Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Cele mai importante modificari ale Codului Fiscal care vor intra in vigoare de la 1 ianuarie 2014

Modificarile ce privesc Codul Fiscal vor intra in vigoare incepand cu 1 ianuarie 2014 si vizeaza introducerea unui nou impozit pe constructii, precum si o serie de aspecte cu privire la definirea unor termeni, principii, reguli de aplicare generala cu privire la impozitul pe profit, impozitul pe venit si contributii sociale, impozitul cu retinere la sursa, TVA si accize. Prezentam in continuare principalele modificari:

Impozit pe profit

Contribuabilii pot opta pentru un an fiscal corespunzator unui exercitiu financiar contabil, diferit de anul calendaristic. In acest sens sunt introduse noi reglementari privind obligatiile de declarare si plata trimestriala/anuala a impozitului pe profit, atat pentru sistemul general, cat si in cazul sistemului de plati anticipate.

Urmatoarele venituri vor fi considerate neimpozabile la calculul impozitului pe profit la nivelul unei persoane juridice romane, daca aceasta detine pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an, minimum 10% din capitalul social al persoanei juridice la care detine participatii:

(i) Venituri din dividende primite de la:

− persoana juridica romana sau straina, situata intr-un stat membru UE;

− persoana juridica situata intr-un stat tert (care nu este membru UE) cu care Romania are incheiata o conventie de evitare a dublei impuneri („CEDI”);

(ii) Castigurile de capital realizate din vanzarea/cesionarea titlurilor de participare detinute la o persoana juridica romana sau straina, situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o CEDI;

(iii) Veniturile obtinute din lichidarea unei alte persoane juridice romana sau straina, situata intr-un stat cu care Romania are incheiata o CEDI.

Conditia de detinere de minim 10% din capitalul social pe o perioada neintrerupta de cel putin 1 an se va aplica si in cazul scutirii impozitarii la sursa a dividendelor platite intre persoane juridice romane.

Cheltuielile cu sponsorizarile care nu sunt scazute din impozitul pe profit, vor putea fi reportate in urmatorii 7 ani consecutivi.

Sunt introduse noi reguli privind posibilitatea si conditiile de reportare a dreptului de deducere pentru cheltuielile cu dobanzile si pierderile nete din diferente de curs valutar, in situatii precum fuziuni/divizari, la nivelul societatilor cedente si beneficiare (ex. proportional cu activele si pasivele transferate, potrivit proiectului de fuziune/divizare).

Sunt reglementate posibilitatea si conditiile prin care persoanele juridice din state membre UE/Spatiul Economic European ce desfasoara activitate printr-un sediu permanent in Romania sa beneficieze de avantajul creditului fiscal extern pentru veniturile impozitate in strainatate.

Impozit pe venit

 • Se confirma in mod expres posibilitatea deducerii din venitul brut a contributiilor sociale obligatorii platite, in Romania sau in strainatate, in conformitate cu prevederile instrumentelor juridice internationale la care Romania este parte (regulamentele europene sau conventiile/acordurile bilaterale in domeniu).
 • Alinierea bazei impozabile a persoanele fizice rezidente intr-un stat UE / SEE care obtin venituri impozabile din Romania, prin permiterea acelorasi deduceri fiscale acordate contribuabililor romani (daca nu beneficiaza deja de deduceri similare in statul de rezidenta).
 • Daca in cadrul unei verificari fiscale se constata nedepunerea declaratiei anuale de impozit pe venit, termenul scadent pentru obligatiile de plata stabilite in urma inspectiei se considera a fi termenul-limita prevazut pentru emiterea deciziilor anuale de impunere, stabilit prin ordin al ANAF.
 • Se clarifica permiterea deducerii contributiilor de asigurari sociale de sanatate din veniturile anuale realizate din cedarea folosintei bunurilor, indiferent de metoda de declarare.

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

 • Impozitul se va aplica si persoanelor juridice ce realizeaza venituri din management si consultanta in proportie de maxim 20% din total venituri. Mai mult, este reglementata obligatia iesirii din acest sistem, daca ponderea de 20% este depasita pentru aceste tipuri de venituri.
 • Baza impozabila se modifica prin eliminarea si adaugarea unor noi tipuri de venituri (ex. reducerile comerciale acordate ulterior facturarii etc.).

Impozit cu retinere la sursa

 • Conditia detinerii unei participatii de minimum 10%, pentru o perioada neintrerupta de cel putin 1 an, va fi aplicabila pentru scutirea de impozitul cu retinere la sursa pe dividendele platite de catre o persoana juridica romana sau de catre o societate cu sediul social in Romania catre un strain avand rezidenta intr-un stat membru UE.

TVA

Leasing

Baza de impozitare nu cuprinde costul asigurarii bunului care face obiectul unui contract de leasing, atunci cand locatorul recupereaza costul exact al asigurarii de la utilizator. In acest caz se va aplica structura de decontare plati in numele clientului.

Consideram ca implementarea acestei modificari ca urmare a deciziei Curtii Europene de Justitie in cazul C-224/11 BGZ Leasing sp. z.o.o. este eronata.

Ajustarea bazei de impozitare a TVA

 • Baza de impozitare se ajusteaza in cazul contractelor desfiintate, fiind inlocuita notiunea de contracte anulate. In acest mod, se extinde aria de situatii in care contribuabilul are dreptul sa ajusteze baza de impozitare a TVA.

Ajustarea deducerii initiale a TVA

 • Este eliminata obligatia de a ajusta TVA pentru bunuri furate, pierdute sau distruse atat timp cat acestea pot fi demonstrate sau confirmate in mod corespunzator (furtul trebuie dovedit prin acte oficiale emise de organele judiciare). Pe langa introducerea referintei catre bunuri furate, sunt eliminate situatiile de calamitati sau cauze de forta majora. Aceasta modificare are in vedere alinierea la prevederile Directivei de TVA.
 • De asemenea, este eliminata referinta catre dreptul de a nu ajusta TVA dedusa in cazul bunurilor de natura stocurilor degradate calitativ, al activelor corporale fixe casate, al perisabilitatilor si al pierderilor tehnologice. Ramane de clarificat masura in care s-a dorit includerea celor de mai sus in categoria bunurilor distruse, reglementate conform primului paragraf.
 • Se clarifica faptul ca, in cazul bunurilor de capital folosite pentru alte scopuri decat pentru activitatile economice, nu trebuie ajustat dreptul de deducere a TVA daca initial acesta a fost subiectul limitarii de 50%.

Scutirea pentru companiile nerezidente

 • Se va aplica scutirea de TVA in cazul achizitiilor intra-comunitare realizate de nerezidenti nestabiliti in Romania, daca efectueaza operatiuni care dau drept de deducere a TVA.

Scutirea de TVA pentru nave atribuite navigatiei in largul marii

 • Modificarile urmaresc alinierea prevederilor legislatiei nationale cu legislatia aplicabila la nivelul Uniunii Europene. Astfel, in definirea situatiilor in care se aplica scutirea de TVA, notiunea de transport international de persoane si bunuri a fost inlocuita cu transportul de calatori/bunuri efectuate cu plata. De asemenea, activitatile economice sunt precizate acum in mod distinct ca activitati comerciale, industriale sau de pescuit.

Rambursarea de TVA acordata persoanelor impozabile nerezidente

 • A fost eliminata prevederea potrivit careia rambursarea de TVA acordata persoanelor impozabile nestabilite in Romania se acorda doar in situatiile in care taxa care a fost efectiv achitata furnizorului.

Obligatia de inregistrare in scopuri de TVA

 • A fost introdusa obligatia de inregistrare a contribuabililor care au sediul activitatii in Romania si care desfasoara activitati de natura financiar-bancara scutite de TVA, daca beneficiarul acestora este stabilit in afara Comunitatii sau daca serviciile sunt in legatura cu bunuri care vor fi exportate.

Accize

 • Se introduce in mod explicit interdictia de a comercializa tigarete catre persoane fizice la un pret mai mic decat pretul de vanzare cu amanuntul declarat si contraventia aferenta.
 • Se subliniaza faptul ca valoarea garantiei constituite de antrepozitarii autorizati sau destinatarii autorizati poate fi redusa la cerere, iar in cazul antrepozitarilor autorizati nivelul garantiei reduse nu poate fi mai mic decat nivelul garantiei minime.
 • Se interzice practicarea vanzarii cu prime, pentru produsele accizabile supuse regimului de marcare prin timbre sau banderole (tutun prelucrat, alcool si bauturilor alcoolice). Vanzarile cu pret redus sunt permise doar in anumite conditii pentru aceste produse.
 • De asemenea, a fost introdusa si contraventia aferenta nerespectarii celor mentionate mai sus.
 • Se stabileste un nou mod de calcul a valorii accizelor in lei, in situatia in care cursul de schimb valutar stabilit pentru un an este mai mic decat cel aferent anului precedent.
 • Potrivit acestei metode, cursul aplicabil pentru anul 2014 este de 4,738 lei/euro, cu 4,77% mai mare decat in 2013.

Nivelul accizelor pentru urmatoarele produse va fi de:

− benzina cu plumb – 637,91 euro/tona (aproximativ 16% crestere);

− benzina fara plumb – 557,91 euro/tona (aproximativ 19% crestere);

− motorina – 473,85 euro/tona (aproximativ 21% crestere);

− petrolul lampant (kerosen), utilizat drept combustibil pentru motor – 557,39 euro/tona (aproximativ 18% crestere).

Impozite si taxe locale

 • Posibilitatea declararii valorii impozabile a cladirii pe baza raportului de evaluare emis de un evaluator autorizat este extinsa tuturor persoanelor juridice care aplica Standardele internationale de raportare financiara si aleg ca metoda de evaluare ulterioara modelul bazat pe cost.

Impozit pe constructii – impozit nou introdus

Contribuabili

 • Persoanele juridice romane, cu exceptia institutiilor publice, institutelor nationale de cercetare-dezvoltare, asociatiilor, fundatiilor si a celorlalte persoane juridice fara scop patrimonial, potrivit legilor de organizare si functionare;
 • Persoanele juridice straine care desfasoara activitate prin intermediul unui sediu permanent in Romania;
 • Persoanele juridice cu sediu social in Romania infiintate potrivit legislatiei europene.
 • Utilizatorii in cadrul contractelor de leasing financiar si locatorii in cadrul contractului de leasing operational.

Categorii de constructii

 • Constructii prevazute in grupa 1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe („Catalog”), cu exceptia cladirilor pentru care se datoreaza impozit pe cladiri.

Modalitate de calcul

Cota de impozitare este de 1,5% si se aplica asupra valorii constructiilor mai sus mentionate existente in patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie a anului anterior, evidentiata contabil in soldul debitor al conturilor, din care se scade:

(i) valoarea cladirilor, inclusiv valoarea lucrarilor de reconstruire, modernizare etc., pentru care se datoreaza impozit pe cladiri;

(ii) valoarea constructiilor si a lucrarilor de reconstruire, modernizare etc. aflate sau care urmeaza sa fie trecute in proprietatea statului sau a unitatilor administrativ teritoriale;

(iii) valoarea constructiilor din subgrupa 1.2.9. „Terase pe arabil, plantatii pomicole si viticole” din Catalog.

 Obligatii declarative si de plata

 • Contribuabilii sunt obligati sa calculeze si sa declare impozitul pe constructii, pana la data de 25 mai inclusiv, a anului pentru care se datoreaza impozitul.
 • Plata impozitului se face in doua rate egale, pana la data de 25 mai si 25 septembrie, inclusiv.
 • Prevederi specifice se aplica in cazul contribuabililor nou infiintati sau care inceteaza sa existe in cursul anului.

Modificari aduse redeventelor prevazute in Legea minelor nr. 85/2003

 • Se majoreaza cota redeventelor cu 25% fata de cotele in vigoare, exceptie facand exploatarea metalelor nobile, aici cresterea fiind de 50%.

Sursa: Ordonanta de urgenta nr. 102/2013 publicata in Monitorul Oficial nr. 703 din 15 noiembrie 2013

In cazul in care aveti intrebari, va rugam nu ezitati sa ne contactati:

Dan Badin

Partener Coordonator

+40 21 207 53 92

dbadin@deloittece.com

Pieter Wessel

Partener

+40 21 207 52 42

pwessel@deloittece.com

Raluca Bontas

Director

+40 21 207 53 50

rbontas@deloittece.com

Mihai Petre

Senior Manager

+40 21 207 53 44

mipetre@deloittece.com

Silviu Sandache

Senior Manager

+40 21 207 53 19

ssandache@deloittece.com

Adrian Teampau

Manager

+40 21 207 54 83

ateampau@deloittece.com

Adrian Stoian

Manager

+40 21 207 53 90

fstoian@deloittece.com

 

Acest Alert este furnizat cu titlu orientativ si nu trebuie considerat drept serviciu de consultanta. Este bine sa solicitati consultanta fiscala/juridica de specialitate inainte de a intreprinde actiuni bazate pe cuprinsul acestui document.

 Aceasta publicatie contine doar informatii generale si Deloitte Touche Tohmatsu Limited si firmele membre sau afiliate (numite impreuna Deloitte Network) nu ofera consultanta profesionala sau alte servicii in domeniul contabil, fiscal, juridic, al investitiilor prin intermediul acestei publicatii. Aceasta publicatie nu inlocuieste consultanta sau serviciile profesionale si nici nu ar trebui sa fie utilizata ca baza pentru orice decizie sau actiune care v-ar putea afecta finantele sau afacerea. Inainte de a lua orice decizie sau de a actiona intr-un mod care v-ar putea afecta finantele sau afacerea, trebuie sa discutati cu un consultant profesionist. Nicio entitate a Deloitte Network nu va fi raspunzatoare pentru pierderile de orice natura suferite de catre persoanele care se bazeaza pe aceasta publicatie.

Numele Deloitte se refera la organizatia Deloitte Touche Tohmatsu Limited, o companie cu raspundere limitata din Marea Britanie, la firmele membre ale acesteia, in cadrul careia fiecare firma membra este o persoana juridica independenta. Pentru o descriere amanuntita a structurii legale a Deloitte Touche Tohmatsu Limited si a firmelor membre, va rugam sa accesati www.deloitte.com/ro/despre.

Deloitte furnizeaza servicii clientilor din sectorul public si privat in urmatoarele domenii profesionale – audit, taxe, consultanta, consultanta financiara – deservind numeroase industrii. Prin intermediul retelei sale globale de firme membre, care activeaza in 150 de tari, Deloitte pune la dispozitia clientilor sai resursele internationale precum si priceperea locala pentru a-i ajuta sa exceleze indiferent de locul in care acestia isi desfasoara activitatea. Obiectivul celor 200 000 de profesionisti din Deloitte este acela de a deveni un standard de excelenta.

 © 2013 Deloitte Romania

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau