Stiri si informatii juridice – Pro-Legal.ro
Pro Legal

Anularea actului administrativ privind indemnizatia pentru cresterea fiecarui copil nascut. Exceptia nelegalitatii partiale a HG 1025/2006 solutionata irevocabil

Prin actiunea adresata Tribunalului Constanta – Sectia contencios administrativ si inregistrata sub nr.5908/118/11.06.2009 reclamanta M.E.L a chemat in judecata pe paratii AG.N.P.S CONSTANTA si GUVERNUL ROMANIEI, solicitand ca prin hotarare judecatoreasca, sa se dispuna:

–         anularea Deciziei nr.16880/26.03.2009, emisa de catre parata AG.N.P.S CONSTANTA;

–         obligarea paratei de a emite o noua decizie privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului incepand cu data de nasterii, 09.11.2008, si pana la implinirea varstei de 2 ani pentru fiecare copil nascut;

–         obligarea paratei la plata retroactiva a acestui drept, respectiv a sumei de 6112,20 lei , pana la zi, apoi pentru viitor pana la data de 09.11.2011; cu cheltuieli de judecata.

Motivand actiunea, reclamanta invedereaza in esenta ca, este mama a doi copii gemeni, nascuti la data de 09.11.2008, iar prin decizia nr.16880 din 26.03.2009 s-a stabilit in favoarea reclamantei o indemnizatie pentru cresterea copilului de 2.976 lei, corespunzatoare unui singur copil.

Arata reclamanta ca, indemnizatia in suma de 2.976 lei a fost calculata gresit, intrucat: potrivit adeverintei de la locul de munca, cuantumul de 85% din media veniturilor pe ultimele 12 luni este de 3070 lei,si nu de 2.976 lei ; s-a acordat indemnizatie numai pentru un copil, considerandu-se ca nu poate beneficia de aceasta suma pentru fiecare din cei doi copii nascuti concomitent, fata de disp. art. 6 din O.U.G. nr. 158/2005.

Se sustine ca, dispozitia legala sus-mentionata nu se aplica insa reclamantei, intrucat aceasta se afla in situatia nasterii concomitente a doi copii si nu in aceea a nasterilor succesive, fiind anormal si contrar spiritului legii ca reclamanta sa beneficieze pentru doi copii nascuti concomitent, de o suma egala cu o mama care a nascut un singur copil .

Intrucat pana la sesizarea instantei de judecata a primit doar suma de 2.976 lei lunar, solicita plata retroactiva a acestui drept in cuantum de 6112,20 lei ( 3056 x 2) pana la zi, apoi pentru viitor pana la data de 09.11.2011 .

Pe cale de exceptie a invocat nelegalitatea art.3 alin.1 din H.G. nr. 1025/2006 .

Prin intampinare parata AG.N.P.S CONSTANTA a solicitat respingerea cererii de chemare in judecata ca nefondata, invocand disp. art.6 alin.1 din O.U.G. nr. 148/2005 ce prevad acordarea indemnizatiei pentru nastere si nu pentru fiecare copil rezultat in urma unei nasteri, cu mentiunea ca, disp.art.3 alin.1 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.148/2005, aprobate prin H.G. nr. 1025/2006, definesc nasterea ca fiind aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii.

A mai aratat ca, cererea de acordare a indemnizatiei pentru cresterea copilului a fost formulata la data de 05.02.2009, stabilindu-se dreptul la indemnizatie in cuantum de 600 lei, incepand cu data de 01.02.2009, data de la care a fost suspendat contractul de munca al reclamantei prin Dispozitia nr. 11/22.01.2009, iar indemnizatia a fost calculata potrivit art. 191 alin.4 din H.G. nr. 1682/2008.

Invedereaza parata ca, in cazul reclamantei cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare sunt cuprinse in intervalul decembrie 2007-noiembrie 2008, baza de calcul fiind urmatoarea : total venituri : 42.013 lei :12 luni =3501 x 85% – 2.976 lei /luna .

Prin intampinare paratul GUVERNUL ROMANIEI a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, motivata de imprejurarea ca nu are calitatea de emitent a actului administrativ a carui anulare se cere.

Prin Incheierea de sedinta din 30.10.2009 a fost admisa exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului GUVERNUL ROMANIEI, cu consecinta respingerii prin dispozitivul hotararii a cererii de chemare in judecata formulata in contradictoriu cu paratul Guvernul Romaniei ca formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva.

In referire la exceptia de nelegalitate a disp.art.3 al.1 din HG nr.1025/2006, invocata de reclamanta, Curtea retine urmatoarele:

Prin Sentinta civila nr.19/CA/19.01.2010 a Curtii de Apel Constanta, irevocabila prin respingerea recursului formulat de GUVERNUL ROMANIEI, prin Decizia nr. 2121/27.04.2010 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, a fost admisa exceptia de nelegalitate si constatata nelegalitatea disp.art.3 al.1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.148/2005 aprobate prin H.G.1025/2006, retinandu-se ca, prin Hotararea Guvernului nr.1025/2006, adoptata pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G.nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, au fost definiti beneficiarii si situatiile de eligibilitate pentru acordarea dreptului de indemnizatie lunara pentru cresterea copilului si au fost prevazute conditiile si procedurile de acordare a dreptului.

S-a retinut de catre instanta suprema ca, Normele metodologice prev. de art.3 al.1 sunt, insa, in contradictie cu dispozitiile legale pentru aplicarea carora au fost emise, deoarece definitia stabilita pentru nastere ca element de suferinta si acordarea indemnizatiei lunare, creeaza o discriminare intre persoanele aflate in situatii identice, fara sa existe justificare de ordin obiectiv.         

Se arata ca, in mod corect reclamanta a apreciat ca, acordarea indemnizatiei lunare a fost raportata, prin art.6 din O.U.G.148/2005 la numarul copiilor nascuti, iar nu la numarul nasterilor, situatie in care disp.art.3 al.1 din Normele metodologice sunt nelegale.       

Se concluzioneaza de catre instanta suprema ca, definind nasterea ca reprezentand aducerea pe lume a unuia sau a mai multor copii, in art.3 al.1 din H.G. 1025/2006, completeaza in mod nelegal actul normativ de fata cu forta superioara, in aplicarea caruia a fost adoptat si incalca principiul egalitatii de tratament intre copii proveniti dintr-o sarcina simpla si multipla.

Pe fondul cauzei si dupa solutionarea exceptiei de nelegalitate, Curtea retine ca:

Prin Sentinta civila nr.1255 din 15.10.2010 pronuntata de Tribunalul Constanta in dosar nr.5908/118/2009, s-a admis in parte cererea de chemare in judecata formulata de reclamanta M.E.L, dispunandu-se anularea Deciziei nr.16880 din 26.03.2009 emisa de parata AG.N.P.S CONSTANTA, cu consecinta obligarii acesteia sa emita decizie privind acordarea catre reclamanta M.E.L a indemnizatiei pentru cresterea copilului, incepand cu data de 01.02.2009 si pana la implinirea varstei de 2 ani pentru fiecare copil nascut, respectiv M.M si M.G.

Prin aceeasi hotarare, a obligat parata la plata catre reclamanta a sumei de 59520 lei, reprezentand diferenta indemnizatie pentru cresterea copilului, aferenta lunilor februarie 2009- septembrie 2010, precum si la plata catre reclamanta a cheltuielilor de judecata in suma de 800 lei, respingandu-se cererea de chemare in judecata formulata de reclamant M.E.L in contradictoriu cu paratul GUVERNUL ROMANIEI, ca formulata impotriva unei persoane fara calitate procesuala pasiva .       

Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut in esenta ca,potrivit certificatelor de nastere depuse la dosar, reclamanta M.E.L a dat nastere copiilor M.G.si M.M, nascuti concomitent la data de 9 noiembrie 2008.

Prin Decizia nr. 16880/26.03.2009 a AG.N.P.S CONSTANTA, s-a stabilit dreptul la indemnizatia pentru cresterea copilului in cuantum de 2976 lei, drept acordat incepand cu data de 01.02.2009 .   

Potrivit prevederilor art.1 alin.1 din O.U.G. nr.148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, cu modificarile si completarile ulterioare :   Incepand cu data de 1 ianuarie 2009, persoanele care, in ultimul an anterior datei nasterii copilului, au realizat timp de 12 luni venituri profesionale supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 3 ani, precum si de o indemnizatie lunarain cuantum de 600 lei sau, optional, in cuantum de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.

Potrivit art. 6 alin.1 din acelasi act normativ :   Concediul si indemnizatia lunara prevazute la art. 1, respectiv la art. 2, precum si stimulentul prevazut la art. 3 se cuvin pentru fiecare dintre primele 3 nasteri sau, dupa caz, pentru primii 3 copii ai persoanelor aflate in una dintre situatiile prevazute la art. 5 alin. (2), dupa data de 1 ianuarie 2006.         

Prin H.G. nr. 1025/2006, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a ordonantei, in art.3 alin.1, este definita nasterea ca reprezentand aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii.

Potrivit insa art.4 alin.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ: In cazul in care instanta de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carui nelegalitate a fost constatata.

In aceste conditii, a apreciat instanta de fond ca, intrucat in cauza a fost constatata irevocabil nelegalitatea disp.art.3 al.1 din Normele metodologice de aplicare a O.U.G.148/2005 aprobate prin H.G.1025/2006, in aplicarea art.4 alin.4 din Legea nr. 554/2004, nu va tine seama de aceasta definitie a nasterii, data prin art. 3 alin.1 din H.G. nr. 1025/2006, ci, va constata ca, in aplicarea disp.art.1 alin.1 din O.U.G. nr.148/2005, reclamanta beneficiaza de indemnizatie lunara de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei, pentru fiecare din cei doi copii nascuti concomitent.

Datorita aceleiasi situatii, instanta de fond a dispus anularea Deciziei nr.16880/26.03.2009 emisa de AG.N.P.S CONSTANTA, obligand parata sa emita o noua decizie privind acordarea catre reclamanta M.E.L a indemnizatiei pentru cresterea copilului, pentru fiecare copil nascut.

In ceea ce priveste insa data de la care aceasta indemnizatie a fost acordata precum si cuantumul acesteia, instanta de fond a retinut in esenta, urmatoarele:

Potrivit art.191 din Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, astfel cum aceasta a fost modificata prin H.G. nr.1682/2008 :

   (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 5, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 4 alin. (7).

   (2) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (1), se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.

   (3) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).

   (4) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.

   (5) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.

   (6) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare prevazute la art. 6 alin. (5) lit. b).

   (7) In situatia persoanelor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara stabilirii dreptului.

   (8) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Potrivit art. 20 din Norma :

   (1) Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:

   a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

   b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

   c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

   d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

   e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acestuia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

   (2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat activitatea profesionala.

Asa fiind, retine instanta de fond ca, din adeverinta cu veniturile profesionale reprezentand impozitul pe venit pe cele 12 luni din ultimul an anterior lunii de nastere a copiilor, a rezultat ca, cele 12 luni care constituie stagiul de cotizare, sunt cuprinse in intervalul decembrie 2007-noiembrie 2008, cu mentiunea ca pentru luna nasterii copiilor, noiembrie 2008, s-a luat in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul, rezultand o medie a veniturilor de 3501 lei, iar 85% din aceasta suma este 2976 lei, astfel cum in mod corect a retinut parata .

In ceea ce priveste data de la care aceasta indemnizatie se cuvine reclamantei, s-a retinut ca, raportul de munca al acesteia fost suspendat, pentru efectuarea concediului pentru cresterea copilului, la data de 01.02.2009, potrivit Dispozitiei nr.11/22.01.2009 a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta, astfel ca, reclamanta beneficiaza de indemnizatia de crestere a celor doi copii incepand cu data de 01.02.2009, asa cum se retinuse si in Decizia nr. 16880/26.03.2009, si nu de la data nasterii .

Impotriva acestei hotarari a declarat recurs parata AG.N.P.S CONSTANTA,criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, cu indicarea temeiului de drept prev.de art.304 pct.9 si art.3041 Cod pr.civila si cu urmatoarea motivatie, in esenta:

–         gresit instanta de fond a acordat si pentru cel de-al doilea copil suma de 2976 lei, cat s-a stabilit prin Decizia nr.16880/26.03.2009 pentru un copil, deoarece intimata reclamanta nu poate primi 85% din media veniturilor din ultimele 12 luni pentru cel de-al doilea copil, deoarece contravine prevederilor legale in vigoare;

–         art.2 din OUG nr.148/2005, modificat prin Legea nr.239/2009 prevede: „cuantumul indemnizatiei prevazute la art.1 al.1 se majoreaza cu 600 lei pentru fiecare copil nascut dintr-o sarcina gemelara…. incepand cu al doilea copil provenit dintr-o astfel de nastere”, astfel ca AJPS Constanta a procedat la aplicarea din oficiu a noilor prevederi legale, incat intimata reclamanta primeste pentru al doilea copil indemnizatie de crestere de 600 lei lunar, alaturi de cea de 2976 lei pentru primul copil, decizia nr.16880/26.03.2009 a AJPS Constanta fiind data in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

–         intimata reclamanta nu poate beneficia de dispozitiile OUG nr.148/2005, modificate prin Legea nr.239/2009, decat de la data de 18.06.2009 (data cand a intrat in vigoare la 3 zile de la publicare in MOf.nr.403/15.06.2009) si nu de la data de 01.02.2009;

–         fata de obligarea AJPS Constanta la plata catre intimata reclamanta a sumei de 800 lei cheltuieli de judecata, solicita a se avea in vedere ca nu sunt indeplinite cerintele art.274 al.1 Cod pr.civila, solicitand a se respinge acest capat de cerere.

Solicita admiterea recursului, cu consecinta modificarii Sentintei civile nr.1255/15.10.2010, in sensul respingerii actiunii reclamantei, ca nefondata.

Examinand actele si lucrarile dosarului, prin prisma criticilor aduse hotararii recurate, vazand si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, Curtea respinge recursul, ca nefondat, pentru urmatoarele considerente, in esenta:

Intimata reclamanta M.E.L a dedus judecatii actiunea avand ca obiect anularea Deciziei nr.16880/26.03.2009 emisa de AJPS CONSTANTA, privind acordarea indemnizatiei pentru cresterea copilului si a alocatiei de stat pentru copii; obligarea recurentei parate la emiterea unei noi decizii prin care sa acorde indemnizatie in cuantum de 85% din media veniturilor realizate in ultimele 12 luni, pentru fiecare dintre cei doi minori nascuti concomitent, incepand cu data de 09.11.2008, timp de 2 ani; obligarea paratei la plata retroactiva a acestui drept pana la zi, apoi pentru viitor pana la data de 09.11.2011; cu cheltuieli de judecata.

Pe parcursul solutionarii cauzei, in temeiul art.4 din Legea nr.554/2004 intimata reclamanta a inteles a invoca exceptia de nelegalitate a disp.art.3 al.1 din HG nr.1025/2006 raportat la prev.art.1 si art.6 al.1 din OUG nr.148/2005, dispozitii care reprezinta temeiul de drept al deciziei a carei anulare a solicitat-o – Decizia nr.16808/26.03.2009 emisa de AJPS CONSTANTA.

In aceste conditii, prin Sentinta civila nr.19/CA/19 ianuarie 2010, pronuntata de Curtea de Apel Constanta – Sectia contencios administrativ in dosar nr.1613/36/2009, s-a dispus in sensul admiterii exceptiei de nelegalitate invocate, constatandu-se nelegalitatea disp. art.3 al.1 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr.148/2005, aprobate prin HG nr.1025/2006.

Sus-mentionata hotarare a devenit irevocabila prin respingerea recursului declarat de GUVERNUL ROMANIEI, ca nefondat, prin Decizia nr.2121/27 aprilie 2010 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie – Sectia contencios administrativ si fiscal in dosar nr.1613/36/2009, ocazie cu care instantele au statuat irevocabil ca:

–         acordarea indemnizatiei lunare si nu doar la momentul nasterii, o singura data, confirma ca definitia nasterii, avuta in vedere la adoptarea OUG 148/2005, trebuie raportata la numarul de copii rezultati din nastere;

–         la adoptarea acestui act normativ, legiuitorul a avut in vedere situatia cea mai frecventa, aceea a nasterii simple, ceea ce nu poate exclude din sfera de aplicare si situatiile de exceptie, inlaturand de la beneficiul legii anumite categorii de persoane, fara existenta unei justificari obiective;

–         disp.art.3 din Normele metodologice, sunt in contradictie cu disp.legale, pentru aplicarea carora au fost emise, deoarece definitia stabilita pentru nastere, ca element de referinta in acordarea indemnizatiei lunare, creeaza o discriminare intre persoane aflate in situatii identice, fara sa existe o justificare de ordin obiectiv;

–         definind nasterea ca reprezentand aducerea pe lume a unuia sau mai multor copii vii, art.3 din HG 1025/2006 completeaza in mod nelegal actul normativ cu forta superioara, in aplicarea caruia a fost adoptat si incalca principiul egalitatii de tratament intre copiii proveniti dintr-o sarcina simpla si multipla.

Fata de sus-mentionatele retineri, irevocabile ale instantelor de judecata, Curtea apreciaza ca, in mod legal si temeinic, respectand disp.cuprinse in art.4 al.4 din Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, potrivit carora „In cazul in care instanta de contencios administrativ a constatat nelegalitatea actului, instanta in fata careia s-a ridicat exceptia va solutiona cauza, fara a tine seama de actul a carei nelegalitate a fost constatata”, instanta de fond a apreciat in sensul admiterii in parte a actiunii dedusa judecatii, dispunand anularea Deciziei nr.16880 din 26.03.2009 emisa de AJPS CONSTANTA, obligand-o pe recurenta la emiterea unei noi decizii privind acordarea indemnizatiei lunare de 85% din media veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei, pentru fiecare din cei doi copii nascuti concomitent, respectiv M.M si M.G, pana la implinirea varstei de 2 ani, a fiecaruia.

Nefondat este si motivul de recurs privind data de la care intimata reclamanta trebuia sa primeasca indemnizatia pentru fiecare dintre cei doi copii nascuti concomitent deoarece, asa dupa cum legal si temeinic a retinut instanta de fond, potrivit art.191 din Norma de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului, astfel cum aceasta a fost modificata prin H.G. nr. 1682/2008 :

   (1) La stabilirea bazei de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in considerare toate veniturile realizate de persoana indreptatita, obtinute in conditiile art. 5, precum si veniturile aferente perioadelor asimilate prevazute la art. 4 alin. (7).

   (2) Baza de calcul a indemnizatiei pentru cresterea copilului stabilita potrivit alin. (1), se determina ca suma totala a veniturilor realizate in ultimele 12 luni anterior datei nasterii copilului si impartita la 12.

   (3) Cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului se calculeaza prin aplicarea cotei de 85% asupra bazei de calcul stabilite potrivit alin. (2).

   (4) Pentru luna in care s-a nascut copilul se ia in calcul venitul realizat in luna anterioara celei in care s-a nascut copilul.

   (5) In situatia in care cele 12 luni anterioare datei nasterii copilului se constituie numai din perioadele asimilate prevazute la art. 4 alin. (7) in care nu sunt realizate venituri, cuantumul indemnizatiei pentru cresterea copilului este de 600 lei. Daca persoana realizeaza venituri o perioada de cateva luni in interiorul celor 12 luni, baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului este reprezentata de suma totala a veniturilor realizate in aceste luni, impartita la 12.

   (6) In cazul veniturilor din activitati independente sau agricole, la stabilirea cuantumului indemnizatiei pentru cresterea copilului se iau in calcul veniturile inscrise in actele doveditoare prevazute la art. 6 alin. (5) lit. b).

   (7) In situatia persoanelor prevazute la art. 4 alin. (7) lit. m), pentru conversia in moneda nationala a veniturilor realizate de acestea, se ia in calcul cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei din ziua anterioara stabilirii dreptului.

   (8) Daca din calculul indemnizatiei pentru cresterea copilului potrivit prevederilor alin. (1)-(7) rezulta un cuantum mai mic de 600 lei, se acorda 600 lei.

Apreciaza Curtea ca, legal si temeinic instanta de fond a retinut aplicabilitatea in speta a dispozitiilor art. 20 din Norma, potrivit cu care :

   (1) Dreptul reprezentand indemnizatia pentru cresterea copilului se cuvine si se plateste dupa cum urmeaza:

   a) incepand cu ziua urmatoare celei in care inceteaza, conform legii, concediul de maternitate, dar nu mai devreme de a 43-a zi de la data nasterii copilului, indiferent de persoana indreptatita care solicita dreptul, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data;

   b) incepand cu data nasterii copilului, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la acea data, in cazul persoanelor care nu indeplinesc conditiile, conform legii, pentru acordarea concediului de maternitate si a indemnizatiei aferente;

   c) incepand cu data adoptiei, a instituirii tutelei, plasamentului sau incredintarii, daca cererea este depusa in termen de 60 de zile lucratoare de la data la care s-au aprobat ori, dupa caz, s-au instituit masurile de protectie a copilului;

   d) de la data depunerii cererii, pentru toate celelalte situatii, inclusiv pentru cazul in care cererea a fost depusa peste termenele prevazute la lit. a), b) si c);

   e) incepand cu ziua urmatoare celei in care beneficiarul stimulentului lunar nu mai realizeaza venituri profesionale supuse impozitului pe venit, potrivit prevederilor Codului fiscal, si plata acestuia se suspenda, daca cererea este depusa in termen de 30 de zile de la aceasta data.

   (2) Indemnizatia pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute la alin. (1) lit. a)-d), dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului ori a incetat activitatea profesionala.

Avand in vedere dispozitiile legale sus-citate, concluzioneaza Curtea ca, in mod legal si temeinic instanta de fond a dispus obligarea recurentei la plata catre reclamanta a sumei de 59520 lei, reprezentand diferenta indemnizatie pentru cresterea copilului, aferenta lunilor februarie 2009 – septembrie 2010, deoarece aceasta este situatia veniturilor rezultate din adeverinta de venituri existenta la dosarul cauzei, din ultimul an anterior lunii de nastere a copiilor, raportul de munca al intimatei fiind suspendat, pentru efectuarea concediului pentru cresterea copilului la data de 01.02.2009, astfel cum rezulta din Dispozitia nr.11/22.01.2009 a Presedintelui Consiliului Judetean Constanta.

Asa fiind, Curtea dispune respingerea motivelor de recurs privind modalitatea de calcul a indemnizatiei cuvenite intimatei, ca nefondate, retinand ca, aceasta indemnizatie pentru cresterea copilului se acorda de la datele prevazute in al.1 lit.”a-d” ale art.20 din Norma de aplicare a prevederilor OUG nr.148/2005, astfel cum a fost modificata prin HG nr.1682/2008, dar nu mai devreme de data la care s-a aprobat concediul pentru cresterea copilului.

Cum nu sunt motive pentru a se dispune reformarea hotararii recurate, vazand si dispozitiile art.312 Cod pr.civila, Curtea apreciaza in sensul respingerii tuturor motivelor de recurs, ca nefondate.

7. Actiune avand ca obiect anularea actului administrativ fiscal emis de autoritatea publica privind stabilirea raspunderii solidare a reclamantului in calitate de administrator al unei societati comerciale cu raspundere limitata

va pronunta, sa se dispuna anularea Deciziei nr.2/09.05.2008 emisa de D.G.F.P. Constanta – Serviciul de Solutionare Contestatii si anularea deciziei

 

Scrie un comentariu

* Nume:
* Email:
Website:
Mesajul tau:
 
Campurile notate cu * sunt obligatorii
 

Piata Avocaturii

PRO LEGAL | Iosif & Asociatii joined IR Global, the world’s largest exclusive network of advisory firms

As of February 2020, PRO LEGAL | Iosif & Asociatii SCA, joined IR Global, the world's largest exclusive network of advisory firms, represented in 155+ jurisdictions, covering over 70 unique practice areas. IR Global is a top tier advisory firms network, listed in Band 1 of the prestigious guides...

( 0 http://pro-legal.ro/pro-legal-iosif-asociatii-joined-ir-global-the-worlds-largest-exclusive-network-of-advisory-firms/ )Citeste articolul

Like pe facebook pentru a ne urmari live pe wall-ul tau