ale societatii aferente anilor 2003, 2004 si 2005.

Instanta de apel a apreciat ca depunerea acestor inscrisuri la Registrul Comertului de catre doi dintre asociati despre care s-a sustinut ca si-au cesionat partile sociale prin hotararea nr. 1/18.12.2002 denota interesul manifestat de catre acestia in a preintampina dizolvarea societatii SC J.C. SRL. Un astfel de interes nu ar fi subzistat daca hotararea AGA nr. 1/18.12.2002 ar fi produs cu adevarat efecte juridice vreodata, iar asociatii fondatori s-ar fi desistat de aceasta calitate prin cesionarea partilor sociale. De vreme ce hotararea AGA nr. 1/18.12.2002 nu a produs vreo consecinta juridica in privinta a doi dintre asociati, caracterul fictiv al pretinsei operatiuni de cesiune de parti sociale s-a prezumat de catre instanta de apel si in privinta celui de al treilea asociat, respectiv a reclamantului G.V.

S-a retinut ca nici procura autentificata sub nr. 2778-830 din 18.12.2002 de BNP M.M. nu probeaza pretinsa cesiune de parti sociale. Dimpotriva, continutul acestui inscris il califica ca fiind o veritabila procura generala prin care paratul R.L.S. era mandatat de reclamant si de asociatii A.C.V. si L.E. sa administreze activitatea curenta a SC J.C. SRL pe durata absentei asociatilor. In ipoteza in care s-ar admite ca hotararea AGA nr. 1/18.12.2002 a transmis partile sociale de la cei trei asociati A.C.V., L.E. si G.V. catre paratul R.L.S., incheierea in aceeasi zi a unei procuri generale de administrare pe numele aceluiasi parat ar fi reprezentant un nonsens juridic, paratul R.L.S. neputand detine in mod simultan atat calitatea de reprezentant conventional cat si de reprezentant legal al SC J.C. SRL.

Impotriva acestei decizii, reclamantul a declarat recurs, solicitand admiterea lui, modificarea deciziei recurate, cu consecinta admiterii apelului si a actiunii astfel cum a fost formulata.

Fara a indica explicit vreunul dintre motivele de recurs prevazute de art. 304 C. proc. civ., recurentul a criticat decizia instantei de apel sub aspectul gresitei interpretari si aplicari a dispozitiilor art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. Recurentul a mai invederat ca instanta de apel a ignorat probele administrate, mai precis documentele contabile, care atesta ca acesta nu mai are calitatea de asociat si administrator, dar si alte inscrisuri care probeaza situatia de fapt afirmata de catre acesta in cererea de chemare in judecata.

Reluand apararile din apel, reclamantul a aratat ca societatea s-a infiintat la 11.11.1997 avand ca asociati si administratori pe A.C., L.E. si G.V. si, intrucat nu a desfasurat activitate comerciala, s-a depus la ORC Maramures suspendarea activitatii pe perioada 01.01.1999 – 31.12.2001. S-a convenit ca paratul R.L.S. sa preia societatea si sa o administreze, incheindu-se in acest sens un contract de cesiune de parti sociale intre reclamant si R. si o procura autentificata sub nr. 830/18 decembrie 2002, in baza carora acestuia i s-a transmis de fapt societatea.

De la data semnarii contractului de cesiune reclamantul sustine ca nu a mai facut niciun act de administrare, iar intreaga activitate a fost desfasurata sub conducerea paratului R.L.

Reclamantul a aratat ca toate aceste aspecte nu au fost avute in vedere de catre prima instanta, care in mod nelegal a respins actiunea sa motivat de faptul ca nu sunt intrunite cerintele art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990.

In final, reclamantul a precizat ca in fata instantei de apel, la termenul din data de 16.03.2011, a depus hotararea A.G.A. nr. 1/08.12.2002 in care asociatii au convenit ca toate partile sociale pe care le detineau la societate sa fie cesionate lui R.L., acesta avand obligatia sa indeplineasca toate formalitatile la Oficiul Registrului, dar instanta a ignorat acest inscris.

In temeiul art. 306 alin. (3) C. proc. civ., retinand ca prin criticile formulate recursul se poate incadra in drept in dispozitiile art. 304 pct. 9 C. proc. civ., Inalta Curte de Casatie si Justitie a analizat decizia atacata si a retinut ca recursul este nefondat pentru urmatoarele considerente:

Inscrisul depus la dosar de catre reclamant si intitulat „Conventie de cesiune de parti sociale” nu este apt sa produca consecinte juridice pentru ca a fost incheiat cu incalcarea prevederilor art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990. La data incheierii lui, societatea SC J.C. SRL avea ca asociati pe A.C., L.E. si G.V., fiecare detinand 7 parti sociale. Potrivit art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, transmiterea de parti sociale catre persoane din afara societatii este permisa numai daca a fost aprobata de asociatii reprezentand cel putin trei patrimi din capitalul social, ceea ce nu se confirma in pricina dedusa judecatii.

In ce priveste petitul privind dobandirea calitatii de asociat si administrator al numitului R.L.S. si inscrierea in Registrul Comertului a acestei cesiuni, dat fiind faptul ca SC J.C. SRL este supusa procedurii de insolventa din anul 2009, aceasta modificare a actului constitutiv nu se mai poate face decat cu respectarea prevederilor art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 dar si ale art. 95 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 85/2006.

Potrivit art. 95 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 85/2006, orice modificare a actelor constitutive ale societatii trebuie sa se faca in conditiile legii, iar prima conditie este sa fie cuprinsa in planul de reorganizare al societatii supuse procedurii reglementate de Legea 85/2006. Asadar, independent de orice aprecieri pe care le-ar fi facut instanta de apel in legatura cu probatoriul administrat, exista un impediment legal care nu permite admiterea prezentei actiuni si pe care instantele de fond si de apel l-au retinut in mod corect.

Astfel, instantele de fond si de apel au retinut ca dupa momentul deschiderii procedurii insolventei nu mai poate interveni nicio modificare a actului constitutiv al societatii, astfel de schimbari fiind posibile doar in perioada de functionare normala a unei societati sau in cadrul unui plan de reorganizare legal aprobat. In speta, fata de societate s-a deschis procedura insolventei in forma simplificata, neexistand, in mod evident, un plan de reorganizare, iar inregistrarea paratului R.L.S. ca asociat unic si administrator al SC J.C. SRL se inscrie cu certitudine in sfera unei modificari a actului constitutiv, operatiune prohibita de Legea insolventei.

In concluzie, instanta de apel a aplicat corect dispozitiile legale incidente in cauza si expuse pe larg in cele ce preced, indicand temeiurile de fapt si de drept care au stat la baza hotararii pronuntate, motiv pentru care, nefiind intrunite cerintele art. 304 pct. 9 C. proc. civ., conform art. 312 C. proc. civ. s-a respins ca nefondat recursul declarat de reclamantul G.V. impotriva deciziei nr. 3/2012 din 13 ianuarie 2012 pronuntata de Curtea de Apel Cluj, Sectia a II-a civila, de contencios adminis

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau