Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Cadrul legal privind conditiile generale asociate licentei de furnizare de energie electrica

In data de 18 februarie 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) nr. 10/2014 pentru aprobarea conditiilor generale asociate licentei pentru furnizarea de energie electrica.

Noul ordin stabileste cadrul de reglementare in materia licentei de furnizare a energiei electrice. In cele ce urmeaza vom prezenta principalele drepturi si obligatii impuse titularului unei astfel de licente, precum si conditiile suplimentare fata de Regulamentul de emitere a autorizatiilor si licentelor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul nr. 48/2013.

1. Drepturile si obligatiile titularului licentei

Ordinul aduce clarificari privind drepturile si obligatiile titularului licentei, cum ar fi:

 • Dreptul de a vinde energie electrica clientilor finali pe piata de energie cu amanuntul;
 • Dreptul de a cumpara si vinde energie electrica pe piata angro;
 • Dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrarii catre o parte responsabila cu echilibrarea care a fost inregistrata la operatorul de transport si de sistem in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare;
 • Dreptul de acces la datele detinute de operatorii de masurare, privind consumul de energie electrica al clientilor finali;
 • Dreptul de a se adresa catre ANRE pentru solutionarea anumitor conflicte, cum ar fi: disputele privind accesul la reteaua electrica de interes public, disputele cu alti participanti la piata de energie electrica, dispute precontractuale, etc.;
 • Dreptul de a ataca in instanta deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei de furnizare a energiei sau cu privire la aplicarea anumitor sanctiuni.

Dintre obligatiile titularului licentei de furnizare a energiei electrice amintim urmatoarele:

 • Obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea reglementarilor aprobate de ANRE ori a altor acte normative din sectorul energiei;
 • Obligatia de a accepta intalniri de clarificare cu clientii care nu respecta conditiile contractuale, de a le acorda acestora un preaviz de sistare a furnizarii energiei electrice si de a se asigura ca acestia sunt deconectati conform reglementarilor in vigoare in cazul sistarii energiei electrice;
 • Obligatia de a-si asuma responsabilitatea echilibrarii fata de operatorul de transport si de sistem, in achizitia si vânzarea, importul si exportul de energie electrica, conform reglementarilor ANRE;
 • Obligatia de a asigura intermedierea cu operatorul de retea, in cazul in care clientul final nu a incheiat individual un contract cu operatorul;
 • Obligatia de a transmite ANRE si de sistem prognoze de consum al clientilor finali cu care titularul a incheiat contracte;
 • Obligatia de a preciza anual provenienta, pe surse de energie primara folosita, a energiei electrice achizitionate in anul calendaristic anterior.

De asemenea, este important de mentionat ca titularului licentei ii este interzisa subventia incrucisata intre activitatile reglementate, precum si intre activitatile reglementate si cele nereglementate pe care acesta le desfasoara.

2. Comunicarea titularului licentei cu clientii sai

Titularul licentei are obligatia de a organiza si de a mentine o structura specializata in relatia cu clientii finali, care asigura comunicarea cu privire la reglementarile ce privesc piata de energie electrica. Acest sistem de comunicare trebuie sa fie functional inainte ca titularul licentei sa inceapa activitatea ce face obiectul licentei.

3. Controlul general al ANRE asupra activitatii desfasurate de titularul licentei

Titularul licentei este obligat sa informeze anual ANRE, pana la data de 15 februarie, despre adresele si datele de contact ale centrelor de relatii cu clientii ce fac parte din sistemul specializat de comunicare.

Titularii cu peste 5000 de clienti finali casnici au obligatia sa informeze ANRE cu privire la intentia de a desfiinta centre pentru relatia cu clientii ce fac parte din structura specializata. Desfiintarea acestora poate avea loc numai cu acordul prealabil al autoritatii competente.

4. Comunicarea titularului cu ANRE

ANRE poate cere oricand titularului furnizarea de informatii pe care le considera legate in vreun fel de afacerile si activitatile acestuia in sectorul energiei electrice. ANRE are dreptul sa ceara titularului inclusiv informatii clasificate sau sensibile comercial in acest scop.

ANRE poate verifica la solicitarea argumentata a unei terte persoane sau din proprie initiativa comportamentul titularului licentei pe piata de energie electrica si poate aplica sanctiuni in cazul nerespectarii anumitor prevederi. Sanctiunile pot consta inclusiv in suspendarea sau retragerea licentei.

5. Obligatia de a notifica ANRE

Titularul licentei este obligat sa informeze autoritatea competenta despre:

 • Orice fapt care constituie o incalcare a Conditiilor licentei, in termen de 8 zile de la depistare;
 • Schimbarea reprezentantului legal al titularului licentei, in termen de 10 zile lucratoare de la inregistrarea acesteia la Oficiul National al Registrului Comertului;
 • Modificari ale statutului titularului, generate de fuziuni, divizari etc., in termen de 30 de zile de la producerea acestora;
 • Modificarea adresei de corespondenta folosita in comunicarea cu ANRE, cu 10 zile inainte de modificarea efectiva;
 • Modificarea datelor de contact, in termen de 10 zile de la producerea modificarii;
 • Decaderea, incapacitatea sau falimentul titularului, in termen de 8 zile de la aparitia acestei stari;
 • Anularea de catre emitent sau expirarea unuia dintre actele care au stat la baza acordarii licentei, in termen de 8 zile de la data aparitiei acestui eveniment;
 • Pierderea titlului legal privind detinerea de bunuri imobile folosite de titularul licentei pentru activitatea de furnizare, in termen de 8 zile de la aparitia evenimentului;
 • Titularul licentei are obligatia de a notifica ANRE intentia de a efectua operatiuni in urma carora activele corporale destinate activitatilor autorizate prin licenta se vor transfera unei alte persoane sau valoarea capitalului social se va reduce cu cel putin 25%. Notificarea trebuie trimisa cu cel putin 60 de zile inainte de data la care are loc evenimentul. In urma acestei notificari autoritatea competenta va decide la modificarea, retragerea sau transferul licentei.

6. Constituirea si mentinerea garantiilor financiare

Titularul licentei este obligat sa constituie si sa mentina garantii financiare necesare asigurarii continuitatii in desfasurarea activitatii de furnizare a energiei electrice. Garantiile trebuie constituite inainte de a incepe activitatea de furnizare de energie electrica.

Valoarea garantiilor constituite nu poate fi in nici un moment mai mica decat suma fondurilor necesare pentru executarea pe timp de 30 de zile calendaristice a contractelor aflate in derulare. In cazul furnizorilor de ultima optiune, garantiile nu pot fi mai mici de 10% din media lunara a cifrei de afaceri inregistrate in anul anterior in desfasurarea activitatilor care fac obiectul licentei.

In data de 18 februarie 2014 a fost publicat in Monitorul Oficial Ordinul Presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei („ANRE”) nr. 10/2014 pentru aprobarea conditiilor generale asociate licentei pentru furnizarea de energie electrica.

Noul ordin stabileste cadrul de reglementare in materia licentei de furnizare a energiei electrice. In cele ce urmeaza vom prezenta principalele drepturi si obligatii impuse titularului unei astfel de licente, precum si conditiile suplimentare fata de Regulamentul de emitere a autorizatiilor si licentelor in sectorul energiei electrice, aprobat prin Ordinul nr. 48/2013.

1. Drepturile si obligatiile titularului licentei

Ordinul aduce clarificari privind drepturile si obligatiile titularului licentei, cum ar fi:

 • Dreptul de a vinde energie electrica clientilor finali pe piata de energie cu amanuntul;
 • Dreptul de a cumpara si vinde energie electrica pe piata angro;
 • Dreptul de a transfera responsabilitatea echilibrarii catre o parte responsabila cu echilibrarea care a fost inregistrata la operatorul de transport si de sistem in conformitate cu prevederile reglementarilor in vigoare;
 • Dreptul de acces la datele detinute de operatorii de masurare, privind consumul de energie electrica al clientilor finali;
 • Dreptul de a se adresa catre ANRE pentru solutionarea anumitor conflicte, cum ar fi: disputele privind accesul la reteaua electrica de interes public, disputele cu alti participanti la piata de energie electrica, dispute precontractuale etc.;
 • Dreptul de a ataca in instanta deciziile ANRE cu privire la modificarea, suspendarea sau retragerea licentei de furnizare a energiei sau cu privire la aplicarea anumitor sanctiuni.

Dintre obligatiile titularului licentei de furnizare a energiei electrice amintim urmatoarele:

 • Obligatia de a participa la elaborarea sau revizuirea reglementarilor aprobate de ANRE ori a altor acte normative din sectorul energiei;
 • Obligatia de a accepta intalniri de clarificare cu clientii care nu respecta conditiile contractuale, de a le acorda acestora un preaviz de sistare a furnizarii energiei electrice si de a se asigura ca acestia sunt deconectati conform reglementarilor in vigoare in cazul sistarii energiei electrice;
 • Obligatia de a-si asuma responsabilitatea echilibrarii fata de operatorul de transport si de sistem, in achizitia si vânzarea, importul si exportul de energie electrica, conform reglementarilor ANRE;
 • Obligatia de a asigura intermedierea cu operatorul de retea, in cazul in care clientul final nu a incheiat individual un contract cu operatorul;
 • Obligatia de a transmite ANRE si de sistem prognoze de consum al clientilor finali cu care titularul a incheiat contracte;
 • Obligatia de a preciza anual provenienta, pe surse de energie primara folosita, a energiei electrice achizitionate in anul calendaristic anterior.

De asemenea, este important de mentionat ca titularului licentei ii este interzisa subventia incrucisata intre activitatile reglementate, precum si intre activitatile reglementate si cele nereglementate pe care acesta le desfasoara.

2. Comunicarea titularului licentei cu clientii sai

Titularul licentei are obligatia de a organiza si de a mentine o structura specializata in relatia cu clientii finali, care asigura comunicarea cu privire la reglementarile ce privesc piata de energie electrica. Acest sistem de comunicare trebuie sa fie functional inainte ca titularul licentei sa inceapa activitatea ce face obiectul licentei.

7. Emiterea situatiilor si rapoartelor financiare

Pentru activitatile ce fac obiectul licentei, titularul are obligatia sa intocmeasca situatii financiare distincte, ca si cum activitatile respective ar fi efectuate de catre operatori economici diferiti. Titularul trebuie sa indice in scris care sunt regulile adoptate la alocarea veniturilor si cheltuielilor intre activitati.

Titularul licentei asigura auditarea evidentelor contabile de catre o persoana autorizata in conformitate cu legea nationala privind auditul financiar. Pentru fiecare exercitiu financiar anual, titularul licentei transmite ANRE o copie a situatiilor financiare intocmite si a raportului auditorilor, precum si un raport financiar anual cu referire la activitatile ce fac obiectul licentei. Raportul financiar trebuie sa aiba formatul si continutul in concordanta cu metodologia emisa de ANRE. Raportul financiar si situatiile financiare anuale se transmit ANRE in maximum 30 de zile de la data la care acestea trebuie depuse la autoritatea fiscala. De asemenea, situatiile financiare ale societatii pentru primele 6 luni ale fiecarui exercitiu financiar se transmit ANRE in copie in maxim 30 de zile de la data limita la care acestea trebuie depuse la autoritatea fiscala.

Autori:

Alexandru Reff – Avocat, Reff si Asociatii

Georgiana Singurel –  Avocat, Reff si Asociatii

Sursa foto

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau